Armu kirjakohad

30/04/2020 pastor Paul Armand

1Ms 18:3 ning ütles: «Issand, kui ma sinu silmis armu leian, siis ära mine oma sulasest mööda!

1Ms 19:19 Vaata, su sulane on küll sinu silmis armu leidnud ja suur on su heldus, mida sa oled mulle osutanud, jättes mu hinge elama. Aga ma ei suuda põgeneda mäestikku, et õnnetus mind ei tabaks ja ma ei sureks.

1Ms 30:27 Ja Laaban vastas temale: «Kui ma nüüd sinu silmis armu leiaksin! Märgid näitavad mulle, et Issand on mind sinu pärast õnnistanud.»

1Ms 32:6 Mul on härgi ja eesleid, lambaid ja kitsi, sulaseid ja teenijaid, ja ma läkitan seda teatama oma isandale, et su silmis armu leida.»

1Ms 33:8 Siis ta küsis: «Mida sa kavatsed kogu selle leeriga, keda ma kohtasin?» Ja tema vastas: «Oma isanda silmis armu leida!»

1Ms 33:10 Kuid Jaakob vastas: «Sugugi mitte! Kui ma nüüd su silmis olen armu leidnud, siis võta mu kingitus minult vastu! Sest ma olen ju tohtinud näha su palet, otsekui näeks Jumala palet, ja sa oled olnud mu vastu lahke.

1Ms 33:15 Eesav ütles: «Ma jätan siis sinu juurde osa rahvast, kes koos minuga on.» Aga tema vastas: «Mispärast nõnda? Kui ma ainult oma isanda silmis armu leiaksin!»

1Ms 34:11 Ja Sekem ütles tema isale ja vendadele: «Kui ma teie silmis armu leian, siis annan teile, mida te minult nõuate.

1Ms 39:4 Ja Joosep leidis armu tema silmis ning teenis teda; ja ta pani tema oma koja üle, ja kõik, mis tal oli, ta andis tema kätte.

1Ms 42:21 Ja nad ütlesid üksteisele: «Me oleme tõesti süüdi oma venna pärast, kelle hinge kitsikust me nägime, kui ta palus meilt armu ja meie ei võtnud teda kuulda. Sellepärast on see kitsikus meile tulnud!»

1Ms 47:25 Ja nad vastasid: «Sina oled meid elus hoidnud! Kui leiame armu oma isanda silmis, siis jääme vaaraole orjadeks.»

1Ms 47:29 Kui Iisraeli surmapäev ligines, siis ta kutsus oma poja Joosepi ning ütles temale: «Kui ma nüüd olen su silmis armu leidnud, siis pane oma käsi mu puusa alla ja osuta mulle heldust ja truudust: ära mata mind Egiptusesse,

1Ms 50:4 Kui tema nutupäevad olid möödunud, siis Joosep rääkis vaarao hoovkonnaga, öeldes: «Kui ma nüüd teie silmis olen armu leidnud, siis rääkige vaarao kõrva ees ja öelge:

2Ms 3:21 Ja ma annan sellele rahvale armu egiptlaste silmis, nõnda et te ära minnes ei lähe mitte tühje käsi:

2Ms 11:3 Ja Issand andis rahvale armu egiptlaste silmis; ka oli Mooses väga suur mees Egiptusemaal vaarao sulaste ja rahva silmis.

2Ms. 12:36 Issand oli rahvale armu andnud egiptlaste silmis ja need nõustusid; nii nad riisusid egiptlasi.

2Ms 33:12 Ja Mooses ütles Issandale: «Vaata, sa ütled mulle: Vii see rahvas sinna! Aga sa ei ole mulle teada andnud, keda sa koos minuga läkitad. Ometi oled sa ise öelnud: Ma tunnen sind nimepidi ja sa oled ka armu leidnud minu silmis.

2Ms 33:13 Aga kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis õpeta mulle oma teed, et ma tunneksin sind ja leiaksin armu su silmis, sest vaata, see rahvas on sinu rahvas.»

