Sõltu kõiges oma Loojast

Mt. 6:26-30 Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad? Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised! 
 
Meie lihalikule loomusele on omane loota iseendale, mitte Jumalale ja olla iseseisev. Õpi lindudelt ja loomadelt, kaladelt ja putukatelt – nemad sõltuvad kõiges oma Loojast, Kõigevägevamast, kes hoolitseb nende eest igal päeval! Aga sina tahad ise olla ja tegutseda, arvestamata oma Loojaga. Ja see on patt. Palu Jumalalt andeks ja usalda, et Tema hoolitseb sinu eest parimal viisil. Sinu Looja, Taevane Isa teab, mis sulle vaja läheb veel enne kui sa Teda palud.
 
Jr 29:11 Sest Mina tunnen mõtteid, mis Ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.