Aitäh

Autor: Galina Lõsjuk

Kui tihti meie ütleme oma elus: Aitäh

Me täname kui meile pakutakse istet. Me täname kui meid teenitakse poes. Me täname kui meid lastakse kuskil järjekorras ette. Me ütleme kogu aeg: Aitäh, ma tänan Teid!

Kuna me oleme hästikasvatatud inimesed, siis me täname kõiki. Vaadake kui meeldiv on teha lastele
kingitusi. Kui lapsele midagi kingid, siis ta silmad säravad ja ta ütleb “aitäh”.
Ja sa tahad veel talle kinkida  ja anda.

Mitte sellepärast, et jälle kuulda aitäh, vaid seetõttu, et sa näed, et kingid  talle rõõmu ja tema jookseb selle rõõmuga sinu juurde ja tänab sind. Me oleme  õppinud ära tänamise ja me sageli pöördume inimeste poole tänuga, kas siis tõesti ei ole meil, mille eest tänada Issandat, meie
Loojat? Teda me peaksime seda enam pidevalt tänama. Meid on lihtsalt niimoodi
õpetatud, et kui keegi  midagi head teeb, siis me ütleme: Aitäh. Jumalat me ei näe
ja peame seda kui  iseenesest mõistetavaks. Tema on kõik loonud meie jaoks, kõike
me kasutame. Kõik on  meil hästi, mille eest siis tänada? Aga kõik on Tema
kontrolli all. Me ei tohiks seda unustada, vaid peaksime Teda pidevalt tänama.
Kas meil on siis hea või halb olla, igatahes on see kõik Jumalalt. Laulgem
Talle pidevalt, tänagem Teda pidevalt. Eriti Koguduses kui me kõik kokku tuleme,
sest kui me üksi kodus oleme, siis me täname ja palvetame, laulame Talle, aga kui
on ühine palve ja tänu, siis las see olla Talle meeldivaks lõhnaks. Las Ta
olla rahul sellega, et me oleme kokkutulnud Tema nimel, et me laulame Temale, et me
täname Teda nii nagu Taavet kõigis oma psalmides. Tahan teiega koos lugeda
Taaveti laulu 34: 2-4:
Ma tänan Issandat igal ajal,alati on Tema kiitus minu suus.
Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad.

Ülistage Issandat koos minuga  ja tõstkem üheskoos kõrgeks Tema nimi!

Tänagem kogu aeg Teda! Lootkem Tema peale ja rõõmustagem Temast, et  Tema meil on olemas.

Olge kõik õnnistatud!