Meedias käib 3. maailmasõda

Jalutusrihm on tehtud väga lühikeseks.  Aga meie seetõttu me võtame kõik Jumala sõjavarustuse ja hakkame palvetama igal ajal vaimus. 


“Kallis Taevane Isa, me palume Jeesuse nimel: anna andeks, et oleme olnud uhked (igas eluvaldkonnas). 

Anna andeks, et tihti meie palved on olnud egoistlikud – lühinägelikud just uhkuse tõttu, mis meid on pimestatud. 

Anna andeks, et oleme liiga vähe palvetanud. 

Anna andeks, et ei ole otsinud Sinu palet nagu seda tegid prohvetid ja apostlid. 

Anna andeks, et oleme käinud oma kurjadel teedel. 

Anna andeks, et oleme röövinud Sinu raha. 


Kokkuvõtteks: anna andeks, et ei ole armastanud Sind ja oma ligimest kõigest jõust. 


Täname, et kuulsid meie palvet ja vastad meile!


Lk 10:19 Vaata, Ma olen annud teile meelevalla astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kõige väe peale; ja miski ei tee teile kahju.


Mk 11:23 Tõesti, Ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele: Tõuse paigast ja lange merre! ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale!


Ja nüüd, kasutades Jeesuse nime: me seome kõik kurjad vaimud ja deemonid ning pimeduse valitsejad, kes pumpavad meedias üles ebaobjektiivset hirmu seoses koroonaviirusega!


Mt 18:18 Tõesti Ma ütlen teile, et mis te iganes maa peal seote, on ka taevas seotud, ja mis te iganes maa peal lahti päästate, on ka taevas lahti päästetud.


Ja me päästame lahti, Jeesuse nimel, meedias, võrdleva statistika teiste haigustega (nt. gripp) ja päästame lahti kogu info positiivse alatooni!


Täname, et kinnitad meie sōnu imede ja tunnustähtedega, aamen!


See viirus (iga haigus) on ohtlik, kuid sina oled kinnitatud Püha Vaimu pitseriga!


Ef 4:30 Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kellega te olete otsekui pitseriga kinnitatud lunastuse. 


Agape

Pastor Paul Armand

__________________________________________________________

Meie koduleht on teile kasulik? Palun toetage meie teenistust!