Hassiid Feivel

Autor: D. Thomas Lancaster

1884. aastal kõmpis 9 – aastane Feivel Levertoff sederi (juudi religioosne õppetund) lõppedes kodu poole, kui üks rebitud paberitükk haaras ta tähelepanu. Sinna oli trükitud heebreakeelne tekst. Arvates, et see on leht palveraamatust või mingist teisest pühast raamatust, korjas Feivel selle lumest üles ja luges. Feivel oli vene hassiidist juut.

Hassiidid on müstilised ultra – ortodokssed juudid, kes on tuntud oma jumalakartuse, õpetuse ja Jumalale pühendumise poolest. Nende liikumise rajas nende suur õpetlane Baal Shem Tov 18. sajandi keskel. Hassiidide alamharusid iseloomustab radikaalne sõnakuulelikkus rabile – suurele õpetajale ja vaimulikule juhile,

Faiveli perekond olid kuulsa Lubavitcher Rebbe Shneur Zalmani kauged sugulased. Feiveli vanavanaema oli Shneur Zalmani õetütar. Olles ustav oma prestiissele perekonnale, andis Feivel juba noorena lootust, et temast saab ka ise suur õpetlane.

Ta luges kiiresti paberilehe läbi. See oli katkend ühest raamatust, mida ta kunagi varem lugenud ei olnud. Jutustus rääkis poisist, kes ei olnud temast palju vanem ning kelle vanemad leidsid pühast templist Pühakirja selgitamas ja õppimas ühes vanaaja suurte tarkadega.

Ja kui nad Teda ei leidnud, pöördusid nad Teda otsides tagasi Jeruusalemma. Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. Kõik, kes Teda kuulsid, olid hämmastunud Tema mõistusest ja Ta vastustest. Ja Jeesuse vanemad olid Teda nähes jahmunud. (Lk. 2:45-48)

Olles põnevil jooksis Feivel koju ning näitas paberikest oma isale Shaul Levertoffile. Feiveli üllatuseks ei olnud tema isa rahul. Kohe kui ta seda luges, sai ta vihaseks, kortsutas lehe ära ja viskas ahju. “Sa ei tohi kunagi enam selliseid asju lugeda! Kui sa peaksid kunagi veel midagi sellist leidma, siis ära loe seda!” käskis isa.

Feivel oli segaduses. Kuidas ta peaks oskama vahet teha keelatud sõnade ja Pühakirja vahel kui ta ei tea, mis on keelatud? Salajas ta soovis, et poleks isale seda müstilist katkendit kunagi näidanudki. Ta mõtles, et kes küll see tark poiss selles katkendis võis olla,

Teine jutustus noorest Feivelist räägib sellest, kuidas ta esimest korda luges katkendit Johannese evangeeliumist. Jällegi ei teadnud ta, mida ta luges ning eeldas, et tekst on pärit hassiidide loengust. Varsti ta mõistis, et ta luges evangeeliumi ja kuigi evangeeliumid olid talle keelatud, tundis Feivel ometi huvi keelatud raamatute vastu.

Pärast Bar Mitzvah´d alustas Feivel oma õpinguid Volozhini Yeshivas Leedus. Hilises teismeeas jätkas ta õpinguid Koningsbergi linna ülikoolis Prussias. Seal, 17 –aastaselt, kohtus ta taas evangeeliumitega. Väljaspool oma kogukonda, kaugel kodust võttis ta vastu kindla otsuse neid lugeda.