Pastor Eritreas vabastati pärast kümmet aastat vanglast

International Christian Concern (ICC) on saanud teada, et Pastor Oqbamichel Haiminot on pärast vanglas veedetud kümnendit vanglast vabastatud. VOM Australia teateil oli pastor Oqbamichel esimene vanempastor Eritreas, kes 2002. aastal toimunud religiooni vastase rünnaku ajal arreteeriti. Pärast esimest arreteerimist oli ta vanglas ainult mõnda aega. Teda pidevalt ahistati ja arreteeriti järgneva nelja aasta jooksul. 2007. aastal arreteeriti ta viimast korda kümneks aastaks kuigi ühtegi süüdistust tema vastu ei esitatud.

Pastor Oqbamichel on üks sadadest kristlastest Eritreas, keda on arreteeritud ja usu tõttu aastateks vangistatud. 2017. aastal arreteeriti rohkem kui 200 kristlast aga neile ei esitatud ühtegi kriminaalsüüdistust. Ühe ICC allika teateil “on Eritreas lubatud ainult neli seaduslikku religiooni: Eritrea ortodoks, katoliiklus, luterlus ja sunni islam. Režiim õpetab, et see on religioosne vabadus aga selleks, et nende religioonidega liituda peab inimene andma neli vannet. Ta peab vanduma, et ei sünni kunagi “ülevalt”, et ta on valitsusele lojaalne mitte Jumalale või kirikule, et ta ei kanna Piiblit kunagi endaga kaasas väljaspool kirikut või kodu ja peab valitsusele ülesandma kõik misjonärid või evangelistid. Kui sa annad üles misjonäri või evangelisti saad kolme kuu palga suuruse tasu.

Eritrea valitsus on valmis minema veelgi kaugemale, et kristlasi arreteerida ja välja juurida. Teise põrandaaluse Eritrea pastori Abrahami* sõnul on “meie seas vale-vendi, kes koguvad informatsiooni.  [Ta tuleb] sinu juurde, uskudes Jeesuse nimesse, sa ristid teda aga ta on spioon.” Valitsus saadab need spioonid selleks,  et leida neid, kes ei ole osa neljast religioonist ning nad arreteerida.

Abraham koges seda valitsuse poolt juhitud tagakiusu 2010. aastal. Ta jagas: “2010. aastal kogunesid meie  34 või 35 usklikku kohtumisele Asmaras ja meid arreteeriti ning viidi politsei jaoskonda.”  Seejärel viidi ta maa all asuvasse vanglasse kus “ei olnud päikest või valgust ega [värsket õhku].  See oli põranda all ja me saime näha üksteist ainult siis kui läksime WC-sse.” Need vangikongid on kõige hullemates tingimustes, kus on ekstreemsed temperatuuri vahetused, valguse puudus, ruumipuudus, ja sageli isolatsioon. Ainus hetk, millal nad kohevad vabadust oma vangikongist on siis kui neid üks või kaks korda päevas WC-sse lubatakse. Abrahami hoiti selles vanglas ühe aasta.

Sellise kohtlemise all kannatas Pastor Oqbamichel viimased kümme aastat. VOM-i teatel vajab ta meditsiinilist abi, sest tema tervis on vanglas veedetud aja jooksul halvenenud.

Nathan Johnson, ICC Aafrika regiooni mänedžer ütles: “Me oleme rõõmsad ustava mehe vabastamise pärast ja palvetame tema tervise ja ohutuse pärast kui ta pöördub tagasi mõnevõrra vabamasse ellu. Me meenutame palvetes ka sadu teisi usklikke, kes kannatavad selle julma ja ebainimliku režiimi käes.  Maailm peab tulema kokku ja üksmeelselt lõpetama inimõiguste rikkumised Eritreas.”

*Nimi turvalisuse kaalutlustel muudetud.

Allikas: https://www.christianheadlines.com/blog/pastor-in-eritrea-released-after-decade-in-prison.html