Hanuka kaheksas küünal: pühendumise uuendamine

JUMALA PÜHADUS JA TEMPLI RÜVETAMINE HÄIRISID IISRAELLASI VÄGA.

Nad tahtsid siiralt kõik parandada ja esitada oma Pühale Jumalale Tema jaoks uuendatud ja puhastatud asupaik. Tänu õli imele tegi Jumal oma rahvale võimalikuks tempel Talle pühitseda.

Pühakiri ütleb meile, et Jeshuasse uskujatena oleme me ise Jumala tempel (1Kr 6:19). Tema Vaim elab meis. Hanuka julgustab meid proovile panema oma südameid ja värske vaimustusega evangeeliumi imedest pühendama oma elu taas Jumalale. Pühitsemispüha kutsub meid üles uuendama oma kohustust järgida Teda, usaldada Teda kõiges ja lubada Tal end senisest sügavamal tasemel muuta.

Sellel Hanuka kaheksandal õhtul uurime oma südant Jumala ees, kes on meile nii palju andnud, ja anname taas kogu oma elu Temale üle. Me loovutame Temale kõik, mis takistab meil end Temale täielikult pühendada ja hakkame Teda taas pühendunult ja ustavalt järgima.

Messiaanlike juutide hanuka õnnistused

Süüdake täna õhtul hanukias põlema kaheksa küünalt, süüdates need paremalt vasakule. Kui süütate teenijaküünla (shamashi), kuulutage Hanuka õnnistusi:

Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech haolam asher kidshana beitsvotav Venatan lana Yeshua haMashiah, Oh haolam.
Õnnistatud oled Sina, Issand, meie Jumal, Universumi Kuningas, kes on meid oma käskudega pühitsenud ja andnud meile Messia Jeshua, selle maailma valguse.

Baruch Ata Adonai Eloheinu Melekh haolam sheasa nisim laavoteynu bayamim haham basman haze.
Õnnistatud oled Sina, Issand, meie Jumal, Universumi kuningas, kes Sa tegid ime meie isadele nende päevil sel aastaajal.

Küünalde süütamine

Teenijaküünla abil süüdake Hanuka küünlad vastassuunas vastavalt sellele, kuidas te neid asetasite hanukiasse. Süüdake neid vasakult paremale. Asetage shamash tagasi oma kohale. Las küünlad põlevad, need peaksid põlema vähemalt pool tundi.

Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas ja ta on oma ihu, koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks. (Koloslastele 1:17-18)

Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja  järgnesid Talle. (Luuka 5:11)

Anna oma tee Issanda hooleks ja looda Tema peale; küll Ta toimetab kõik hästi! (Psalm 37:5)

Palve

Meie ustav Isa, isegi kui meie pole olnud püsivalt ustavad Sinu vastu, oled Sina alati ustav. Sa andsid meile vabaduse ja elu! Aita meil Sind täielikumalt ja püsivamalt usaldada. Pühendame end jälle Sulle, teades, et paremaid käsi, kus me rahu leiaksime, pole olemas. Täname Sind selle Hanuka aja eest, kui rõõmustame Yeshua, maailma valguse ja võidu üle, mille Ta meie jaoks saavutas. Aitäh, Isa, et andsid meile võimaluse tunda oma muutvat armastust. Tõmba meid endale veelgi lähemale samal ajal kui me end taas Sulle pühendame.

Allikas: http://ieshua.org/hanuka-vosmaya-svecha-obnovlenie-posvyashheniya.htm