KENT CHRISTMAS PROHVETEERING 2018 AASTAKS:

KENT CHRISTMAS PROHVETEERING 2018 AASTAKS:

Issand ütleb:

“Ma võtan täieliku kontrolli valitsuste üle maal ning Minu Ihus – Koguduses!

Inimliku valitsemise aeg on ümber saanud ja Mina viin täide oma prohvetite sõna, mida nad on deklareerinud põlvkondade üle!

Need, kes on Minu Kojas ning on unustanud oma esimese armastuse – te kas pöördute Minu poole kogu igatsusega või Ma lükkan teie küünlajala ümber ja Ma annan selle kellelegi teisele!

Minu Ligiolu Valgus ei saa enam olema teie eludes, sest te ei ole väärtustanud Minu ligiolu!

Nende kristlaste jaoks, kes ei ole väärtustanud Minu ligiolu, kes on olnud leiged ning kelle jaoks Minu Koda ei ole olnud prioriteet, nende juurest Ma eemaldun sel aastal!

Ma olen õnnistanud leigeid lootes, et Minu õnnistused panevad neid Mind rohkem armastama ja tahtma veeta aega koos Minuga, kuid te olete olnud armunud Minu asemel Minu õnnistustesse ja otsinud neid!

Ma eemaldan nüüd oma kaitse, mis on olnud teie elude üle, teie kodade ja perede üle ning kui te hüüate Minu poole, siis Ma ei kuule teid sel päeval!

Mu rahvas on läinud jutlustajate ja prohvetite järel, kes on neile valetanud ja öelnud, et see on OK olla Minule pühendunud ja leige ja “teha rahu” patuga oma eludes!

Nad on öelnud, et Ma olen ainult Armu ja Halastuse Jumal, ja kuigi mul ei ole head meelt õela surmast, ei ole Mul ka head meelt oma rahvast, kes ülistab mind oma huultega, kuid nende südamed on Minust kaugel!

Kristlaste, kes on tundnud Mu püha ligiolu ja on olnud täidetud Minu Vaimuga, kuid ei ole seda eesõigust väärtustanud, nende juurest Ma eemaldan oma ligiolu ning nad ei koge isegi süütunnet, kui nad käivad teedel, mis ei ole õiged!

Ma ei ole kunagi oma lastelt oodanud perfektsust, kuid küll pühadust – mitte armastada maailma ja seda, mis on maailmas, vaid armastada Mind esimesena!

Ma võtan ära leigetelt selle, mille eest nad oma hinge on müünud Koguduses,

ja Ma annan selle neile, kes on elanud Minu jaoks iga hinnaga!

Tuleb suur muutus väärtuste süsteemis Minu Kojas!

Ma ei vabasta seda Sõna täna mitte sellepärast, et ootaksin, et leiged parandaksid meelt, vaid Ma vabastan Ennast sel päeval leigete verest, mil nad seisavad ja vaatavad Mu püha Isa silmadesse! Seega, kes on Püha, saagu veel pühamaks ning kes on rüve, saagu veel rüvedamaks!
Alates 2018. aastast Ma eemaldan mitmeid kogudusi sellel maal, kes on teinud Minu Kojast röövlikoja ning kelle tõttu on Minu ligiolu olnud peidetud Minu lammaste eest!

Sest Minu Koda peab hüütama Palvekojaks, mitte röövlikojaks! Minu Koda saab haiglaks, mis saab täidetud haavatute, murtute, puudustkannatajatega!

Ja kuigi Minu Koda on olnud täidetud paljudega, ei ole see olnud siiani täidetud nendega, kelle järgi Mu Vaim on igatsenud ja hüüdnud!

See viimane liikumine, mille Ma maale vabastan, ei ole liikumine, mis on segunenud – vaid see saab olema liikumine Minu Enda puhta ligioluga ja Minu shekinah auga!

Ma vabastan oma au ja ligiolu maale, sest lõikus on nüüd valmis ja Ma olen oodanud, et töötegijad tooksid lõikuse sisse!

Ma ütlen nüüd Kogudusele, et Mul on piisavalt töötegijaid, et tuua lõikus sisse Minu Kotta!

Seega 2018. aastal mitmete kodade seinad peavad saama eemale lükatud, sest ootamas on naiste ja meeste armee, kes on valmis selleks, et tulla Minu Kotta!

Ja need, kes on töötegijad, teile Ma ütlen – teie vaevanägemine Minus ei ole olnud asjata!

Vaid Minu rõõm on Teie peal, kui te näete, kuidas nad tulevad Minu Kotta!

Mitte sajad, mitte tuhanded, vaid miljonite kaupa tulevad sisse!

Ma vabastan oma au rahvaste üle! Tulevad suured rahvahulgad ja finantsiline varustus. Suured imed ja tunnustähed ei saa olema mitte ainult Minu Koguduses, vaid need vabastatakse ka valitsustes ja juhtimissüsteemides üle kogu maailma!