2Ms 33:16 Sest millest muidu tuntakse, et oleme armu leidnud sinu silmis, mina ja su rahvas, kui sellest, et sina käid koos meiega, nõnda et meie, mina ja su rahvas, erineme kogu rahvast, kes maa peal on?»

2Ms 33:17 Ja Issand vastas Moosesele: «Mina teengi nõnda, nagu oled soovinud, sest sa oled armu leidnud minu silmis ja ma tunnen sind nimepidi.»

2Ms 34:9 ja ütles: «Issand, kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis käigu Issand meie keskel! Kuigi see on kangekaelne rahvas, anna siiski andeks meie pahateod ja patt ja võta meid oma pärisosaks!»

3Ms 1:3 Kui tema ohvrianniks on põletusohver veistest, siis ta toogu üks veatu isaloom; ta toogu see kogudusetelgi ukse juurde, et ta leiaks armu Issanda ees!

3Ms 1:4 Ja ta pangu oma käsi põletusohvri pea peale, et see leiaks armu tema heaks ja tooks temale lepituse!

4Ms 11:11 Ja Mooses ütles Issandale: «Miks oled teinud paha oma sulasele? Miks ei ole ma leidnud armu sinu silma ees, et paned kogu selle rahva koormaks minu peale?

4Ms 11:15 Kui sa tahad mind kohelda nõnda, siis parem tapa mind, kui ma leian armu su silmis, et ma ei näeks oma viletsust!»

4Ms 32:5 Ja nad ütlesid veel: «Kui me su silmis oleme armu leidnud, siis antagu see maa omandiks su sulastele! Ära vii meid üle Jordani!»

5Ms 7:2 ja kui Issand, su Jumal, annab nad sinu kätte ja sa lööd neid, siis hävita nad sootuks: ära tee nendega lepingut ja ära anna neile armu!

5Ms 7:16 Ja hävita ära kõik rahvad, keda Issand, su Jumal, sulle annab; su silm ärgu andku neile armu! Ja sa ei tohi teenida nende jumalaid, sest see saaks sulle püüdepaelaks!

5Ms 13:9 siis ära tee tema nõu järgi ja ära kuula teda! Su silm ei tohi halastada tema peale ega armu anda; sa ei tohi teda varjata,

5Ms 13:18 Aga sinu kätte ärgu jäägu midagi sellest hävitatavast, et Issand pöörduks oma tulisest vihast, annaks sulle armu, halastaks su peale ja teeks sind paljuks, nagu ta su vanemaile on vandega tõotanud,

5Ms 19:13 Su silm ärgu andku temale armu, vaid kõrvalda süütult valatav veri Iisraelist, et su käsi hästi käiks!

5Ms 19:21 Su silm ärgu andku armu: hing hinge vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu, käsi käe vastu, jalg jala vastu!

5Ms 24:1 Kui mees võtab naise ja abiellub temaga, aga naine ei leia enam armu ta silmis, sellepärast et ta on avastanud tema juures midagi ebameeldivat, ja ta kirjutab temale lahutuskirja ning annab selle temale kätte ja saadab ta ära oma kojast,

5Ms 25:12 siis raiu temal käsi ära, su silm ärgu andku armu!

5Ms 28:50 jultunud rahva, kes ei hooli vanast ega anna armu noorele.

Jos 11:20 Sest see olenes Issandast, kes tegi nende südamed kangeks, nõnda et nad tulid sõdima Iisraeli vastu, et neid hävitataks sootuks, ilma et neile armu antaks, vaid just hävitataks, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud.

Km 1:24 siis luurajad nägid ühte meest linnast välja tulevat ning ütlesid sellele: «Näita nüüd meile, kust me pääseme linna, siis me anname sulle armu!»

Km 6:17 Aga Gideon vastas: «Kui ma olen nüüd sinu silmis armu leidnud, siis tee mulle üks tunnustäht, et sina oled see, kes minuga räägib!

