See kes võidab

20/05/2020, Bibleiskie istinõ

On olemas selliseid Piibleid, milles Jeesuse Kristuse sõnad on punase värviga esile tõstetud. Kui teil on selline Piibel, siis olete märganud, et erinevalt neljast evangeeliumist on apostlite tegudes ja kirjades väga vähe punasega esile tõstetud salme. Apostlite tegude ja apostlite kirjade kirjutamine oli inspireeritud samast Pühast Vaimust, kuid Jeesuse Kristuse nimel pole ühtegi narratiivi. Olukord muutub Ilmutusraamatus, Piibli viimases raamatus. Siin räägib Kristus jälle Enda nimel. Seetõttu tahaksin selles osas juhtida teie tähelepanu mõnele tõele Ilmutusraamatu teisest ja kolmandast peatükist.

Nendes peatükkides on üleskutse seitsmele Väike-Aasia kirikule.

Jeesus ise dikteeris apostel Johannesele kirjad, mida Ta käskis saata neile kirikutele koos terve raamatuga.

On hämmastav, kui vähe tähelepanu on neile Jeesuse sõnumitele pööratud. Olen tuttav teooriaga, et need Kristuse sõnumid ja kogu Ilmutusraamat ei kehti meie, vaid tulevaste usklike suhtes, kes peavad kirjutatu tähendusest arusaama. Kuid meie ei saa neile sõnumitele ja raamatule erilist tähtsust omistada, sest need on meile antud ainult teadmiseks. Selle raamatu kolmandas lisas esitan argumendid, miks pean seda teooriat valeks.

Jätkates sõnumite enda teemat, tahan juhtida teie tähelepanu tõsiasjale, et kõik seitse kirja lõppevad tõotusega neile, kes võidavad.

Loeme neid tõotusi:

Ilm 2:7 Võitjale Ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis.

Ilm 2:11 Võitjale ei tee teine surm mingit kahju!

Ilm 2:17 Võitjale Ma annan süüa peidetud mannat ning annan talle valge kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski peale saaja ei tea.

Ilm 2: 26- 28 Kes võidab ja Minu tegusid lõpuni hoiab, sellele Ma annan meelevalla paganate üle ning ta hoiab neid kui karjane raudsauaga, nii nagu purustatakse saviastjaid, otsekui Minagi olen saanud meelevalla oma Isalt, ning Ma annan talle koidutähe.

Ilm 3:5 Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei 
kustuta tema nime eluraamatust ning Ma tunnistan tema  nime oma Isa ees ja Isa inglite ees.

Ilm 3:21 Kes võidab, sellel Ma lasen istuda koos Minuga Mu troonile, nagu Minagi olen võitnud ning istunud oma Isaga Tema troonile.

On hämmastav, millised tõotused anti neile, kes võidavad, kes täidavad Kristuse käske, kes hoiavad Issanda tööd ja peavad lõpuni vastu. Ometi paljud inimesed usuvad, et neil pole vaja midagi võita. Nad on veendunud, et kunagi kauges minevikus – usu vastuvõtmise ajal – sai kõik juba tehtud. Nad usuvad ka, et usujooks mitte ainult ei saanud alguse sellest hetkest kui nad usklikuks said, vaid see ka lõppes sel hetkel. Kui see oleks tõeline reaalsus, siis ei peaks Jeesus rääkima neist, kes võidavad. Issand nõuab siiski võitu. Leidub ka neid, kes EI VÕIDA, ja kes jäävad tõotustest ilma.

Võtame näiteks Ilmutuse 3:5 kirjapandud tõotuse:

„Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei  kustuta tema nime eluraamatust ning Ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees. “

Jeesus tõotas, et meie nimesid ei eemaldata eluraamatust, kui me võidame. Järelikult, siis kui me ei võida, kustutatakse meie nimed ära. Igavest elu ootavate usklike nimed on kirjas eluraamatus (Fil. 4:3). Nad elavad igavesti Uues Jeruusalemmas (Ilm 21:27). Need, keda eluraamatusse ei lisata, heidetakse tulejärve (Ilm 20:15).

Teisisõnu, igavese elu saavad ainult need inimesed, kelle nimed on kirjas eluraamatus. Jeesus teeb meile selgeks, et eluraamatusse võib kirjutada uusi nimesid, aga kustutada saab ka nende nimesid, kes ei pinguta selleks, et võita, vaid kes taganevad. Seega ei tähenda see, et meie nimi on kirjas eluraamatus veel seda, et seda ei saaks sealt ära kustutada. Eluraamatust ei leita kedagi, kes ei võida, kes langeb ära usust ega kahetse seda. Ma tean, et paljud ei taha seda Jumala Sõna lihtsat tõde kuulda. Mina isiklikult pole valmis seda tõde ignoreerima selleks, et oma süütust õigustada.

Allikas: http://www.bibletruths.ru/%D0%A2%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82.htm

Toeta meie teenistust