Ma olen oma imesid ja tunnustähti tagasi hoidnud, sest langenud kogudus ei ole andnud Mulle au!

2018. ALGAB SUURIM MINU AU VÄLJAVALAMINE, MIDA INIMSILM ON NÄINUD!

Sa seisad hämmastuses! Ning sellised imed, mida on näinud eelnevad põlvkonnad, ei ole enam nii hämmastavad, kui need, mida Mina toon oma Ihus esile sel aastal Minu auks!

Sest see on aeg, mil Ma demonstreerin oma au ja vägevust!

Ning kuigi Ma olen olnud limiteeritud, ei ole Ma seda enam mitte, sest Mul on usklike armee, kes on tõusnud üles usus ja deklareerinud, et MINU JUMAL SUUDAB TEHA KÕIKE!
KURADI PÄEVAD JA TEMA TEENIJATE PÄEVAD ON LÄBI!

Ma panen vägevaid mehi mõjuavaldavatele kohtadele ja nad rääkivad sellise väe ja meelevallaga, et vaenlane ei ole nende jaoks enam mingiks väljakutseks!

Need hääled, kes on olnud televisioonis ja teatanud, et Mina olen surnud, need Ma lihtsalt eemaldan!
MA KUULUTAN SÕJA KURADILE JA TEMA KUNINGRIIGILE NING TEMA TEENIJATELE,

KES ON MÖÖDANIKUS ÜRITANUD HÄVITADA MIND JA MINU INIMESI!

Aasta 2018 on surmaks neile, kes on olnud hääleks saatanale, samuti valeprohvetitele ning leigetele! Ma eemaldan füüsiliselt mehi ja naisi ning sa näed, kuidas tuntud nimed, kes on üritanud Minu au ja väge dikteerida, saavad asendatud meestega ja naistega, kellest pole varem midagi kuuldud ja kes on olnud vaigistatud vaenlase poolt!
Nad räägivad Minu tarkuses ja väes!

Isegi uudistekanalid annavad edasi seda, mida Mina olen rääkimas!

2018. AASTA ON SURMAKS ÕELATELE JA TAASSÜNNIKS JA ELUKS ÕIGETELE !

Mina räägin, kui Igaviku Taevane Isa, et aastakümneid on Minu Poega häbistatud, ignoreeritud õelate seas ja Talle pole antud au ja austust leigete seas!

Sellel aastal Ma ülendan oma Poega ja tōstan kõrgeks Tema nime ning Tema nimi on nimi üle kõigi nimede Taevas ja maal! NIMI JEESUS ON NENDE MEESTE JA NAISTE HUULIL, KES ON ÕIGLASED!
Ma viin 2018. aastal pankrotti spordivaldkonna Euroopas ja Ma tulen Hollywoodi vastu!
Selle asemel on Austuse Vaim Minu Koja üle ja Ma vabastan väärikuse oma inimeste ja teenistuste üle!

Ja Minu Koda tuntakse kui Puhtuse Koda, Väärikuse Koda, Õigluse ja Väe Koda Minu Vaimu läbi!
Sellest aastast alates Ma ei vasta enam pikkadele palvetele!

Aastaid on Minu lapsed palunud, käinud peale ja Ma olen vaikinud ning Mu lapsed on imestanud, kas Ma üldse kuulen neid? Jah, Mu õiged lapsed, Ma olen teid kuulnud – Mina mitte ainult ei vasta teie palvetele Vaimus, vaid tuleb esile ärkamine – Minu Au taastamine kõiges!

2018. saab olema loomulike õnnistuste aasta Minu Kojas! Kolimisfirmadel ei ole piisavalt sõiduvahendeid, et viia neid õnnistuste koguseid ühest kodust teise!

Ma võtan ärid ja annan need üle nendele, kes on olnud heitlustes ja seisnud Minu asjade eest ning hoidnud alal Minu Sõna! 2018. aastal saavad olema need õiged suurelt autasustatud, kelle ohverdamised ja usk on tõestanud Mulle, et vaatamata sellele, kas Ma olen vastanud teie palvetele või mitte, te olete armastanud Mind ja teeninud Mind ikkagi ustavalt kuni surmani! Kui Ma ei ole vastanud, ka siis on olnud kiitus teie suul, isegi siis kui te lahkute siit maailmast teise! Ma käsin vaenlast vabastada ja taastada kõik, mis ta on röövinud õigetelt! Minu Sõna läheb täide, et rikkus ja õitseng, mis on olnud õelatel, antakse õigetele! Kuigi nad on arvanud, et see kuulub neile, siis õelatest saavad toitjad ja hoolitsejad sellele jõukusele, mida Mina vabastan oma Koja üle!”