Püha Jumal – Imede Jumal

Kõige suurem ime, mille on teinud Jumal langenud inimesele on Tema Poeg, kes sündis lihasse, et päästa inimene igavesest hukkaminemisest ehk põrgust!

Lk 2:8 Seal kandis olid karjased, kes elasid lageda taeva all ja hoidsid öösel oma karju. 9 Järsku seisis nende ees Jehoova ingel ja nende ümber säras Jehoova auhiilgus. Nad kohkusid väga. 10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke, sest ma olen tulnud kuulutama teile head sõnumit, mis toob suurt rõõmu kõigile inimestele. 11 Teile sündis täna Taaveti linnas Päästja, kes on Isand Messias. 12 Te tunnete ta ära selle järgi: lapsuke on sisse mähitud ja lamab sõimes.” 13 Järsku ilmusid ingli kõrvale taevased väehulgad, ülistasid Jumalat ja ütlesid: 14 „Au Jumalale ülal ja olgu rahu maa peal nende inimeste seas, kellest tal on hea meel!”

Jeesus sündis selleks, et sind päästa…Kellel on Poeg sellel on elu…Tema on Jumala Tall, kes võtab ära maailma patu… Tema koorem on kerge…palu oma patud andeks ja võta vastu igavene elu…Tema kaitseb ja hoiab…Tema on sinu õnnistegija…

Aga täna tahaks rääkida ka kõige suuremast rahvaste rändeimest, mis eales on juhtunud üheaegselt ja organiseeritult! Tahan seda eelkõige selleks, et näidata kui võimas ja imeline on meie Jumal – Jumal Isa meie Looja!

2Ms 12:35 Iisraellased tegid nii, nagu Mooses oli neid käskinud, ja küsisid egiptlastelt hõbe- ja kuldasju ning riideid. 36 Jehoova lasi oma rahval egiptlaste silmis armu leida, nii et need andsid iisraellastele kõike, mida nad küsisid. Nii võtsid iisraellased egiptlastelt saaki. 37 Siis läksid iisraellased Raamsesest Sukkotti, umbes 600 000 jalameest, peale nende veel lapsed. 38 Nendega läks kaasa ka palju teistest rahvastest inimesi, samuti lambaid, kitsi ja veiseid, arvukalt kariloomi.

Ettekujutletav stsenaarium.

Kutsun teid ühes minuga süvenema lihtsasse matemaatikasse. Teate on olnud kohutavaid sõdu ja põgenikke hulgad on ületanud miljonite piire aga mitte üheaegselt nagu toimus Egiptuses. Paljud on teinud arvutusi ja nende järeldused on, et Israelasi, kes väljusid Egiptusest Moosese juhtimisel oli kusagil 1 kuni 3 miljonini. 3 miljonit on kindlasti tõele kõige lähemal. Aga miljon ja kaks ei pea paika kui arvestada isegi tänase keskmise juudi pere laste arvuga. Tol ajal ka puudusid laiad meditsiinilised võimalused, et takistada rasedust. http://opleht.ee/2015/03/siioni-tarkade-maal-vaartuskasvatust-oppimas/ 

Püha Kiri annab meile piisavalt informatsiooni, et saaksime väljaarvutada selle tohutu ime tegelikud piirid. Alustame 600 000 jalamehest. Kõik nad olid täiskasvanud mehed. Teeme julge arvestuse, et neil kõigil olid ka naised siis saame juba ligilähedaseks arvuks 1.200 000 – üks miljon kaksadatuhat. Kui ka arvestada, et suuremates juudi peredes oli isegi kümme ja rohkem last siis võime keskmiseks võtta pere kohta 3 last. Kui nüüd korrutada 600 000 peret 3 lapsega saame 1.800 000 liites selle saame Israelaste arvuks ligikaudu 2.400 000 – kaks miljonit nelisadatuhat inimest. Ise arvan, et tegelikuses ikkagi kolm last pere kohta on tagasihoidlik pakkumine aga lähtume sellest.

