Annetused

Shalom, kallid vennad ja õed!
Täname teid, et külastasite meie teenistuse kodulehte.
Issand õnnistagu teid ja teie kodusid ja teie tööd Jumalas.
Kui te tahate olla osalised evangeeliumi kuulutamises ja toetada meie teenistust, evangeelseid teenistusi ja misjonireise, meie tööd Aafrikas ja aidata meil teha Jumala tööd, milleks Issand meid on kutsunud, siis saatke oma annetused ja armuannid meie koguduse arveldusarvele: Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus EE771010220274218223.
Täname Jumalat teie heade ja lahkete südamete eest!