Arheoloogid: Soodoma ja Gomorra hävitas otse taevast sadanud tuli ja väävel

Grupp arheolooge ja teadlasi on avastanud kindlad tõendid, et “Kesk Ghori” regiooni, kus asusid Soodoma ja Gomorra linnad, hävitas meteoriit, mis plahvatas taevas, sadades alla ülikuuma ainet ja tõstes temperatuuri tuhande kraadini. See kattub linnade hävitamise kirjeldusega Vana Testamendi esimeses Moosese raamatus.

Vastavalt teooriale meteoriit plahvatas surnumere loode nurgas ühe kilomeetri kõrgusel 10 megatonnise aatompommi jõuga ja hävitas 25 km laiuse ala, mida nimetatakse “Kesk Ghoriks.”

Uurijad esitlesid eelmise aasta novembris toimunud Ameerika Koolide Idamaade Uuringu igaastasel kohtumisel esialgseid leide ja on seda teooriat arendanud aastast 2015. Nad väidavad, et radioaktiivse süsiniku abil võib öelda, et grupp tsivilisatsioone õitses sellel alal peaaegu kaks milleeniumit kuni umbes 1700 eKr kui ehitiste mudatelliskividest seinad ühe hetkega kadusid ja ainult kivist vundamendid jäid alles.

Samal perioodil kuumenes keraamika millisekundite jooksul klaasiks. See tehti kindlaks analüüsides protsessikäigus tekkinud tsirkoonkristalle, mis näitasid, et need olid lühiajaliselt saanud tunda 4000 – 12000 kraadist kuumust ,mis on võrdne päikese pinnakuumusega.

Kahe arheoloogi sõnul sadas plahvatuse käigus regioonis vihmana alla platiiniumi ja ka sulanud laavat ning see samuti kinnitab, et meteoriit oli allikas, kuna platiinium on meteoriitides suurema kontsentratsiooniga kui maal.

Umbes 40 000 kuni 60 000 inimest, kes selles regioonis elasid, hävitati ja 500 km suurune ala jäi teadlaste hinnangul 600-700 aastaks asustuskõlbmatuks. Nad usuvad, et maaalalt oli pealispind ära rebitud ja soolad Surnumerest voolasid üle selle ala hävitades selle viljakuse.

Asulad, mis hävitati sündmuse käigus, hõlmavad endas ka peamist väljakaevamise ala, “Kõrget el-Hammami,” mida arheoloogid peavad Soodoma linnaks, selle häving on kirjeldatud esimese moosese raamatu 19ndas peatükis. Umbkaudne hävituse kuupäev kattub, vastavalt arheoloogide arvamusele, esimese moosese raamatu sündmusega.

Kõrge el-Hammami Väljakaevamise Projektis(TeHEP) osalevad teadlased erinevatest ülikoolidest ja teadusinstituutidest kaasa arvatud New Mexico Tech, Northern Arizona University, North Carolina State University, Elizabeth City (NC) State University, DePaul University, Trinity Southwest University ja Los Alamos National Laboratories.

Kaks projektis osalevat arheoloogi Steven Collins ja Phillip Silvia, kirjutasid 2015. aastal “füüsiline tunnistus Kõrgest el-Hammamist ja teistest naaberpiirkondadest näitavad, et on toimunud võimas, hävitav ja termiline sündmus, mida võiks kirjeldada esimese moosese raamatu 19. peatüki sõnadega.”

“Kõrge el-Hammamist kogutud tuha/pinnase proovid sisaldavad märke pealmise pinnase hävingust ja alampinnase saastumisest Surnumere sooladega, mis rikkus põllukultuuride kasvatamise mitmeks järgnevaks sajandiks.

1.Mo 19:24 on kirjutatud “Ja Issand laskis sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld Issanda juurest taevast”. See väide sobitub hästi kõrge temperatuuri ja ülikuumade kivide sajuga taevast.

Heebrea keelset sõna “väävel” kasutatakse tavaliselt väävli puhul, mis on põlev kivi.

1.Mo 19 samuti kirjeldab üldist hävingut kaasaarvatud taimestiku kadu, mille arheoloogid avastasid, nagu on kirjas 25. salmis “ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnade elanikud ja maa taimestiku..”

“Kogu ümbruskonna” on heebrea keelne sõna “hakkikkar,” mis tähendab tasandikku mis on mägede vahel või orgu. Arheoloogid usuvad, et see ala on Kesk Ghor.

Esimeses Moosese raamatus on veel kirjutatud “Ja Aabraham läks hommikul vara paika, kus ta Issanda ees oli seisnud, heitis pilgu alla Soodoma ja Gomorra poole ja kogu ümbruskonna maapinnale, vaatas, ja ennäe, maast tõusis suits otsekui sulatusahju suits.”

Esimene Moosese raamat ja teised Piibli raamatud väidavad, et Soodom hävitati, et karistada elanikke seksuaalse perversuse eest, eriti nende soovist omada seksuaalsuhet samasoolistega, mida Pühakiri nimetab “jäleduseks.”

Juuda kiri Uues Testamendis samastab tuld, mis hävitas Soodoma ja Gomorra “igaveste põrgu tuledega”.

“Nii nagu ka Soodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, kes samal kombel hoorasid nagu need inglid ning jooksid ebaloomulike himude järgi, seisavad juba 
hoiatuseks igavese tule karistuse kandjatena,” on kirjas esimeses peatükis.

 Allikas: https://www.lifesitenews.com/news/archeologists-sodom-and-gomorrah-literally-destroyed-by-fire-and-brimstone?fbclid=IwAR1WIAhJEX5Sz6-acY0MPek4q7tENiNXdXktTcaGmmQwWCJXdWzQq2VdTvU