Seetõttu ja sellepärast

Print Friendly, PDF & Email

Autor: Paul Armand

Ma tahan teile rääkida täna evangeeliumist. Kasutades seejuures sõna „sellepärast“ või „seetõttu“.

Ma arvan, et ühel päeval Jumal mõistab meie üle kohut just sellepärast, et Tema Jumal inimese kujuna suri sinu ja minu eest ristil, et sina ja mina saaksime patud andeks, et meie silmad oleksid avatud  ja et me ei hukkuks igavesti põrgus ja seetõttu, et Tema Jumal tuli alla maa peale võttis orjakuju. Ta ütleb, et Ta mõistab kohut seetõttu, et Ta nii tegi. Ta ei oleks pidanud seda nii tegema, seda oli võimatu teha aga me teame, et Jumalal ei ole miski võimatu seetõttu, et Ta kannatas sinu ja minu pärast teotust paganate poolt, Teda peksti, piinati, alandati. Ta tuli ühe eesmärgiga: päästa sind ja mind. Tal oli ainult üks eesmärk ja kui sina seda vastu ei võta, siis seetõttu, et Ta oli Jumal ja võttis orjakuju, Ta mõistab Ta kohut sinu üle.

Piibel õpetab meid, et see tegu, mida Ta tegi Kolgatal oli armastuse tegu. See, et Jumal läkitas oma Poja tähendab, et Jumal armastas seda maailma. Ta ütleb,  et seetõttu, et Jumal armastas seda maailma, läkitas Ta oma Poja ja Tema Poeg suri sinu ja minu eest Kolgata ristil, kui sa seda vastu ei võta, siis Ma karistan sind rängalt.

Kuna Tema suri ja Tema tuleb tagasi, et päästa sind ja mind seepärast me teeme kõik nii nagu meile on ettekirjutatud, seepärast, et Tema suri.

Minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on antud see arm: kuulutada paganate seas evangeeliumi Kristuse äraarvamatust rikkusest.  Efesose 3:8

See, mis Ta meie heaks tegi on äraarvamata rikkus. Me võime minna ajas tagasi ja vaadata, mis toimus Kolgata ristil. See on algus, aga see ei ole lõpp. Apostel Paulus ütleb, et selle asja lõpp on äraarvamatu rikkus. Seda on võimatu ettekujutada, mida Jumal on meile valmispannud. Seda ei saa millegagi võrrelda. Kui inimene midagi ostab, siis müüja tahab kauba eest hinda saada ja mingeid ühikuid mõõdetakse teise ühikuga ja siis selle eest küsitakse veel mingit kolmandat ühikut ja see kõik on äraarvatav, sest on olemas standardid kilogramm, gramm jne. See on ära arvatud, kindlaks tehtud, et 1kg maksab 5 eurot. Kui sa oled nõus maksma, siis see pannakse kaalu peale ja sellega kaaludes tulevad teised ühikud.

Apostel Paulus ütleb, et see, mida Kristus on meile teinud on äraarvamatu. Me ei saa mõõta asju oma ühikutega. Ta ütles, et see, mis Ta sulle on valmispannud on rohkem kui terve maailm, rohkem kui kogu maailma ühikud. Kogu maailma kuld ja kalliskivid on sinu jaoks. Üks väike taevane briljant maksab rohkem kui terve maailm. Me teame, et isegi kui me väga tahame, siis ei suuda üks inimene omandada tervet maailma. See on võimatu, et üks väike taevane briljant maksab rohkem kui kogu maailm.  Me teame, et ilmutuse raamatus antakse meile natuke informatsiooni, et taevas on puhtast kullast tänavad ja see kuld on läbi paistev ja Jeruusalemma värvad on igaüks ühest pärlist. Me ei suuda endale kunagi ette kujutada taevast pärlit, sest  taevasel pärlil ei ole midagi ühist selle pärliga, mida võime ette kujutada. See on äraarvamatu rikkus. Kui sa hakkad endale midagi ette kujutama, siis sul tekib vale ettekujutis. Me ju kujutame ette Uue Jeruusalemma väravad ühest pärlist. Me kujutame midagi valesti ette. Me võime seetõttu minna põhja oma usus, sest me kujutame ette seda, mida me teame, mida me näeme.  Jumal aga ütles, et see rikkus on äraarvamatu, see on nii vapustav, imeline, auline. Ta andis selle sinule just seetõttu ja sellepärast.