Anna rõõmsa südamega

Õp. 10:22 See on Issanda õnnistus, mis teeb rikkaks, ja oma vaev (mure, muretsemine) ei lisa sellele midagi juurde.


Siin on öeldud, et oma mure ei lisa sellele midagi juurde. Issanda õnnistus teeb sind rikkaks, aga muretsemine ei lisa sulle midagi juurde. Jäta see endale meelde, et muretsemise läbi ei saa sa endale mitte midagi. Ma saan aru, et s.o. kiusatus hakata muretsema siis kui meil ei ole seda, mida me vajame kohe. Aga Jumala Isa parim ja suurim mõte on sind alati rõõmustada ja anda sulle kõike head. 


Võtame Pauluse endale eeskujuks. 

Fi. 4:4-14 Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal! Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuse. Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage! Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega. 

Väga suureks rõõmuks Issandas oli mulle see, et te viimaks jälle virgusite mõtlema minule; sest teie olete ju mõelnud, aga teil polnud sobivat juhust. Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ometi, te tegite hästi, et võtsite osa minu kitsikusest.


Ta kirjutas kirjas filiplastele, et on igas olukorras õppinud rõõmustama. Sööma kõhtu täis ja olema näljas. Oli aegu, kus ta oli puudus ja kus tal oli kõike küllaga. Ma usun, et Jumal soovib ja tahab meile õpetada seda, et me õpiksime rõõmustama igas olukorras. Usaldaksime Teda, ei muretseks. 


Ml. 3:10 Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaitaet mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni.


Kui sina tood kümnise Jumala kotta, siis sellega sa näitad tegelikult Jumalale, et su süda kuulub Temale, et sa usaldad Teda ja loodad Tema peale. Kui sa seda ei tee, siis sa näitad kogu vaimumaailma ees, et sa ei looda Temale. Kui me muretseme, siis näitab see seda, et me oleme uhked, me arvame, et me ise suudame lahendada selle olukorra. Me tahame ise kõike kontrollida. Aga Jumal tahab, et me oleksime kui lapsed, kes usaldavad oma Isa. 


Kg. 7:14 Heal päeval olgu sul hea meel, ja kurjal päeval mõtle järele: Jumal on teinud nii selle kui teise, et inimene ei teaks, mis tal ees seisab.


Me ei saa ise midagi juurde lisada. Me peame lihtsalt õppima igas olukorras tänama Jumalat. Ja Jumal ootab, et sa ka kõige süngematel päevadel usaldaksid Teda. Ja võtaksid Tema Sõna endale kui selleks täheks, mis sind valgustab. Toetu Tema tõotustele! 


He. 13:5 Teie eluviis olgu rahaahnuseta; jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!”


Jumal on oma Sõna pant. Nii et avagem oma süda Jumala ees ja avagem oma käed teiste vajaduste täitmiseks. Andja käsi ei jää kunagi vaeseks. See on suur au anda Jumala riigi edendamiseks siin maa peal. Jumal tasub vastavalt sinu südame usule. Ta ei jää sulle kunagi võlgu. Anneta ja too oma kümnis kindlas usus!