Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Armu kõlvatuseks pöörates. Väga tõsine hoiatus

Juuda kiri on väga lühike, ainult 25 salmist koosnev, kuid väga tähendusrikas kiri. Juudas, alustades 3. salmist, läheb kohe oma kirja põhiteema juurde.

Juuda 3 Armsad, olles innukas kirjutama teile meie ühisest 
päästest, pidasin nüüd vajalikuks kirjutada teile manitsuse, et ergutada  teid võitlema pühadele kord antud usu pärast.

Usk, „mis pühadele kord anti“, oli ohus ja usklikud pidid selle nimel „võitlema“. Mis seal siis ometi toimus? Järgmine salm selgitab probleemi olemust.

Juuda 4 Sest teie hulka on hiilinud mõningad inimesed, varasematest aegadest hukkamõistule määratud, õelad,: jumalakartmatud, kes meie Jumala armu kõlvatuseks pöörates salgavad ära ka ainsa Valitseja 
ja meie Issanda, Jeesuse Kristuse.
(vene keelne Piiblitõlge)

Need inimesed tegid kahte asja:

  1. Nad pöörasid meie Jumala armu kõlvatuseks.
  2. Nad salgasid ära ühe Issanda Jumala ja meie Issanda Jeesuse Kristuse

Kuidas nad seda tegid? Juudas ütles, et nad hiilisid vaikselt sisse. See tähendab, et nad ei seisnud väljakutel ega hüüdnud valjusti: “Jeesus Kristus pole meie Issand ja Valitseja!” Siis nad oleks kohe paljastatud. Kuid nad hiilisid vaikselt sisse, võib-olla võttes endale “tõekuulutajate” kuju, sellest moondumisest räägib Paulus 2. Korintlaste kirjas:

2. Kor. 11:13-15:

Sest sellised on valeapostlid, kavalad töölised, kes on võtnud endale Kristuse apostli kuju. Ja selles pole midagi imelikku, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Seepärast ei ole midagi erilist, kui ka tema teenrid endid  moondavad õiguse teenriteks, aga nende lõpp tuleb nende tegude  järgi (vene keelne Piiblitõlge)

Saatana sulased ei tule nagu kiskjad hundid, sest siis nad paljastataks kohe. Vastupidi, nad maskeerivad end süütuteks talledeks. Nad esinevad “tõe teenijatena”. Kuid nende teod paljastavad nende tegeliku olemuse – nad EI ole sellised.

Ma ütleksin, et inimese eluviis ja viljad on, tema tõelise olemuse tõeline näitaja: kas ta on tõeline karja kuuluv lammas või lambariietesse riietatud kiskja hunt. Issand ütles selle kohta väga selgesti Matteuse 7: 15-20:

Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid!  Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata laukapuult ega viigimarju takjatest? Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda  head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Seega te tunnete nad ära nende viljast! (venekeelne Piiblitõlge)

Nende inimeste teod ja viljad mida nad kannavad, hoolimata kogu lambanahast tehtud maskeeringutest, on eksimatu näitaja selle kohta, kelle teenijad nad tegelikult on.

Juudi 12 ütleb: “Sellised inimesed on teile teie armastuse õhtutel ahvatluseks; kui nad teiega pidutsevad, siis nad nuumavad end ilma kartuseta. ”

Teisisõnu osalesid need inimesed üldistel koosviibimistel ja pidudel – armastuse õhtutel, mis toimusid kristlikes kogukondades.

Kokkuvõtteks:

  1. Need inimesed hiilisid vaikselt kristlikesse kogudustesse. Nad ilmusid teiste ette lambanahka maskeeritult, aga ise olid röövellikud hundid.
  2. Nad võtsid osa armastuse pidudest, mida regulaarselt kristlikes kirikutes peeti.
  3. Usklikud ei kahtlustanud seda, kes need “lambad” tegelikult olid ja millist ohtu nad kujutasid. Kui kristlased oleksid olnud ohust teadlikud, oleksid nad juba tõelise „pühadele kord antud usu pärast“ võidelnud ja Juudas ei oleks pidanud neile kohe kirjutama ja ärgitama neid üles seda tegema.

Olen kindel, et nende tunnistuste kohaselt esitasid valeõpetajad end tõeliste kristlastena. Juuda kiri on väga sarnane 2. Peetruse 2. peatükiga, kus Peetrus räägib valeõpetajatest, kes algselt kuulusid Jumala perekonda, kuid siis, usust lahkudes, said valeõpetajateks. Ma ei tea, kas Juudas ja Peetrus rääkisid samast olukorrast või mitte, kuid valeprohvetid ja valeõpetajad jäid märkamata, vaatamata nende levitatud valeõpetustele, kuna nad võtsid tõeliste kristlaste kuju.

