14-15 nädalat koroonakriisi

22/06/2020, pastor Paul Armand

Kriis? Nüüd võime öelda, et väike ehmatus. Kaastunne kõigile lahkunute lähedastele. Palju tänu medtöötajatele, kes oma eludega riskisid. Tänud kõigile palvetajatele. Tänud kõigile ausatele inimestele, kes pöördusid sümptomide ilmumisel haiglatesse.
Kõige suurem tänu aga Jumalale, kes meid peatas ja lubas ülevaadata oma elu, hoiatades, et midagi ei sõltu sellest, kes me oleme või mis meil on!


1Tm 6: 17 Manitse neid, kes on rikkad praegusel ajastul, et nad poleks üleolevad ega loodaks rikkusele, mille peale ei saa kindel olla, vaid Jumalale, kes annab meile külluslikult kõike head, mida nautida. 

EU piirid on reisimiseks lahti. Majaduslanguse sügavus ja kaotused ei ole veel teada. Ameerika käärib. Inimesed pöörduvad oma endiste harjumuste juurde tagasi ja jätkavad patustamist kahekordse vaimustusega. Ma ei kujuta ette, mida tundis Jumal, teadis Ta ju ette, et kui hävib kolmandik loodut, inimesed ikkagi ei pöördu oma kurjadelt teedelt.
SpongeBob on esitletud Nikeleodeni kaudu kui gei. Seriaali looja aga eitab seda, väites, et Bobil ei olegi sugu. Ka see, et ei ole sugu, on mäss Jumala vastu… maailm on hullumas ja juba täielikult…lääne ühiskond on terve põlvkonna inimesi üleskasvatanud lubades neil vaadata soota multika tegelasi ja nüüd nad lõikavad selle kibedaid vilju.

Jer 31:11 Issand lunastab Jaakobi,vabastab ta tugevama käest. 12 Nad tulevad ja hõiskavad Siioni kõrgendikul, nad säravad Issanda headuse pärast, teravilja ja värske veini, õli ja noorte kariloomade pärast. Nad on otsekui kastetud aed ja nad ei närbu enam iial.”


Koroona positiivsem pool.Juudid lahkuvad Iisraeli kogu maailmast ja eriti massiliselt USA-st. Viimase prognoosi kohaselt ootab Iisrael tagasi 90 000 juuti 2021 aasta lõpuks. Alia põhjuseks on koroonast tingitud majanduslik ebastabiilsus, massirahutused ja kasvav antisemitism.

4Ms 8:19 Ma annan leviidid Iisraellaste seast annina Aaronile ja ta poegadele, et nad oleksid kogudusetelgi teenistuses iisraellaste heaks ja toimetaksid nende eest lepitust, et ükski nuhtlus ei tabaks iisraellasi, kui Iisraeli rahvas läheneb pühale paigale.”

Sisene Pühasse paika Jeesuse vere kaudu!
Mida lähemale Jumalale, mida sügavam osadus Püha Vaimuga, seda väiksem võimalus on haigeks jääda ükskõik, millisesse haigusesse! Seda väiksem on võimalus, et sind tabab ükskõik, milline häda! Jumal on kõik ideaalseks loonud. Jumala valgus hävitab pimeduse.Pimedusel – pimeduse vürstil pole võidušansi Jumala vastu olnud algusest peale.
Jookse Jumala kaitsvate tiibade alla! Jookse Tema kaitsvasse linnusesse! Varju Tema kilbi taha! Usu vaid! Kuuluta see välja!


Seisa sellel olenemata kõigest! Kiida Teda, sest võit on sinu!

Ps 18:1-2 Oo, Issand, mu jõud, sinusse olen ma kiindunud. Issand on mu kalju ja mu kindlus, minu päästja. Mu Jumal on mu kalju. Tema juurest otsin ma kaitset. Ta on mu kilp ja mu päästesarv, mu kindel varjupaik.


Ülista Issandat!

Palveta alati Iisraeli eest!

Agape

Pastor Paul Armand