Nägemus

Pastor David Foster -1

1. Ma Isand, Sinu Jumal, võian sind, et sa käiksid võidmises ja suures väes. Sa hakkad surnuid üles äratama. Täpselt nii, nagu saatan on võtnud elu, hakkad sina andma elu, ütleb Issand.

2. Ma annan lõpmatu võidmise ja see hakkab kasvama, kui avad oma suu. Vaimu sõnad voolavad sinu läbi. Sina tead Sõnu, aga Vaimu sõnad hakkavad voolama sinu suust ja Vaimu sõnad vabastavad vange ning purustavad ebaõigluse ahelaid. Jumala laps, õpi tundma seda päeva, sest Mina võian sinu elu, sõnu, mõistust ja vaimu. Sa lähed Minu kaitsega, ütleb Jumal.

3. Jumal Isa, Sina võidsid seda päeva kui armukatsumise aega. Sa ütlesid sõna selgesti ja andsid suuna. Sa annad väe ja võiad meie samme. Sa teatad kogu inimkonnale tema võimaluse olla vaba täna ja igavesti. Issand Jeesus, me usume, et Sa annad neile erilise võidmise ja väe, Püha Vaimu ligioleku. Austa oma nime, juhtides nende radu!

4. Minu poeg, soovi näha seda päeva, sest see saab Pühakirja täitumiseks, mida kõik pühad on soovinud näha. Jumala vägi ilmutab siis Minu rahvale, mida Mina olen ette määranud enne maailma loomist. Te hakkate täitma Minu käe üksikuid funktsioone. Elava Jumala Vaim hakkab voolama sinu läbi ilma mõõduta, nii nagu sa pole seda veel kunagi näinud. See võidmine tõuseb just praegu, et teostada seda tööd. Ma volitan sind ja täidan sind Iisraeli Püha väega. Sa imestad, kuidas Jumala vägi hakkab voolama sinu läbi, et teostada seda, mida Ta on öelnud enne maailma loomist. Nagu Ma ütlesin, on Jumala vägi tõusnud sinu sees ja tahab voolata läbi sinu. Kõik pühad on tahtnud näha seda päeva, sest see on Pühakirja täitumine.

5. On paar asja, mis Jumal mulle näitas.

Jumala sõna väljub sinu suust nagu tuli, ja sa oled nagu Jumala mõõk. Jumala sõna väljub ning Jumala tuli hävitab patuse südame. Ja see kannab vilja. Olen kindel, et tunnetasin seda, mida võisin näha: kuidas vaimne leegitsev tuli tuleb rahva hulka ja puudutab ning teenib inimesi. Issand näitas mulle kohad, kus sa hakkad teenima. Skandinaavia: Norra, Rootsi (Stockholm), Taani (Kopenhaagen), Saksamaa (Bonn, Berliin), Poola, Tšehhi, Slovakkia ja Ukraina. Kõigis nendes kohtades sa hakkad teenima ja igal pool puudutab vaimu tuli inimesi.

6. Ja veel ma nägin, et see on hävitav (neelav) ja puhastav tuli. Ma nägin, kuidas sa kannad tuules lehvivat lippu, see on tuli ja selle taga on tuli ja see toob auhiilguse. Ja seda igal pool, kuhu lähed, on see tuli, see ei lõpe, sest see on Jumala, mitte inimese liikumine. See on täpselt nagu Peetrus ütles, et seda loob Jumal, mitte tema. Seepärast sina ei saa jätta seda tegemata, kuigi saatan üritab vastu seista.

7. Kui palvetasime, nägin, kuidas Jumal võttis teie käed ja kinnitas pitseriga, mida Ta on teinud teie elus. See mida Ta räägib sellest pitserist on järgmine: Te tunnete julgust, sõnakuulekust, tundlikkust Pühale Vaimule ja armastust. Aga Ma volitan teid looma midagi uut, Jumal mõjutab inimest looma midagi uut. See on nagu tehnika, mis kogu aeg areneb ja otsib uut. See tehnika areneb ja muutub üha väiksemaks ning võimsamaks. Uus tehnika annab uued võimalused. Samamoodi kinnitan pitseriga seda, mida Ma teile ütlesin. Mitte lihtalt julgus, mitte ainult Sõna, mitte ainult tundlikkus Minu vastu, Minu kuulmine ja teie vastamine. Mina hakkan looma midagi uut ja Minu Vaim teostab selle.

8. Paul, ma näen nägemust. Ma näen sinu nahklähkreid täidetud tulega, see on Püha Vaimu tuli. Ma näen, kuidas see tuli iga sinu sammuga väljub ja paneb põlema kogudust. See on Püha Vaimu tuli, see tuli on sinu sees. See ei ole midagi sinust, vaid see on Püha Vaimu tuli. See toob tuhandeid Kristuse juurde, Vaimu tuli toob.

Pastor Glenn Bagley -2

1. Tea, Mina olen sind kutsunud! Ma võidsin sind ja nüüd Ma volitan sind, ütleb Issand.

Ja nüüd Ma saadan su välja Jumala Sõna meelevallaga, mis tegutseb su elus. Tea, Ma annan su lihvimata sõnadele sellise väe ja sellise õrnuse ja armastuse, et need sulatavad kivised südamed. Ma annan sulle prohveti hääle ja apostelliku meelevalla ning õiguse (väe), ütleb Jumal. Hääle, mida hakatakse kuulama ja mida võetakse arvesse. Tea, et rahvaste valitsused tulevad sinu juurde ja paluvad sind rääkida parlamentidele, kuningatele ja valitsejatele. Tea, et see on tund, mil Ma olen su võidnud ja läkitanud näitama Isa häid tegusid, kes sind on kutsunud näitama Jumala Isa armastust, kes sind on päästnud, et näidata Tema armastuse väge. Ma olen andnud su südamele ja mõistusele ande aru saada Jumala armastusest, nii nagu sa veel kunagi pole aru saanud. Sest, armastus katab kinni pattude hulga. Ma saadan sinu, et see armastus kataks kinni palju patte. Olgu armastus lipuks, mis on kõrgele tõstetud sinu kohale. Olgu armastus kõige tähtsam, mis on alati sinuga! Ja tea: Mina olen Armastus ja kõikide su eluvajaduste täitumine armastuses. Ja sinu teenistus saab tuntuks kui armastuse teenistus.

