Mida tahab Issand ütelda sõnadega: “Ärge mõistke kohut”?

03/04/2020, C.H. Macintosh

Ma usun, et Ta tahab ütelda sama, mida hiljem on öelnud ka apostel Paulus Püha Vaimu läbi: “Ärge mõistke ühtki kohut enneaegu, enne kui Issand tuleb, kes ka pimeduse salajased asjad toob valge ette ja südame nõud teeb avalikuks; ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt!” (1. Kor 4:5)

Me ei pea enneaegu hukka mõistma kellegi plaane või kavatsusi, vaid meil tuleb läbi katsuda nende inimeste viljad – nende käitumine ja põhimõtted, kes peavad end kristlasteks. Nende tegude põhjal langetame nende üle otsuse.

Muide, on üldtuntud tõsiasi, et need, kes armastavad korrata: “Meie pole kohtumõistjad!” mõistavad ise vahetpidamata kohut.

Pole olemas tõelist kristlast, kelle jumaliku päritoluga moraalne instinkt ei annaks talle teada vigu tema käitumises ega hindaks tema vaimulikku olukorda ning õpetuslikke seisukohti. Kõigi nende asjade põhjal mõistetaksegi kristlase üle kohut.

Ma soovin, et sina, mu kristlik lugeja, teadvustaksid enda jaoks tõsiasja, et sinu ülesanne on hukka mõista kõik need, kelle vääruskumuste võõrasse ikkesse oled sattunud. Kui sa oled seotud mingi väärreligiooniga, siis oled sa üle astunud Jumala keelust ja Püha Vaimu hoiatusest. On võimalik, et oled seda teinud teadmatusest. Sel juhul on Issanda arm valmis sulle andestama ja su olukorda uuendama. Kui sa aga oma sõnakuulmatuses Issandale vastu paned ja Tema hoiatustele kurdiks jääd, siis on sul võimatu olla osaduses Jumalaga ja kogeda Tema õnnistust – vaatamata sellele, kui hea ja tähtis näib olevat eesmärk, mille nimel sa koos jumalatutega ühes ikkes oled.

“Sõnakuulmine on parem kui  tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv! Sest vastupanu on otsekui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus!” (1Sa 15:22)

Katkend raamatust “Võõras ike”, C.H. Macintosh