Veel kord Shana Tova U-metuka!

Juudi traditsiooni kohaselt on on Shana Tova juudi kalendri järgi Uus Aasta või Aasta Pea. U-metuka tãhendab magusat! Ja on meeldiv teada, et 1. Tishrei on esimese inimese – Aadama sünnipäev! Me kõik pärineme temast! Iga inimene on unikaalne ja ei ole ühtegi täiesti sarnast inimest! Isegi sõrmejäljed on erinevad. J-l on andnud inimesele erinevaid ande! Inimene on individuaalne, ta on kordumatu isiksus!
Aga milline õnn on Kristuses – Pühas Vaimus ühtemoodi mõelda!
Tehke head kõikidele!
Head uut magusat 5778 juudi aastat!
Lugupidamisega.
Pastor Paul Armand
Tallinn, Eesti