2. On veel üks sõna sinu jaoks, vend.

Nii nagu Paulus omal ajal teenis, järgides sõnakuulelikkuses ja arusaamises seda, millesse ta uskus, nõnda nüüd viimastel aegadel, paneb Jumal sinu nagu Pauluse, minema sama meelevallaga. Ta nägi Pauluse püüdlusi ja Ta näeb sinu soove. Ja nüüd Jumal hakkab töötama väeliselt sinu läbi evangeeliumi levitamiseks. Sa saad kartmatuks, sest sa tead, et pead kartma oma Jumalat. Ja sa saad näha Jumala väge, mis võimsalt täidab Jumala sõna sinu läbi. See hakkab muutma elusid, tooma tõelist vabadust ja aitama inimestel sisse tulla Jumala riiki. Seisa, ole tugev, ole kindel ja sõltumatu! Ma tahan sind kasutada võimsamalt ja rohkem, kui sa kunagi oled unistanud. 20.03.1998

Pastor Glenn Bagley -3

Taevane Isa, Sa oled võidnud selle päeva pühendumise päevaks. See aeg, mil vend oli meiega, see oli armukatsumise aeg. Sina rääkisid oma Sõna selgelt ja andsid suuna. Sa andsid palju selgeid sõnu, mis võiavad Pauli samme ja tema teed. Sa rääkisid, et ta kannab selle lipu maailma rahvastele. Issand Jeesus, me koos ühisel meelel otsustame nad välja saata Sinu erilise võidmise, väe ja Püha Vaimu ligiolekuga, mis järgib neid ja on nendega ja juhib kõiki nende samme. 29.03.1998

Alltoodud prohvetlikud sõnumid on välja öeldud pastor Fosteri, David Fosteri, Dotty Bonari ja Petty Hildebrandi poolt pastor Fosteri kodusel palvekoosolekul 24.03.1998.

Pastor ütles, et Jumal annab Paulile kolm äri tema teenistuse abistamiseks. Üks nendest on seotud kirjastamisega. See algab piskust ja hakkab kasvama.

Ta ütles, et Paul sõidab Poola ja Jumal hakkab teda kasutama, et hävitada paksu pimeduse seina Poola katoliikliku kiriku, rahva ja valitsuse vahel.

David ütles, et nägi sama nägemust, aga ta ei näinud, et see oli Poola. David ütles, et ta nägi katteid, mis olid pikalt lõhki rebitud ja paljastasid inimeste grupi. Need inimesed asuvad pimeduses ja Paul toob nendele Jumala Sõna valguse.

Pastor Foster ütles, et Paul saab astjaks Täisevangeeelsete ärimeeste koosolekute korraldamisel, paljudes kohtades, kus neid praegu ei ole.

David ütles, et Paul ei karda midagi, mis on suurem tema arusaamisest ja sellest, mille üle ta pole võimeline valitsema. Paul võib tunda end väiksena, aga ta ei tunne hirmu.

Petty ütles, et Paulil oli käes põlev tõrvik ja ta läks, et põletada maailma valet. Ta paneb selle tõrviku inimeste huultele, kes räägivad valet, ja põletab ära selle vale, kui see väljub nende huultelt.

Pastor nägi Pauli istuvat hobuse seljas. Ta nimetas Pauli vabaduse ratsanikuks, kes sõidab kogu Euroopas Jumala Sõna väes.

Petty ütles samuti, et nägi Pauli sellisena, nagu nende Paul Revere, kes Ameerika revolutsiooni ajal ratsutas maal, hoiatades ette väikseid külasid britlaste tulekust.

Paul hakkab ratsutama Euroopas, kandes Jumala Sõna, et vabastada inimesi. Pastor ütles, et vabaduse ratsanikud kandsid lippu, millel oli kiri “Vaba Euroopa”.

Pastor Foster ütles, et Paulil hakkavad olema saated paljudes raadiojaamades. Ta ütles, et varsti soovivad paljud ärimehed sponsoreerida Pauli teenistust.

Paul kirjutab rohkem raamatuid kui keegi Euroopa autoritest, isegi rohkem kui Martin Luther. Ta hakkab kuulutama õitsengut ja edu ärimeestele, et aidata neid nende probleemides. Siis hakkavad nad toetama tema teenistust.

Pastor Foster rääkis koguduse teenistusel, et Paulil on eriline võidmine ja temast saab Euroopa Billy Graham.

David Foster, pastori poeg, nägi elevandi ja hiire sündroomi. Hiir jälitas elevanti. Selgituseks oli, et pole tähtis kui suur on opositsioon, see põgeneb Pauli eest.

SWEETWATER CHURCH OF THE VALLEY

ARIZONA, PHOENIX

______________________________________________________________________

Seoses riigis valitseva eriolukorraga palume, et Te leiaksite endas soovi ja tahet hoida meie kogudust ja kodulehte edasi funktsioneerimas ja tegutsemas.