Rt 2:2 Ja moabi naine Rutt ütles Noomile: «Lase ma lähen põllule ja nopin viljapäid selle järelt, kelle silmis ma armu leian!» Ja ta vastas temale: «Mine, mu tütar!»

Rt 2:10 Siis Rutt heitis silmili ja kummardas maani ning ütles temale: «Miks olen ma su silmis armu leidnud, et sa minust hoolid, kuigi olen võõras?»

Rt 2:13 Ja Rutt ütles: «Ma olen sinu silmis armu leidnud, mu isand, sest sa oled mind trööstinud ja oled rääkinud oma teenijale meelepäraselt, kuigi ma pole ühegi su teenija vääriline.»

1Sm 1:18 Ja tema ütles: «Leidku su teenija armu su silmis!» Siis läks naine oma teed ja sõi, ja ta nägu ei olnud enam kurb.

1Sm 15:3 Mine nüüd ja löö Amalekki ja kaota sootuks ära kõik, mis tal on, ja ära anna temale armu, vaid surma niihästi mehed kui naised, lapsed ja imikud, härjad ja lambad, kaamelid ja eeslid!»

1Sm 15:9 Aga Saul ja rahvas andsid armu Agagile ja parimaile lammastest, kitsedest ja veistest ning talledele ja kõigele, mis oli hea, ega tahtnud neid hävitada sootuks; aga kõik, mis oli väärtuseta ja väeti, nad hävitasid sootuks.

1Sm 16:22 Ja Saul läkitas Iisaile ütlema: «Lase Taavet jääda mu teenistusse, sest ta on minu silmis armu leidnud!»

1Sm 20:3 Aga Taavet vannutas jälle ja ütles: «Su isa teab kindlasti, et ma sinu silmis olen armu leidnud. Seepärast ta mõtleb: Joonatan ei tohi sellest teada saada, et ta ei kurvastaks. Jah, nii tõesti kui Issand elab ja nii tõesti kui sa ise elad, minu ja surma vahel on ainult üks samm.»

1Sm 20:29 ta ütles: Luba mind ometi, sest meil on linnas suguvõsa ohver ja mu vend kutsus mind; kui ma nüüd su silmis armu leian, siis lase mind minna oma vendi vaatama! Sellepärast ei ole ta tulnud kuninga lauda.»

1Sm 25:8 Küsi oma poistelt, küll nad jutustavad sulle! Leidku siis need noored mehed armu sinu silmis, sest me oleme ju tulnud heal pä_eval! Anna nüüd oma sulastele ja oma pojale Taavetile, mis sul juhtub käepärast olema!»

1Sm 27:5 Ja Taavet ütles Aakisele: «Kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis lase anda mulle paik ühes lagendikulinnas, et ma seal võiksin elada. Sest miks peaks su sulane elama koos sinuga kuningalinnas?»

2Sm 12:22 Ja ta vastas: «Kui laps alles elas, siis ma paastusin ja nutsin, sest ma mõtlesin: Kes teab, vahest annab Issand mulle armu ja laps jääb elama?

2Sm 14:22Ja Joab heitis silmili maha ja kummardas ning õnnistas kuningat. Ja Joab ütles: «Nüüd su sulane teab, et ma olen leidnud armu su silmis, mu isand kuningas, sest kuningas teeb oma sulase sõna järgi.»

2Sm 15:25 Ja kuningas ütles Saadokile: «Vii Jumala laegas tagasi linna! Kui ma Issanda silmis armu leian, siis ta toob mu tagasi ja laseb mind näha seda ja selle asupaika.

2Sm 16:4 Siis ütles kuningas Siibale: «Vaata, kõik, mis on Mefiboseti oma, saab sinule.» Ja Siiba ütles: «Ma kummardan, lase mind armu leida su silmis, isand kuningas!»

2Sm 21:7 Aga kuningas andis armu Mefibosetile, Sauli poja Joonatani pojale, Issanda vande pärast, mis oli nende vahel, Taaveti ja Sauli poja Joonatani vahel.