Nende tehtud teod paljastasid nende olemuse. Nad muutsid meie Jumala armu kõlvatuseks ja lükkasid tagasi Ainsa Issanda Jumala ja meie Issanda Jeesuse Kristuse. Uurime nende tegevuse kõiki neid aspekte.

Meie Jumala armu kõlvatuseks muutmine“

Siin kasutatakse kreekakeelset sõna ” aselgeia”, mis tõlkes tähendab “kõlvatust”. Uues Testamendis kasutatakse seda sõna kümme korda. Seda kasutatakse lihategude kirjeldamiseks (vt Mk 7: 21-22; Rm 13:13; Gal. 5: 19-21).

Vine’i sõnaraamatus kirjutatakse selle sõna kohta järgmist: “Üleliiasus, kombelõtvus, ohjeldamatus, sündsusetus, liiderlikkus”.

Piibli uus rahvusvaheline tõlge (NIV) võib kõige paremini edasi anda Juuda 4. salmis öeldud sõnu:

“Õelad inimesed, kes moonutavad meie Jumala armu, andes alust kõlvatusele.”

Need inimesed moonutasid Jumala armu, andes alust kõlvatusele. Kuidas nad seda tegid? Usun, et see tehti Kristuse õpetuse moonutamise kaudu, mis väljendus nii sõnades kui ka tegudes. Nende “armu”õpetuses oli koht liiderliku ja patuse elu jaoks. Kas keegi elas patus? See polnud probleem. Nende “arm” kattis kõik. Ma ei tea, mis täpselt nendes kogukondades juhtus, ja ma ei taha sellega “spekuleerida”. Siiski öeldakse tekstis selgesõnaliselt, et nad on armu tõepoolest moondanud, põhjustades kõlvatust ja pattu.

„Salgavad ära ainsa Issanda Jumala ja meie Issanda Jeesuse Kristuse“

Tekst ütleb, et need inimesed lükkasid tagasi ainsa Issanda Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse. Siin kasutatakse kreekakeelset sõna “Despotes” (sellest tuleneb inglise keelne sõna “Despot”, mis tähendab “despoot, türann”), mis tõlgitakse venekeelde kui “valitseja”. See tähendab Issanda täielikku suveräänsust. Teisisõnu, Juudas kasutab „karmi sõna”, et näidata Jeesuse Kristuse absoluutset valitsemist, mida need inimesed aga ei teadvustanud.

Kas see on võimalik? Kas inimesed, kes “hiilivad” kristlikesse kogudustesse ja vennaskonda, lükkavad ümber Jeesuse Kristuse ülemvõimu, moonutavad Jumala armu ja annavad põhjust kõlvatusele jäävadki paljastamata? Kahjuks on see võimalik. Olen kindel, et sellised asjad juhtuvad ka praegu. Täna jutlustavad paljud “jutlustajad” odavast armust, mille kohaselt on Jeesus pigem meie teenija kui Issand.

Räägitakse armust, mis päästab inimese meeleparanduse hetkel igaveseks ajaks, ja pole vahet, mida ta järgmisena teeb: kas ta jääb usku või mitte, kas ta jääb Kristusesse oma viinapuu külge või mitte. Oluline on ainult usu hetk. Algus on olulisem kui lõpp. Kas soovite elada maailma patuste põhimõtete järgi? “Jutlustajad” võivad teile öelda: “Jah, see pole eriti hea, kuid see pole probleem! Arm on arm! ” Teisisõnu, te ei pea olema Kristuse jünger, vaid kristlane! Kuid Apostlite tegude 11:26 öeldakse:

“… ja jüngreid Antiookias hakati esimest korda nimetama kristlasteks.”

Kristlased olid just Kristuse jüngrid. Teisisõnu on võimatu olla kristlane ilma olemata Jeesuse Kristuse jünger. Kristlaseks ei saa nimetada kedagi, kes pole Kristuse jünger ja järgija.

Saksa teoloog Dietrich Bonhoeffer ütles seda kokkuvõttes:

„Odav arm on andestuse jutlustamine ilma patukahetsuseta … Odav arm on arm ilma jüngerluseta, arm ristita, arm Jeesuse Kristuseta. ”

Paljud “jutlustajad” õpetavad seda armu ja nende õpetus on kahjuks inimeste seas väga populaarne. See on siiski vale arm. See on Jumala tõelise armu moonutamine.

Peame olema valvsad, et mitte langeda selle ohvriks.

Peetrus lõpetab oma teise kirjaga sõnadega:

2. Peetruse 3: 17-18:
Niisiis, teie armastatud, kui teid on selle eest hoiatatud, siis olge ettevaatlikud, et te ei satuks õhinasse õelate eksitusest ja et te ei langeks ära oma veendumusest, vaid kasvaksite meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja teadmistes. Au Talle nüüd ja igavesel päeval. Aamen “. (venekeelne Piiblitõlge)

Allikas: http://www.bibletruths.ru/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.htm