Oma testamendis õhutab Billy Graham oma perekonda kaitsma evangeeliumi iga hinna eest

On avalikustatud rev. Billy Grahami viimane tahe ja testament ja selles ta kiidab oma abikaasat Ruthi ja manitseb oma perekonda seisma evangeeliumi eest hoolimata sellest, mis see maksma võib minna.

The Christian Post jagab ainult osaliselt Grahami poolt kirjutatud dokumendist, ülejäänu võib leida WSOCTV.com.

“Ma palun, et mu lapsed ja lapselapsed säilitaksid ja kaitseksid hoolimata sellest, ükskäik millise isikliku ohvri hinnaga kaitseksid ja säilitaksid õnnistatud doktriini täielikust lunastusest ainult läbi Issanda Jeesuse Kristuse vere, mis kord ohverdati doktriini. Ma innustan kõiki teid käima koos Issandaga maailmast eraldatud elu ja hoidma kinni igavestest väärtustest.”

Graham julgustas oma perekonda ka lugema igapäevaselt Piiblit ja usaldama oma pääste Jeesusele.

Järgnevalt ta tänas oma abikaasat Ruthi “imelise, põneva ja rõõmsa elu eest” mida neil oli võimalus jagada.

“Ma tänan teda aastate pikkuse pühendamise, armastuse, ustavuse ja ohvri eest. Kõigist inimestest, keda olen tundnud, oli tema suurim kristlane.”

Testamendis Graham samuti märkis, et 10 protsenti tema varast läheks evangeeliumi kuulutamise kasuks.

“Ma olen andnud Issandale parima endast ja olen kindel teis, et te mõistate, et usaldan teile selle, mis minust on jäänud,”lõpetas kuulus evangelist.

Allikas: https://www.christianheadlines.com/blog/in-his-will-billy-graham-urges-family-to-defend-gospel-at-any-cost.html