Inkarnatsioon

22/12/2019, Kenneth Hagin

Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.  Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Johannese 1:1,14

Webster defineerib inkarnatsiooni kui: jumaliku ühinemine inimkonnaga Jeesuses Kristuses.

Inkarnatsioon  oli ainus inimliku probleemi lahendus – ainus lootus, et inimkond võiks saada taasühendatud Jumalaga. Iga religioon, mis salgab inkarneerunud Naatsareti Jeesuse on valereligioon.

See Igavane Olend, nimega Immaanuel – Jumal on meiega või Jeesus Kristus – nimetatakse siin Sõnaks. Sõna eksisteeris alguses. Sõna oli koos Jumalaga – Jumal osaduses, eesmärgis, töötades koos Temaga. Jumal lõi maailma Sõna läbi. Heebrea 1:2, Johannese 1:3.

Ja Igavene Oled oli Jumal. Temal oli sama loomus. Ta eksisteeris samas vormis ja võrdselt Jumalaga. Filiplaste 2:6

Ja see Olend sai lihaks – Sõna sai inimeseks ja elas meie seas. Tema sai inimeseks – niipalju inimeseks, et tundus, et Ta polegi olnud midagi enamat kuigi Ta oli endiselt see, kes Ta oli olnud. Sõna tegi oma aseme meie keskele ja meie nägime Jumala au. Koloslastele 1:15, Heebrea 1:3

Tunnistus: Jeesus tuli ja elas lihas, et mina võiksin olla igavesti ühendatud Isaga. Jeesus sai minu sarnaseks nii et mina võiksin saada Tema sarnaseks. Ma käin selles reaalsuses, mille inkarnatsioon tegi mulle võimalikuks. Ma olen taasühendatud oma Isaga.