Kolumbia – sihikul ustava vastupanu tõttu

05/06/2020 Open Doors

Kirikujuhte ahistatakse, neilt pressitakse raha välja ja neid isegi mõrvatakse sisside või muude kuritegelike rühmituste poolt. See vägivald tuleneb sellest, et kristlased kaitsevad inimõigusi või toetavad rahulepingut, mis takistab sõjakate rühmituste ebaseaduslikku tegevust. Vägivalla võivad enda peale tõmmata ka kristlased, kes töötavad keskkonnaõiguste nimel, töötavad koos noortega või mõistavad hukka korruptsiooni ja vägivalla.

Põliskogukondades on märkimisväärne vastuseis kristlike misjonäride ja põliselanikest uskupöördunute suhtes, keda selle tagajärjel ähvardab lisaks vangistamisele, füüsiline väärkohtlemine ja vara konfiskeerimine. Lisaks ilmneb, kasvava ilmalikkuse tõttu avalikus ruumis, üha suurem sallimatus kristlike ja usuliste arvamuste suhtes – eriti elu, perekonna, abielu ja usuvabaduse küsimustes -, kuna neid peetakse diskrimineerivaks ja “vihakõneks”.

Kolumbia tõusis alates 2019. aastast kuus kohta kõrgemale 2020. aasta tagakiusavate riikide nimekirjas. Selle põhjuseks on peamiselt kuritegelike ja etniliste rühmituste suurenenud surve ning tapetud kristlaste ja rünnatud kirikuhoonete arvu suurenemine.

Kuidas kristlased kannatavad?

Kirikute juhte ähvardatakse, ahistatakse, esineb väljapressimisi ja neid isegi mõrvatakse sisside või muude kuritegelike rühmituste vägivallatsemise tagajärjel, keda sageli kaitseb korrumpeerunud kohalik võim. Mõnikord on vägivald suunatud kirikujuhtide perekondade ja tervete kogukondade vastu, et heidutada kõiki, kes soovivad ristiusku pöörduda.

Kristlasi naeruvääristatakse ka siis, kui nad üritavad osaleda avalikus arutelus, eriti soolise võrdõiguslikkuse, abielu ja abordi teemadel. Erakonnad ja tavakodanikud lükkavad ümber usupõhised arvamused ja püüavad jõustada kristlike väärtustega vastuolus olevaid tegevuskavasid. Kristlusse pöördunud põliselanikud ja misjonärid riskivad vangistamise, piinamise ja vara konfiskeerimisega.

Näited

Konstitutsioonikohus otsustas 2019. aasta augustis, et kristlastest avaliku elu tegelaste kaitse ulatus ei ole tagatud samal viisil kui nendel isikutel, kes kasutavad sõnavabadust selleks, et neid kritiseerida. Otsuse kohaselt tuleb sõnavabadust kaitsta isegi siis, kui kasutatud väljendid alandavad kristlaste mainet, lihtsalt sellepärast, et need inimesed on avalikult tuntud. See otsus on mõjutanud ühte kristlasest YouTuberit ja pastorit.

Open Doorsi allikate sõnul arreteeris Põhja-Kolumbia põlisrahvaste kogukond 2019. aasta märtsis noore naise tema kristlike veendumuste tõttu. Juhtide eesmärk oli sundida usuõde põliselanikuga abielluma, et hoida ära kristliku usu levikut põliskogukonnas.

Cuturú valla aleviku Santa Rosa de Osose piiskopkonna preestrit ähvardati 2018. aasta detsembris surmaga, kuna ta keeldus maksmast ühele piirkonna relvastatud rühmitusele “katuseraha”. Preester tuli turvakaalutlustel teise kohta üle viia.

Palvetage Kolumbia eest

Palvetage kristlike kogukondade eest piirkondades, kus on palju sisse, näiteks Catatumbo, Arauca, Cauca ja Guaviare, sest viimase 10 aasta jooksul on just nendes paikades usulise tagakiusamise juhtumid sagenenud. Palvetage, et kirik jääks vägivaldsete stsenaariumide keskel tugevaks, et Sõna kuulutamine ei lakkaks ja vägivallatsejad tuleksid meeleparandusele.


Kolumbia Open Doors osakonna andmetel ähvardab üle poole konfliktipiirkondade maapiirkondades elavaid usklikke surm, väljapressimine, evangelismi keelustamine ja pidev järelevalve. Jumal tugevdagu kõiki neid, kes järgivad evangeeliumi, ka kõige vaenulikumates olukordades.


Paluge mõistmist ja tarkust kristlike põliskogukondade koguduste juhtidele, kes puutuvad igapäevaselt kokku tagakiusamise, piinamise, vangistamise ja vägivallaga.

Allikas: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/colombia/