1Kn 11:19 Hadad leidis suurt armu vaarao silmis, kes andis temale naiseks oma naise õe, kuninganna Tahpenesi õe.

2Kn 13:23 Aga Issand andis neile armu ja halastas nende peale ning pöördus nende poole oma lepingu pärast Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga ega tahtnud neid hävitada; ja ta ei ole neid tänini ära heitnud oma palge eest.

2Aj 36:17 Siis ta tõi nende kallale kaldealaste kuninga ja see tappis mõõgaga nende noored mehed nende pühas paigas ega andnud armu poisile ega tüdrukule, vanale ega raugale – Issand andis kõik tema kätte.

Est 2:9 Tütarlaps meeldis temale ja leidis armu tema ees; ja ta tõttas temale andma iluravivahendeid ja kohast toitu, andis temale seitse valitud teenijat kuningakojast ning määras temale ja ta teenijaile parima paiga naistemajas.

Est 2:15 Kui nüüd Estril, Mordokai sugulase Abihaili tütrel, kelle Mordokai oli võtnud enesele tütreks, tuli minna kuninga juurde, siis ei palunud ta midagi muud kui seda, mida eunuhh Heegai, kuninga naistevalvaja, soovitas; aga Ester leidis armu kõigi silmis, kes teda nägid.

Est 2:17 Ja kuningas armastas Estrit enam kui kõiki teisi naisi, ja Ester leidis tema ees armu ja heldust enam kui kõik teised neitsid; ta pani temale kuningliku krooni pähe ja tegi ta Vasti asemel kuningannaks.

Est 4:8 Ja ta andis temale ärakirja seadusekirjast, mis Suusanis oli antud nende hävitamiseks, et ta näitaks seda Estrile ja jutustaks talle, ja käsiks teda minna kuninga juurde temalt armu paluma ja oma rahvale abi otsima.

Est 5:2 Kui kuningas nägi kuninganna Estrit õues seisvat, siis leidis too armu tema silmis ja kuningas sirutas Estri poole kuldkepi, mis tal käes oli; siis Ester astus ligi ja puudutas kepiotsa.

Est 5:8 kui ma kuninga silmis olen armu leidnud ja kui kuningas heaks arvab anda, mida ma palun, ja teha, mida ma soovin, siis tulgu kuningas ja Haaman peole, mille ma neile korraldan; ma teen siis homme, nagu kuningas soovib!»

Est 7:3 Ja kuninganna Ester kostis ning ütles: «Kui ma olen sinu silmis armu leidnud, kuningas, ja kui kuningas heaks arvab, siis kingitagu mulle mu palvel mu elu ja vastavalt mu soovile mu rahvas!

Est 8:5 ja ütles: «Kui kuningas heaks arvab ja kui ma tema ees olen armu leidnud, kui see asi on kuninga meelest õige ja mina tema silmis vastuvõetav, siis lase kirjutada, et agaglase Haamani, Hammedata poja kirjad kavaga, mis ta kirjutas kõigis kuninga maades olevate juutide hukkamiseks, tagasi võetaks!

Ii 21:30 et kurjale antakse armu õnnetusepä_eval ja ta päästetakse vihapä_eval?

Ps 59:6 Ja sina, Issand, vägede Jumal, Iisraeli Jumal, ärka üles nuhtlema kõiki paganaid! Ära heida armu nurjatuile reetjaile!

Ps 84:12 Sest Issand Jumal on päike ja kilp; armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad.

Ps 102:14 Küll sa tõused ja halastad Siioni peale, sest aeg on käes temale armu anda, paras aeg on juba kätte jõudnud.

Ps 109:12 Ärgu olgu tal kedagi, kes osutab heldust ta vastu, ja ärgu olgu kedagi, kes annaks armu tema vaeslastele!

Ps 123:2 Vaata, otsekui sulaste silmad vaatavad oma isandate käte peale, otsekui teenija silmad vaatavad oma emanda käte peale, nõnda vaatavad meie silmad Issanda, meie Jumala peale, kuni tema meile armu annab.

