10-11 Nädalat koroonakriisi

10-11 Nädalat koroonakriisi

Eestis lõppes eriolukord. Koroona haigus on taandumas. Kas see on „kaevikusõda“ ennem uut pealetungi ja mis see endaga kaasa toob ei ole veel lõplikult selge.


Mis aga puutub Piibli lõpuaegade lõppu on kõik selgemast – selgem. Evangeelium peab tagasi jōudma Jeruusalemma. Selle eest tehkem eestpalveid üle kogu maailma.


Rm 1:16 Ma ei häbene head sõnumit, sest see on Jumala vägev viis tuua pääste igaühele, kes usub, esmalt juudile ja siis kreeklasele.

Sel nädalal oli Jeruusalemma aastapäev. Õnnitleme ! Aga jätkuvalt palvetame Jumala täistahte sündimise pärast meie Kodumaal. Kristus tuleb pea tagasi ja valitseb seal 1000 aastat. Au Kõigekõrgemale.

Hes 37:22 Ma teen nad üheks rahvaks sellel maal, Iisraeli mägedel. Nende kõigi üle hakkab valitsema üks kuningas ja nad pole enam kaks rahvast ega ole jagatud kaheks kuningriigiks. 

Israelis on käimas äge poliitiline võitlus juutide Templimäele lubamise pärast. Kostavad hääled, mis õhutavad riigijuhte üles, kasutama ‘võimaluse akent’, sest Donald Trump ei pruugi saada tagasivalituks USA novembrikuistel presidendivalimistel. Ameerika presidendilt on toetus nii selleks kui ka Jordaania alade annekteerimiseks Israeli poolt. Ehk teisisõnu ajalooliselt Israelile kuuluva maa tagasivõtmiseks.


Israelis on avalikult kuulda ka poliitilisi hääli, et hävitada Iraan koos oma tuumaprogrammidega.Kui uskuda prohveteeringuid, et Lähis – Idas tekib uus supervõim Iraagi näol on see täiesti reaalne.Teised jälle väidavad, et Venemaa vallutab Türgi ja seal tekib, mitte just uus koalitsioon, aga muudetud ühing, kus on siis Hiina, Iraan, Türgi vallutanud Venemaa, Süüria jne, et anastada Jeruusalemm.


Hes 38:3-5 Ütle: „Nii lausub kõrgeim valitseja Jehoova: „Ma tõusen sinu vastu, Goog, Meseki ja Tubali kõrgeim pealik. 4 Ma pööran su ringi, panen konksud su lõugadesse ning toon välja sinu ja kogu su sõjaväe, hobused ja ratsanikud, kõik suursuguselt riietatud, tohutu rahvajõugu suurte ja väikeste kilpidega, kõik osavad mõõgakäsitsejad. 5 Koos nendega on Pärsia, Etioopia ja Puut…

Aga see on praegu spekulatsioon, eks tulevik näitab. Ja lõppude lõpuks pole see põhitähtis.


Kristlased peavad niikuinii elama nii nagu toimuks ülesvõtmine täna õhtul!Sest Taavet saab olla kuningas Jeruusalemmas ainult sel juhul kui seal valitseb tagasitulnud Jeesus – Kuningate kuningas!!! Halleluuja!


Hes 37: 24 Minu teenija Taavet on nende kuningas ja neil kõigil on üks karjane. Nad toimivad minu seaduste järgi ning peavad hoolega kinni mu määrustest.

Fakt aga on see, et on toimumas lõppvaatus sealses regioonis ja see on täiesti selge! See aga tähendab meile usklikele Messiasse, et saabumas on Talle pulmaaeg.Meie pulmariided peavad olema kasvõi kõige väiksema plekita. See on meile Messia käsk ap Pauluse kaudu.


Mul juhtus sel nädalal autoga väike intsitent. Auto jäi ühtäkki keset teed seisma. Lõpuks aga selgus, et põhjuseks oli 2-3 sentimeetriline sensor, mis täielikult peatas 3 tonnise auto töötamise.

Järeldus: pisiasjad on need või mida meie peame vähetähtsateks, mis meid lõpuks peatavad olema tulihingelised, füüsiliselt terved ja truud kristlased. Ja miljonid avastavad ühel päeval, et neil ei ole Talle pulmakutset!


Ilm 3: 21 Võitjal luban ma istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud koos oma isaga tema troonile. 

Meie läheme aga jällegi lahingusse sest:

2 Kor 10:4 Sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused.

Ps 149:6 Olgu nende huulil kiituslaulud Jumalale ja käes kaheteraline mõõk, 7 et maksta kätte rahvastele,karistada rahvahõime, 8 et panna nende kuningad ahelaisse,nende ülikud raudu, 9 et viia täide nende kohta kirjutatud kohtuotsus. See au kuulub kõigile ta ustavaile.

Kiitle Issandast.
Palveta alati Iisraeli pärast!

Agape
Pastor Paul Armand