Nägemus, mis on saadud 45 aastat tagasi Norras

Nägemus, mis on saadud 45 aastat tagasi Norras

1. NÄGEMUS – JEESUS TULEB VARSTI JA OOTAMATULT, ÄKKI

Keegi 90-aastane naine Norrast Valdresist sai 1968. aastal Jumalalt nägemuse. Sel ajal pidas seal koosolekuid evangelist Emanuel Minos. Miniosil oli võimalus temaga kohtuda ja naine rääkis talle seda, mida oli näinud. Ta kirjutas selle üles, kuid arvas et naine on mõistuse kaotanud, nii et peitis oma üleskirjutise lauasahtlisse. Nüüd, peaaegu 30 aastat hiljem, mõistis ta, et peab seda nägemust teistega jagama.

Naine Valdersist oli ergas, usutav, valvel olev ja usaldatav kristlane, kellel oli hea maine ta kaaslaste keskel. Siin on see, mida ta nägi:

“Ma nägin aega enne Jeesuse tulemist ja kolmanda maailmasõja puhkemise. Nägin neid nagu ilmsi. Nägin maad palli sarnasena ja Euroopat maa peal. Nägin Skandinaaviat. Nägin Norrat. Nägin asju, mis juhtuvad just enne Jeesuse tagasitulekut ja enne kui viimane suur õnnetus juhtub, õnnetus, mille sarnast me ei ole kunagi varem kogenud.”

Ta mainis nelja lainet:

1. LAINE: Enne kui Jeesus tuleb ja enne kui kolmas maailmasõda puhkeb tuleb “pingelõdvendus,” mille sarnast ei ole meil kunagi varem olnud. Superriikide vahel on rahu nii idas kui läänes ja see on pikk rahuperiood (peameeles, et seda öeldi 1968 a. siis kui külm sõda oli täies hoos. E. Minos). Sel rahuajal toimub relvastuse vähendamine paljudes riikides, ka Norras ja me ei ole valmis kui puhkeb uus sõda. Kolmas maailmasõda hakkab nii, et keegi ei oska seda oodata ja ootamatust kohast.

2. LAINE: Leigus on vallanud paljusid kristlasi võrreldamatul kujul, loobume ehtsast, elavast ristiusust. Kristlased ei ole enam avatud läbitungivale jutlusele. Nad ei taha enam kuulata nagu varem patust ja armust, seadusest ja evangeeliumist, patukahetsusest ja meeleparandusest. Asemele on tulnud aseained: edu (õnnelikkuse) ristiusk. Tähtsaks muutub olla edukas, olla keegi, omada materiaalseid väärtusi, asju, mida Jumal ei ole kunagi lubanud meile sel viisil. Kirikud ja palvemajad jäävad aina tühjemaks. Jutluste asemele, millega oleme harjunud sugupõlvede jooksul – nagu näiteks, võta oma rist ja järgi Jeesust – tuleb uudishimu, kunst ja kultuur vallutavad kirikuid, millesse oleks pidanud kogunema patukahetsuse ja ärkamise pärast. See hakkab lisanduma märgatavalt just enne Jeesuse tulemist.

3. LAINE: Moraal variseb kokku sellisel viisil, mida vana Norra ei ole kunagi varem kogenud. Inimesed elavad koos nii nagu oleksid abielus (vaba-abielu mõiste ei olnud 1968 a-l tuttav  E. Minos). Ebapuhtus enne abielu ja truudusetus muutuvad abielus loomulikuks (üldlevinud) asjaks ja seda peetakse kõigi poolt õigustatuks. See tuleb isegi kristlaste hulka ja me anname sellele järele – isegi loomuvastasele patule. Just enne Jeesuse tulekut on TV-s selliseid saateid, millede sarnast me ei ole varem kunagi näinud (TV oli alles tulnud Norrasse 1968 a. E. Minos). TV on täis sellist hirmsat vägivalda, mis õpetab inimesi tapma ja hävitama teisi ning tänavatel ei ole turvaline olla. Inimesed matkivad järele seda, mida näevad. TV-s ei ole üks telejaam, vaid see on täis jaamu (ta ei tundnud sõna “kanal”, mida me kasutame tänapäeval, seepärast nimetas ta neid jaamadeks. E. Minos). TV on nagu raadio, milles on meil palju jaamu ja need on kõik täis vägivalda. Inimesed vaatavad neid ajaviiteks. Me saame nägema hirmuäratavaid tapmisi ja üksteise hävitamise näitemänge ja see hakkab ühiskonnas levima.

Seksi üksikasju hakatakse näitama otse ekraanil, kõige intiimsemaid kohti, mis sünnivad abielus (ma protesteerisin, et meil keelab seda seadus E. Minos). Selle peale vana naine ütles: “See sünnib ja sa saad seda veel näha. Kõik, mis meil on enne olnud, purustatakse ja meie silme all sünnivad kõige rüvedamad asjad.”

4. LAINE: Euroopasse hakkab voolama inimesi vaestest maadest (1968 a. oli selline asi veel tundmatu E. Minos). Neid saab olema sedavõrd palju, et inimesed hakkavad neid vihkama ja on nende vastu karmid. Nendega käitutakse nagu juutidega enne teist maailmasõda. Siis saab pattude mõõt täis (ma protesteerisin migrantide julma kohtlemise vastu, sel ajal ma ei mõistnud seda E. Minos). Pisarad voolasid mööda vana naise põski. Mina ei näe seda, kuid sina saad nägema. Siis tuleb äkki Jeesus ja puhkeb kolmas maailmasõda. See sõda saab olema lühike (nii oli see nägemuses).

Kõik, mida varem on sõjas nähtud, on ainult lapsemäng võrreldes sellega ja sõda lõpeb aatomipommiga. Õhk on sedavõrd saastunud, et enam ei saa normaalselt hingata. See katab mitmeid mandreid: Ameerikat, Jaapanit, Austraaliat ja rikkaid maid. Vesi rikneb (saastub?). Maad ei saa enam harida. Selle tulemusena jääb järele vähe rahvast. Rikaste riikide järelejäänud rahvas proovib põgeneda vaestesse maadesse, kuid nad on meie vastu sama karmid, nagu meie olime nende vastu.

Ma olen nii rõõmus, et mina ei saa seda nägema, kuid kui see aeg hakkab lähenema, pead sa olema julge ja rääkima sellest. Ma olen saanud selle Jumalalt ja selles pole midagi Piibli vastast. See, kes on saanud patud andeks ja kellele Jeesus on vabastaja, on turvalisel meelel.

Kasutatud Erik Parkeri materjale.