Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Räägi lahendust

Jeesus – Issand. Ära unusta seda! Iga päev, iga nädal, iga kuu toovad meile uusi ja värskeid õnnistusi Issandalt sest Jumal on hea ja lahke! Ta alati õnnistab neid, kes pöörduvad Tema poole! Vaata lootusega igasse uude päeva!

Kui sul ei ole lootust, siis Jumalal on sinu jaoks lootus. Ära unusta seda!

Jumal – hea, Jumal – rikas, Jumal – tugev Jumal ja Jumal, kes on valmis õnnistama.

Ära unusta! Jumal on valmis andma sulle armu ülirohkesti, Jumal on valmis andma sulle rohkem kui sa suudad tahta. Ära seda unusta.

Ma alati tahan nii vähe aga ei saa sedagi aga sina Jumal võid ja tahad ja oled võimeline andma rohkem kui ma suudan endale kõige ilusamas unenäos ettekujutada.

Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda.  Еfesose 3:20

Kuidas see aktiviseerida oma elus?

Me oleme harjunud kõike kaaluma ja mõistma oma mõistusega. Kui me näeme mingit võimalust, siis kaalume, kas see sobib meile või mitte, kas me suudame seda või mitte. Need võimalused, mis on meile jõukohased me kasutame ära. Ja seda me palume ja ootame. Aga kui me ei oma võimalusi, siis me isegi kardame mõelda.

Aga kuula, mida räägib Uus Testament ja milleks Jumal on valmis. Jumal alati soovib rohkemat kui meie palume või suudame mõista. Ta on suveräänne Jumal. Ta on ilma limiidita ja piiranguteta Jumal.

Mulle tulevad jälle meelde ameeriklasest evangelisti Billy Grahami sõnad: «Kui oleks võimalik, siis ma võtaksin oma ajud ja saadaksin nad kuule, et nad ei segaks mul uskumast Jumalasse».

Kujutad ette, et sinu aju segab sul uskumast Jumalasse. Seetõttu Jumal andis sulle Piibli — Oma Sõna ja usu. Väga tähtis on uuendada oma mõtted Jumala Sõnaga.

Sest sul on just see, mille oled oma mõistusega valinud.

Sa valisid kitsad võimalused aga Jumal ütleb: «Ma tahtsin sulle anda rohkem kui sa suudad endale ettekujutada».

Sa valisid selle, mida nägid ja arvestasid oma piiratud võimalustega. Aga Jumal ei tahtnud seda. Jumal soovib teha sulle ime, sest meie Jumal on imede Jumal (Jesaja 9:5  Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.) ja Ta ei oska teha midagi vähemat kui ime.

Valmista oma ajud selleks ette!

Pühakirjas on need imed kirjeldatud ja nad peaksid innustama meid kõiki! Ära loobu imedest!

Mooses uskus Jumalasse ja isegi kui tema mõistus oli segaduses nendest imedest, mis aset leidsid, uskus ta süda ja ta liikus teel, mida Jumal talle näitas.

Ära unusta Jumala poole palvetamast. Leia aega suhtluseks, sest palve ajal toimub lahtirebimine materiaalsest ja ühinemine vaimsega.

Ühinedes vaimsega toimub sinu mõistuse uuenemine ja usk kasvab ja sa toimid juba teistmoodi. Sa lähed reaalsest ja piiratud maailmast üle usu ja üleloomulikku maailma. Ära unusta seda!

Iga päev kuuluta välja võit ja väljapääs keerulistest olukordadest!

Lakkamatult täna Jumalat kõige eest ja maailm sinu ümber muutub ja sina muutud!

Shalom!