Kui Kristus poleks tulnud

Autor: L.B. Cowman.

Aastaid tagasi avaldati võrratu pühade kaart pealkirjaga Kui Kristus poleks tulnud. See baseerus meie Päästja enda sõnadel, Kui Ma ei oleks tulnud, Johannese 15:22. Kaardil oli kujutatud jumalateenijat oma laua taga pühade hommikul magamas ja nägemas unenägu maailmast, kuhu Kristus pole kunagi tulnud.

Oma unenäos nägi ta end oma kodus jalutamas aga kui ta ringi vaatas ei näinud ta jõulukingitusi, jõulupuud, karda ega Kristust lohutamas ja rõõmustamas südameid või meid päästmas. Seejärel jalutas ta tänavale aga seal polnud  ühtegi kirikut, mille rist sirutuks taeva poole. Ja kui ta tuli tagasi tuppa ja istus oma raamatukogus märkas ta, et iga raamat Päästja kohta oli raamatukogust haihtunud.

Jumalateenija nägi unes, kuidas uksekell helises ja sõnumitooja palus tal külastada oma vaest sõpra, kelle ema oli hiljuti surnud. Ta jõudis sõbra koju ja nägi sõpra istumas ja nutmas. Ta ütles: Mul on midagi, mis sind lohutab. Ta avas oma Piibli, et leida tuttavat tõotust, aga see lõppes Malakia raamatuga. Ei olnud evangeeliumi ja mingit lootust ja päästet ja ainus, mis ta teha sai, oli langetada pea ja nutta koos oma sõbraga kibedas meeleheites tema ema surma pärast.

Kaks päeva hiljem seisis ta surnud ema kirstu kõrval ja viis läbi matuseteenistust aga tal ei olnud mingit lohutavat sõnumit, sõnu aulisest taassünnist ja ühtegi mõtet aulisest hoonest, mis ootab õde Taevas. Oli ainult: Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama! Ja üks pikk, igavene hüvastijätt. Lõpuks ta mõistis, et Kristus pole tulnud ja jumalateenija  purskas nutma ning valas  nuttes kibedaid pisaraid oma kurvas unenäos.

Aga siis äkitselt ärkas ta üles ning kuulis oma koori kõrvalasuvas kirikus laulmas viisi:

OH TULGE, KÕIK USKLIKUD, LAULGE KIITUSLAULE!

OH TULGE, OH TULGE NÜÜD PETLEMMA KÕIK!

VAADAKEM LAST, KES RÕÕMUKS SÜNDIND MEILE,

OH KUMMARDAGEM TEDA, OH KUMMARDAGEM TEDA,

OH KUMMARDAGEM TEDA, AUKUNINGAT!

Vali rõõmuhõise ja kiitus  kõlasid jumalateenija suust.

Olgem rõõmsad ja rõõmustagem täna, sest Ta on tulnud. Ja ärgem unustagem ingli kuulutust: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.”  Luuka 2:10-11

Olgu meie südamed avatud uskumatute võõramaalaste vastu, kellel pole õnnistatud Jeesuse sünnipüha..

Ja ta ütles neile: „Minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke, ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud! Sest see päev on pühitsetud meie Issandale. Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm!”  Nehemja 8:10