9-10 nädal koroonakriisi

Halb uudis: koroonakriisi varjus saab täidetud sarvilise üks põhieesmärkidest.

Aga hea uudis: mitte ükski kuningas, imperaator või valitseja pole suutnud hävitada kristlust, mida iganes nad ka kavandanud ei ole!


Rm 8:39 Ei kõrgus ega sügavus ega mistahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis avaldub meie Isanda Kristuse kaudu.


Kiibistamine


Kas see suht väikese letaalsusega viirus, aga hirm haigestumise ees, allutab inimkonna ülemaailmsele digitaalsele kontrollile?


Reisimiste ja globaliseerumise kiire kasv näitas, kuidas viirus levis kiiresti ja takistuseta üle kogu maailma ning pani selle lukku.

Vot, oleks tore idee, et pandeemia ei korduks ja saaksime edaspidi vabalt endiselt reisida. Siis aga peaks meil olema tervisepass. See kinnitaks, et oleme vaksineeritud ja teistele ohutud.

See võiks nt olla tättuu või mikrokiip naha all, mis kinnitaks ka, et need oleme ikka meie ja mitte keegi teine.

Kui sellele pandeemiale järgneb veel teine ja kolmas laine, siis vaevalt, et lähitulevikus, teiste inimeste turvalisuse huvides oleks võimalik külastada massiüritusi ilma tervisepassita. Tervisepassi võib aga juba täna paigutada inimkehas, kuhu vaja.


Olen vestelnud paljude supermarketite kassapidajatega ja küsinud, kas põdesite koroonaviirust: ja vastus on 100% ei!


Kui suhtlete pandeemia ajal lähedalt, päeva jooksul 100-de ja võimalik, et tuhandete inimestega ja teid kaitseb vaid turvaklaas ja näomask ning te ei haigestu, tekib rohkem kui üks küsimus nakatumise suhtes!Aga seejuures haigestus hästikaitstud ja tervishoiunõudeid täitnud Putini pressiülem!


Need ja veel palju teisid küsimused peaksid leidma vastused maailmas toimuvates sündmustes Piibli valgusel. Võimalik, et see on alles peaproov ja tänane olukord sillutab sellele vaid teed! Kui aga järgneb veel ka ülemaailme majanduskriis, siis on mustem stsenaarium võimalik juba täna.


Ilm 13: 16 Ta teeb nii, et kõigile inimestele — väikestele ja suurtele, rikastele ja vaestele, vabadele ja orjadele — tehakse märk paremale käele või laubale 17 ning et keegi muu ei saaks osta ega müüa kui vaid see, kellel on see märk: metsalise nimi või tema nime arv. 18 Siin läheb vaja tarkust. Kel on arukust, arvutagu välja metsalise arv, sest see on inimese arv: tema arv on 666.

Valmistugem selleks, et see sünnib just nii nagu see on kirjas Piiblis.


Olenemata sellest, milline ka ei oleks meie soov või arusaamine Ilmutuse raamatust, täitub see kindlasti.

Mida siis meie peame tegema? Võtma välja oma Sabatiriided – ‘Kirikuriided’ ja riietama end ‘uue inimesega’ ja rõõmustama, sest meie pääste ligineb ‘seitsme penikoorma saabastega’!

Ef 5:4 Ka häbiväärne käitumine, rumalad jutud ja ropud naljad ei sobi, vaid selle asemel tänage Jumalat. 

Kl 2: 7 Olge temasse juurdunud, ehitage end üles temale kui vundamendile ja seiske kindlalt usus, nagu teid on õpetatud, ning tänage Jumalat ülevoolavalt.


1Ts 5: 18 Tänage kõige eest. Seda ootab Jumal teilt kui Kristuse Jeesuse jüngreilt.


Agape,

Pastor Paul Armand