Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Enamus eurooplastest peavad end kristlasteks, kuid ei külasta kirikut

 
 
Enamus lääne-eurooplastest identifitseerivad end kristlastena aga harva või peaaegu mitte kunagi ei käi kirikus, — sellised on Pew Research Centeri küsitluse tulemused.
 
 
29ndal mail avaldatud küsitluste tulemustest selgub, et 15 küsitluses osalenud lääne-euroopa riigi seast kaheteistkümnes moodustavad kristlased, kes osalevad jumalateenistustel vähem kui kord kuus suurima religoosse grupi ületades nii need kes ei kuulu ühtegi religiooni kui ka aktiivsed kristlased.
 
 
 
Telefoniküsitlus toimus 2017. aasta keskel. Küsitleti rohkem kui 24 000 inimest Austriast, Belgiast, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Iirimaalt, Itaaliast, Hollandist, Norrast, Portugalist, Hispaaniast, Rootsist ja Suurbritanniast.
 
 
Keskmiselt 71%-st Lääne- Euroopa elanikest, kes identifitseerivad end kristlastena, käib 22% vähemalt kord kuus jumalateenistusel. Kõigis 15s mainitud riigis on ristitud inimesi keskmiselt 91% ja 81% neist teatasid, et nad on kasvanud üles kristlikus peres.
 
 
Kõigis mainitud riikides välja arvatud Hollandis ja Norras (kus suurima grupi moodustasid isikud, kes ei kuulu ühtegi religiooni) moodustavad mitte-aktiivsed kristlased enamuse.
 
 
Samasugune erand on Itaalia kus aktiivsete ja mitteaktiivsete kristlaste arv on võrdne. Infoagentuuri CNA teatel ületab mitteaktiivsete kristlaste arv Lääne- Euroopas kõigisse teistesse religioonidesse kuuluvate isikute arvu.
 
 
Tuleb lisada, et vaid  14% küsitletutest märkisid, et religioon on nende elus väga oluline.