Pühade Koosoleku (hb k. Knesset) on määranud Jumal

  1. Pühade Koosoleku (hb k. Knesset) on määranud Jumal. Reeglina valivad paiga pühad inimesed! Kokkutulemine on uskliku usutõestus-märk Jumalale!

Apt 1:13 Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida…

  1. Miks kogunes Israeli rahvas Templisse? Selleks, et Jumalalt Sõna kuulda!Miks koguneme meie täna? Samal põhjusel, et kuulda Sõna! Lisaks ka Teda ülistama, mis Templis, VT ajal oli mõeldamatu!

Js 42:10 Laulge Issandale uut laulu tema kiituseks maailma äärest! Ilutsegu meri ja mis seda täidab, saared ja nende elanikud!

Ps 22:4 Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud.

(Jumal elab oma rahva kiituslauludes)

Ii 36:24 Pea meeles, et sinagi pead ülistama Tema tööd, millest inimesed on laulnud!

Usklik ilma ülistuseta on nagu mustlane ilma kitarrita või nagu kotkas, kes ei lenda! (PA)

  1. Millise tuju- või fiilinguga peaksime tulema Koosolekule?

Ps 100:4 Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!

2Kor 10:5 Me kummutame valearutlused ja kõik kõrgid mõtted, mis takistavad inimesi Jumalat tundma õppimast, ja vangistame iga mõtte, et teha see kuulekaks Kristusele.

  1. Sõnadest, millega Jumalat ülistada ja tänada.

Kõigepealt, mis tähendab ülistama: kellestki – millestki ülivõrdes rääkima – ülistuslaulu laulma!

Sõna aitäh (liitsõna – aita Jehoova..Aime Piirsalu uuring) ei väljenda Jumala ülistamist ega tänamist! Samuti nt vene keeles sõnad blagodarju (head tegema) ja spasiibo! (päästa Jumal) Need on selliseks väjakujunenud. Aga need ei ole täpsed väljendamaks tänu. Küll on nendes sõnades palvesoovid!

Eesti keeles sõnad, mis väljendavad Jumala tänamist ongi tänan ehk tänu andma! Aga sõnad ülistan (ülendan, tõstan kõrgeks) ja kiidan: on parimad, millega ülistada ja väljendada Jumalale oma austust, lugupidamist ja sügavaimat tänu!

Vastand lugupidamisele ja austamisele on põlgama! Kibestumise märgiks võibolla ka vaikimine, mis on põlgamise vend! Kontrolli end, kas ülistad või põlgad! Kibestumine (rahulolematus) toodab nurinat, nurin aga toob enneaegse surma!

Järgneb..

Agape

Pastor Paul Armand