Ps 123:3 Anna meile armu, Issand! Anna meile armu, sest meil on enam kui küllalt põlgusest!

Õp 3:4 siis sa leiad armu ja heakskiitu Jumala ja inimeste silmis!

Õp 3:34 Pilkajaile on temagi pilkaja, aga alandlikele annab ta armu.

Õp 21:10 Õela hing ihaldab kurja, ligimene ei leia armu tema silmis.

Õp 28:13 Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu.

Js 26:10 Leiab aga õel armu, ei õpi ta õiglust, õigusemaalgi teeb ta ülekohut ega näe Issanda kõrgust.

Js 27:11 Kui selle oksad on kuivanud, siis murtakse need; naised tulevad, teevad nendega tuld. Sest see ei ole mõistlik rahvas: seepärast ta Looja ei halasta tema peale ja ta kujundaja ei anna temale armu.

Js 30:18 Ja ometi ootab Issand, et teile armu anda, ja jääb kõrgeks, et teie peale halastada, sest Issand on õiguse Jumal, õndsad on kõik, kes teda ootavad.

Jr 15:5 Sest kes annaks sulle armu, Jeruusalemm, või kes trööstiks sind? Või kes küll põikaks kõrvale, et küsida su käekäigu järele?

Jr 16:5 Sest Issand ütleb nõnda: Ära mine leinakotta, ära käi kurtmas ja ära tunne neile kaasa, sest mina võtan sellelt rahvalt oma rahu, armu ja halastuse, ütleb Issand.

Jr 16:13 Sellepärast ma paiskan teid sellelt maalt maale, mis on tundmatu teile ja teie vanemaile, ja te teenite seal teisi jumalaid päevad ja ööd, sest mina ei anna teile armu.

Jr 21:7 Ja seejärel, ütleb Issand, annan ma Sidkija, Juuda kuninga, ja tema sulased ja rahva, need, kes sellesse linna katkust, mõõgast ja näljast on üle jäänud, Paabeli kuninga Nebukadnetsari kätte, ja nende vaenlaste kätte, nende kätte, kes püüavad nende elu. Ja tema lööb nad maha mõõgateraga, ta ei kurvasta nende pärast, ei anna armu ega halasta.

Jr 31:2 Nõnda ütleb Issand: Rahvas, mõõgast pääsenud, on kõrbes leidnud armu: Iisrael läheb oma rahupaika.

Jr 42:12 Ja mina annan teile armu, et tema halastab teie peale ja laseb teid tulla tagasi teie oma maale.

Nl 2:21 Tänavail lamab maas noor ja vana, mu neitsid ja noored mehed langesid mõõga läbi. Sina surmasid oma vihapä_eval, tapsid, ei andnud armu.

Nl 4:16 Issanda pale hajutas nad, ta ei vaata enam nende peale. Preestritest ei peetud lugu, vanadele ei antud armu.

Hs 5:11 Sellepärast, nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, tõesti, sellepärast et sa oled rüvetanud mu pühamu kõigi oma põlastusväärsustega ja kõigi oma jäledustega, siis lõikan minagi: mu silm ei kurvasta ja ma ei anna armu.

Hs 7:4 Mu silm ei kurvasta sinu pärast ja ma ei anna armu, vaid panen su eluviisid su peale ja su jäledused tulevad su keskele; ja te saate tunda, et mina olen Issand.

Hs 7:9 Mu silm ei kurvasta ja ma ei anna armu; su eluviiside kohaselt tasun ma sulle ja su jäledused tulevad su keskele; ja te saate tunda, et mina, Issand, olen see, kes teid lööb.

Hs 8:18 Seepärast talitan minagi tulises vihas: mu silm ei kurvasta ja ma ei anna armu; ja kuigi nad hüüavad mu kõrvu suure häälega, ei kuule ma neid.»

Hs 9:5 Ja neile teistele ütles ta minu kuuldes: «Minge tema järel läbi linna ja lööge! Teie silm ärgu kurvastagu ja ärge andke armu!