Vaatame seda karavani natukene tähelepanulikumalt. 38 s. Nendega läks kaasa ka palju teistest rahvastest inimesi, samuti lambaid, kitsi ja veiseid, arvukalt kariloomi.
Liidame teistest rahvustest palju inimesi koos naiste ja lastega juurde siis võimegi kokku saada umbes kolm miljonit inimest. Nad pidid kokku kogunema ja üheaegselt hakma liikuma. Kindlasti oli see ajaloo kõige võimsam kolonn – karavan. Aga selle ületab kindlasti usklikke arv, kes kord sisse marsivad Uue Jesruusalemma väravaist!

Vankrid ja varandus.
Räägime nüüd ka veel vankritest loomadest ja varandusest. Julgen arvata, et igal perekonnal oli vähemalt 3 vankrit. Jah, oli vaesemaid peresid kellel ei olnud isegi talle Paasa jaoks aga pärast esmasündinute surma ja Jumala soosingut said nad üleöö ˋpururikkaks‘. Arvestame vankreid Israelaste hulgas. 600.000 peret = üks vanker laste transpordiks. Üks vanker varanduse vedamiseks. Üks vanker perekonna peadele. Kokku saame siis 1.800 000 – 1 miljon ja kaheksasadatuht vankrit. Pluss paljude teiste rahvaste vankrid.

Loomad.
Lambad kitsed ja veised. Kui arvestada, et igal perel oli ainult üks lammas, kits ja veis siis saame koguarvuks 1.800 000 – üks miljon kaheksasada tuhat. Kindlasti on see aga ülitagasihoidlik arvestus. Aga ka veel kodulinnud ja nii edasi, sest hiljem näeme, et Kogudusetelgis ohverdati ka neid. Teeme siis lõplikud (ligikaudsed) arvestused: 3 miljonit inimest, 4.5 miljonit vankrit, ja vähemal 4.5 miljonit looma ja see kõik üle 10.000 000 ühiku, kogunes kokku ja hakkas üheaegselt liikuma. Veelkord: See oli kindlasti kõigi aegade suurim ja kirevam karavan.

Võib vaid ettekujutada kuidas see rahvamass alustas teekonda. Kanad kaagutasid, kuked kiresid, lehmad ammusid…härjad möirgasid …lambad määgisid ja kitsed mökitasid lapsed kiljusid rõõmust..mehed tantsisid ja laulsid…naised kisasid ja kamandasid ning üritasid pidada korda aga kõigi südames põles lootuse tuluke – vabadus, lõpuks ometi! Ja edasi – Vapustav ime! Kuiva jalaga punasest merest läbi, kuhu aga uppus vaarao sõjavägi koos hobuste ja vankritega – kes olid saadetud tagaajama ja tagasitooma rahvast. Keeldumise korral aga hävitama, sest maasool lahkus!

Samuti Jumal, kiskus ka meid välja ˋpimeduse kuningriigist‘ ja viis meid oma Armsa Poja riiki!

Soovin, et sa oleksid Jumalast pidevalt vaimustuses, isegi kui pead need Pühad veetma üksinda! Loe Sõna, palveta ja rõõmusta!

See oli Jumala ime! Ta armastab sind samamoodi. Ta ei muutu eales. Kui Ta tegi seda neile, tahab Ta seda teha sinule. Ta võib sind välja viia igasugusest orjusest ja sõltuvusest, tervendada ka ravimatust haigusest ja korraldada sulle ˋniisuguse elu‘, millest sa isegi unistada ei osanud!

Mitte keegi peale meie enda ei suuda meid lahutada Jumala armastusest!
Usu vaid ja sa näed Jumala au!

Olgu saabuvad Pühad sinu jaoks rõõmsad ja lootusrikkad!
Au olgu Talle kõrges ikka ja igavesti!

Agape
Pastor Paul Armand

www.citychurch.ee