Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Mine ja ära tee enam pattu

Mina olen sind kutsunud ja valinud, et sa läheksid välja ja kannaksid palju vilja Minule.


Mine välja Tallinna tänavatele ning too Minu kotta viletsad, pimedad ja kodutud.


Mitte palju rikkaid, ilusaid ja tuntuid. Need on need, kes hakkavad teid varsti tagakiusama Minu nime pärast.


Minu riik on nende päralt, kes Mind otsivad. Need, kellel ei ole lootust, tervist, vara ega rikkust selles maailmas. Ja mina tahan End ilmutada neile.


Ap 2:21 Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.”
Jh 10:28 ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.
Jh 13:34 Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!
1Ts 4:6 et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud.
Mine ja ära tee enam pattu, sest kalli hinnaga on sind ostetud.
1Pt 1:18-19 teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta Talle kalli verega.

Pooliku puhastuse hädaoht
Jh 5:14
 Pärastpoole leidis Jeesus tema pühakojast ja ütles talle: “Vaata, sa oled saanud terveks. Ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat!”
Jh 8:34-35 Jeesus vastas neile: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks.
Ilm 12:11 Nemad on ta ära võitnud Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani.
Ilm 22:14 Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna sisse!


Ärge olge nagu need, kes iseeneste pilkeks löövad risti oma päästja ja Lunastaja, ainsa kelles on pääste.


Nagu maa, mis kannab kibuvitsu ja ohakaid, on kõlbmatu ja lähedal äraneedmisele, mille lõpp on ärapõletamine.(Hb 6:8)
Sest patu palk on surm (Rm 6:23). Kes pattu teeb, peab surema. Ja kui himu on patu ilmale toonud, tuleb Jumala viha ja surm (Jk 1:15).
5Ms 30:19Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada.
Js 43:26 Tuleta mulle meelde, käigem isekeskis kohut, räägi sina, et sa võiksid õigeks saada.
Js 1:18 Tulge nüüd ja seletagem isekeskis, ütleb Issand. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks.
Ps 103:12 Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised.
Kl 2:18 Ärgu võtku teie võiduandi ükski, kes seda tahab alandlikkuse ja inglite teenimise kaudu, ja kes selle üle, mis ta on näinud, asjata oma lihalikus mõistuses hoopleb