Hs 9:10 Sellepärast minugi silm ei kurvasta ja ma ei anna armu. Ma panen nende eluviisid neile pea peale.»

Hs 20:17 Aga mu silm andis neile armu, nõnda et ma ei hävitanud neid kõrbes ega teinud neile lõppu.

Tn 1:9 Ja Jumal laskis Taanielil leida heldust ja armu ülemteenri ees.

Am 5:15 Vihake kurja ja armastage head, pange väravas kehtima õigus; vahest Issand, vägede Jumal, annab siiski armu Joosepi jäägile!

Jn 4:10 Siis ütles Issand: «Sina tahaksid armu anda kiikajonipuule, mille kallal sa ei ole näinud vaeva ja mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus,

Jn 4:11 aga mina ei peaks armu andma Niinevele, sellele suurele linnale, kus on enam kui kaksteist korda kümme tuhat inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel, ja kus on palju loomi!»

Mi 7:18 Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu,

Mi 7:20 Sina osutad Jaakobile truudust, Aabrahamile armu, nõnda nagu sa meie vanemaile oled vandega tõotanud muistseil päevil.»

Sk 11:5 keda nende ostjad tapavad, tundmata end süüdlastena, ja kelle müüjad ütlevad: «Kiidetud olgu Issand, et ma olen saanud rikkaks!» – ja kellele nende karjased ei anna armu.

Sk 11:6 Sest mina ei anna enam armu maa elanikele, ütleb Issand. Vaata, ma lasen iga inimese sattuda tema karjase ja kuninga kätte ja need hävitavad maa, aga mina ei päästa kedagi nende käest.»

Apogriivad

Jdt 2:11 Aga sõnakuulmatuile ärgu su silm heitku armu, vaid lase neid tappa ja riisuda kogu maal, mille sa vallutasid!

Jdt 10:8 «Meie vanemate Jumal andku sulle armu ja lasku korda minna sinu ettevõte Iisraeli laste uhkuseks ja Jeruusalemma ülenduseks!»

Trk 2:10 Rõhugem vaest õiget, ärgem heitkem armu lesknaisele, ärgem hooligem elatanud rauga hallidest juustest!

Tb 1:13 Kõigekõrgem andis mulle armu ja armsust Salmanassari ees ja ma sain tema kaubamuretsejaks.

Tb 8:7 Ja nüüd, Issand, mina ei võta seda oma õde mitte hooruse pärast, vaid tõemeelselt. Lase mind armu leida ja koos temaga vanaks saada!»

Tb 12:18 Sest mina ei ole tulnud omaenese armu pärast, vaid meie Jumala tahtel. Seepärast kiitke teda igavesti!

Srk 3:18 Mida suurem sa oled, seda rohkem alanda ennast, siis leiad armu Issanda ees!

Srk 4:21 Sest on häbi, mis toob kaasa patu, ja on häbi, mis tähendab au ning armu.

Srk 18:20 Enne kohtumõistmist katsu iseennast läbi, siis leiad armu karistuse ajal.

Srk 37:21 sest Issand ei ole talle andnud armu: tarkus puudub tal täiesti.

Srk 41:27 Nõnda oled sa tõesti kombekas ja leiad armu kõigi inimeste ees.

Srk 45:1 Ja Issand laskis temast tõusta õnnistatud mehe, kes leidis armu kogu elava silmis, armas Jumalale ja inimestele: Moosese, kelle mälestus on õnnistuseks.

Brk 1:12 Siis Issand annab meile jõudu ja valgustab meie silmi, siis me võime elada Paabeli kuninga Nebukadnetsari varju all ja tema poja Belsassari varju all, võime teenida neid kaua aega ja leida armu nende ees.

Brk 2:14 Kuule, Issand, meie palvet ja anumist ja päästa meid iseenese pärast ning lase meid armu leida nende silmis, kes meid on pagendanud,

Brk 6:37 Nad ei heida armu lesele ega tee head orvule.

