Kristus meie Paasatall on ülestõusnud

Rm 3:23 Sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma
Rm 6:23 Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas!
Pesah – Paasa. (Mööda tõttama, ülehüppama)
 
1. Esimene loom suri Adama ja Eva pattude kinnikatmiseks. 1Ms 3:21 Ja Issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga.
2. Juutide Pesah. 2Ms 12:7 Ja nad võtku verd ning võidku ukse mõlemat piitjalga ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad.
3. Meie Paasatall. Jh 1:29 Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: “Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu”.
Mt 16:21 Sellest ajast alates hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ning vanemate, peapreestrite ja kirjatundjate käe läbi palju kannatama ning et ta tapetakse ja äratatakse kolmandal päeval üles.
4. Meie Pesah – Paasa. 1Pt 2:24 Ta kandis meie patud oma kehas ristile, et me võiksime pattudest lahti saada ja elada selleks, et teha, mis on õige. “Tema haavad on toonud teile tervenemise.”
Kl 1:13 Kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki.
5. Õige pühade pidamine. 1Kr 5:7-8 Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad; sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud. Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga.
1Jh 1:6,7,9 Kui me ütleme: “Meil on osadus temaga”, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.
Kristus on ülestõusnud! Mt 27:53 Ja need tulid hauakambritest välja ja läksid pärast Tema surnuist ülesäratamist pühasse linna ja paljud said seda näha.
1Kr 15:6 Pärast seda ilmutas Ta end ühekorraga rohkem kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on suikunud surmaunne.
Kristus on ülestõusnud! Jah, tõesti Ta on ülestõusnud!
Häid pühi!
Agape
Pastor Paul Armand