Kristus meie Paasatall on ülestõusnud Pesah – Paasa. 

(Mööda tõttama, ülehüppama)Kl 1:13 Kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki.

1. Esimene loom tapeti Adama ja Eva pattude kinnikatmiseks. 1Ms 3:21Ja Issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga.Jumal hoolitseb inimese eest niikaua kui inimene elab – ka pattu langenu eest! Hoolitsusel ja hoolitsusel on muidugi vahe aga Jumal on Tõeline armastus.


2. Juutide Pesah. 2Ms 12:5-7,13 Tall olgu teil veatu, isane, üheaastane; võtke see lammastest või kitsedest. Säilitage see enestele kuni selle kuu neljateistkümnenda päevani; siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus tapku see õhtul! Ja nad võtku verd ning võidku ukse mõlemat piitjalga ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad. 13 Veri on tundemärgiks majadel, kus te viibite. Kui ma näen verd, lähen ma teist mööda, nii et see nuhtlus ei hävita teid, kui ma löön Egiptusemaad.
Esimese, teise ja tuhandete järgnevate ohvriloomade vahe Kolgata Ohvriga seisneb selles, et ainult Jeesus tõusis surnuist üles – ärkas ellu!!!


3. Meie Paasatall. 1Jh 2:2 Ja Tema on lepitus meie pattude eest; aga mitte ükspäinis meie, vaid ka kogu maailma pattude eest.Jh 1:29 Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: “Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu“.
Mt 16:21 Sellest ajast alates hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ning vanemate, peapreestrite ja kirjatundjate käe läbi palju kannatama ning et ta tapetakse ja äratatakse kolmandal päeval üles.
1Pt 2:24Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema vermete varal te olete saanud terveks.Jumala plaan inimesele on nii imeline, see on kinkinud meile igavese elu aga ainult usu läbi! See plaan on andnud lootuse ja suure lohutuse juba maises elus. Kasuta seda!


4. Õige pühade pidamine. 1Kr 5:7-8  Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad; sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud. Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga.
1Jh 1:6,7,9 Kui me ütleme: “Meil on osadus temaga”, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, Tema Poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja õige, nõnda et Ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.Püha Vaim toob selguse patu kohta meie elus. Sina aga puhasta oma süda, pühitse end, et minna Pühadele vastu puhta südametunnistusega!


5. Kristus on ülestõusnud! Mt 27:53 Ja need tulid hauakambritest välja ja läksid pärast Tema surnuist ülesäratamist pühasse linna ja paljud said seda näha.
Jah, Kristuse haud Jeruusalemmas ei ole mitte ainus haud, mis on tühi! Paljud kuulutajad on teinud sajandeid vigu, rääkides, et ainult üks haud on tühi! Jah, Tema haud oli esimene, mis jäi tühjaks aga on veel tuhandeid haudu, mis on tühjad Tema – Isa suurt väge mööda!
2Kr 5:20 Seega me oleme suursaadikud Kristuse asemel, otsekui paluks Jumal inimesi meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: „Laske end Jumalaga lepitada.” 
Rm 3:23 Sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilmaRm 6:23Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas!1Jh 5:12Kes usub Jumala pojasse, saab igavese elu, aga kes ei usu Jumala pojasse, ei saa igavest elu.Rm 10:9 Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Isand, ja oma südames usud, et Jumal äratas ta surnuist üles, siis sind päästetakse. 10 Sest südames uskumine toob õigeksmõistmise ja suuga oma usu tunnistamine toob pääste.
1Kr 15:6 Pärast seda ilmutas Ta end ühekorraga rohkem kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on suikunud surmaunne.
Kasuta sulle antud võimalust ja võtta Kristus vastu, et pääseda Jumala tulevase viha eest!


Kristus on ülestõusnud!Jah, tõesti, Ta on ülestõusnud!Häid pühi!

Agape
Pastor Paul Armand