Ta päästab

“Et ta Minusse on kiindunud, siis Ma päästan tema, sest ta tunneb Minu nime…” (Psalm 91:14)

Selle psalmi lõpus on loetletud üles seitse asja, mida Jumal, kes on rohkem kui piisav teeb inimesele, kes Temasse on kiindunud (tänu Jumalale, mina olen Temasse kiindunud – aga sina?).

Pane tähele, et Jumal ei öelnud: “Ma võibolla teen seda,” või “Kui mu energia otsa ei saa, siis Ma teen seda. Kui Mu vägi ei vaibu, siis Ma teen seda.” Ei! Ta on rohkem kui piisav Jumal ja Ta ütles: “Ma teen seda.”

Esiteks Jumal ütles: “Ma päästan ta…” See Jumal, kes on rohkem kui piisav, on päästev Jumal. Ta pidas oma sõna, mis Ta oli Aabrahamile andnud ja päästis Iisraeli – ja Ta on tänaseni Päästja.

Meie Jumal ei ole rõhuja; Ta on Vabastaja! Apostlite tegude 10:38 teeb selle selgeks.  Saatan on inimkonna rõhuja – aga Jeesus on meie Vabastaja!

Tunnista kõlaval häälel: “Ma olen kiindunud Jumalasse seepärast Ta vabastab mu. Ta on vabastav Jumal. Ja Jumal on rohkem kui piisav. Ta kunagi ei jookse energiast tühjaks. Jumal teeb kõike, mis Ta on lubanud teha. Ta on rohkem kui piisav ja Ta TEEB seda!”

Katkend Kenneth Hageni raamatust “Faith food”.