Somaalia – vägivald, kodusõda ja äärmuslik tagakiusamine

09/06/2020 Open Doors

Somaalia on endiselt täbaras olukorras kodusõja, tribalismi (e. hõimusisene solidaarsus, mis tähendab parteide ja valitsuste moodustamist kitsal etnilisel alusel oma hõimu esindajatest ja riikliku poliitika teostamist ühe hõimu huvides) ja vägivaldse islami tõttu. Kristlusse pöördumist peetakse Somaalias oma perekonna ja klanni reetmiseks. Kui somaallasi kahtlustatakse pöördumises, siis pereliikmed ja sugukonnajuhid ahistavad, hirmutavad ja isegi tapavad neid. Al-Shababi salaagendid peavad moslemitaustaga kristlasi kõrge väärtusega sihtmärkideks ja kui nad avastatakse, siis sageli tapetakse nad silmapilkselt.

Skoor:92/100
Regioon:Aafrika
Tagakiusamise tüüp:Islami rõhumine
Tagakiusamise tase:Ekstreemne
Rahvastik:15 636 000
Kristlased:Paarsada, täpsustamata
Peamine religioon:Islam
Valitsus:Föderaalne vabariik
Juht:President Mohamed Abdullahi
Mohamed “Farmajo”
Somaalia faktid

Vägivaldne islami terrorirühmitus al-Shabab toetab Somaalia kõigi eluaspektide reguleerimise alusena šariaadiseadust. See grupp on korduvalt avaldanud soovi kristlased riigist välja saata. Riigis on ka välismalastest džihadiste, kuid islamistlik rõhumine ei piirdu ainult sõduritega. Kristlased seisavad silmitsi ka tõsise tagakiusamisega oma perekonna, laiendatud pereliikmete ja kogu kogukonna poolt.

Igas eluvaldkonnas – nii privaatses, perekondlikus, kogukondlikus kui ka rahvuslikus – tähendab kristlusse pöördumine eluohtlikku olukorda, mis sageli tipneb kohese hukkamisega. See tagakiusamise muster on erandlik ja seab Somaalia kõrgesse tagakiusamise kategooriasse.

Seetõttu hoiab enamik Somaalia kristlasi oma usku täielikus saladuses. Kuid vaatamata riskidele pöörduvad Somaalia inimesed Jeesuse usku – mõned ka imepärastel viisidel.

Tagakiusamise näited

Viimaste aastate jooksul näib olukord olevat halvenenud. Islami võitlejad on hakanud intensiivsemalt jahtima kristlasi ja neid, kes on juhtpositsioonidel. 2017. aasta augustis ebaõnnestus Hargeisas asuva kiriku taasavamise katse, sest valitsus oli kohaliku islami elanikkonna surve tõttu sunnitud selle sulgema.

2020. aasta World Watch Listi aruandeperioodil olid kristlased islamivõitlejate rünnakute suhtes väga haavatavad. Turvalisuse huvides ei saa praegu ühtegi näidet avaldada.

Palvetage Somaalia eest

Somaalia rahvastikust on enam kui 99% moslemid ja ühiskond eeldab, et kõik somaallased on moslemid. Islam on riiklik usk. Palvetage, et Issand jätkaks, siinses vaenulikus õhkkonnas, oma Koguduse ehitamist.

Palvetage, et Somaali poolsaarel elavad Somaalia inimesed pöörduksid rahutuste läbi Jumala poole.

Palvetage, et neil oleks sügav nälg ja janu Jumala õiguse järele.

Open Doors hindab kristlaste arvu riigis sadadesse.

Palvetage, et usklikel oleks julgust evangeeliumi kuulutada.

Palvetage, et Somaalia usklikel oleksid küpsed ja jumalakartlikud eeskujud. Palvetage, et ühtsus erinevate osaduste vahel kasvaks.

Allikas: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/somalia/