1Mak 3:44 Ja rahvahulk kogunes, et olla valmis võitluseks ja et palvetada ning anuda armu ja halastust.

1Mak 10:60 Ta läks siis Ptolemaisi suure toredusega ja kohtas mõlemat kuningat. Ta andis neile ja nende sõpradele h1Mak 11:24 Ta võttis kaasa hõbedat ja kulda, riideid ja palju muid kingitusi ning läks Ptolemaisi kuninga juurde ja ta leidis armu tema silmis.

2Mak 6:13 Suure armu märk on ka see, et jumalakartmatuid ei jäeta rahule kauaks, vaid nad langevad peagi karistuse alla.

2Mak 8:2 Ja nad hüüdsid appi Issandat, et ta vaataks kõigi poolt tallatud rahva peale, heidaks armu templile, mida jumalakartmatud inimesed olid teotanud,

Erl 2:6 seepärast oleme käskinud, et kõik need, keda Haaman teile kirjas kätte näitab, tuleb koos naiste ja lastega vähimagi armu ja halastuseta vaenumõõgaga sootuks hukata käesoleva aasta kaheteistkümnenda kuu, adarikuu neljateistkümnendal päeval,

Tal 3:19 vaid talita meiega oma armu ja suure halastuse kohaselt!

Mn 11 Aga nüüd ma kummardan su ette südamest ja palun sinult armu:

Lk 1:30 Ja ingel ütles talle: «Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures!

Jh 1:14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.

Jh 1:16 Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale.

Ap 2:47 kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka.

Ap 6:8 Aga Stefanos, täis armu ja väge, tegi imetegusid ja suuri tunnustähti rahva seas.

Ap 7:10 ja kiskus ta välja kõigist ta viletsustest ning andis talle armu ja tarkust vaarao, Egiptuse kuninga ees, ning see tõstis ta kogu Egiptusemaa ja terve oma koja ülemaks.

Ap 7:46 Taavet leidis armu Jumala silmis ja palus, et ta leiaks eluaseme Jaakobi soole.

Ap 11:23 Kui ta pärale jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja julgustas kõiki jääma kindlameelselt Issanda omaks.

Ap 14:26 Sealt nad purjetasid Antiookiasse, kus nad olid antud Jumala armu hooleks selle töö tarvis, mille nad nüüd olid lõpetanud.

Ap 15:11 Ent meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu läbi samal kombel nagu nemadki.»

Ap 15:40 Paulus valis aga Siilase ja läks teele, ning vennad andsid ta Issanda armu hooleks.

Ap 18:27 Aga kui ta tahtis minna Ahhaiasse, kirjutasid vennad teda julgustades jüngritele, et nad ta vastu võtaksid. Kui Apollos sinna jõudis, siis ta tõi palju kasu neile, kes olid hakanud uskuma armu läbi.

Ap 20:24 Kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest: tunnistada Jumala armu evangeeliumi.

Rm 1:5 kelle käest ma olen saanud armu ja apostliameti, et äratada kuulekust usule tema nime auks kõikide rahvaste seas,

Rm 1:7 kõigile Roomas olevaile Jumala armastatuile, kutsutud pühadele[A]: Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

Rm 5:15 Kuid armuanniga ei ole nõnda nagu üleastumisega! Sest kui ühe inimese üleastumise läbi paljud on surnud, siis seda kindlamini on paljudele saanud ülirohkeks Jumala arm ja and ühe inimese – Jeesuse Kristuse – armu kaudu.

Rm 5:17 Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe – Jeesuse Kristuse – kaudu.

Rm 6:14 Sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole Seaduse, vaid armu all.

Rm 6:15 Kuidas siis nüüd? Kas hakkame tegema pattu, kuna me ei ole Seaduse, vaid armu all? Kindlasti mitte!

Rm 9:15 Ta ju ütleb Moosesele: «Ma halastan, kellele ma halastan, ja heidan armu, kellele ma heidan armu.»

Rm  12:3 Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks sedamööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud.