Töötamas minu sees

Autor: Kenneth Hagen

Sest Jumal on see, Kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite Tema hea nõu kohaselt (Filiplastele 2:13).

Teine selle salmi tõlge ütleb: “Sest see on Jumal, kes on töötamas teie sees…”

Mulle meeldib panna Filiplaste 2:13 kokku 1. Johannese 4:4 salmiga “see, kes on teis (tähendab minus), on suurem…” Jumal on minus!

Mida Jumal minus teeb?

Ta töötab minu sees.

Mille kallal Jumal minu sees töötab?

Et ma tahan ja toimin Tema hea nõu kohaselt.

Mis on Tema hea nõu?

Tema hea nõu on see, et mul on kõik, mida Jumala Sõna ütleb, et mul on ja ma suudan teha kõike, mida Jumala Sõna ütleb, et ma suudan teha. Ma võin panna Jumala veel rohkem tööle oma elus.

Kuidas ma seda teen?

Esiteks, ma saan seda teha uskudes oma südames, et Jumal on seal sees ja et Jumala Sõna on tõde. Siis ma suudan julgelt oma huultega tunnistada, sest ma ei saa nautida seda, mis Jumala Sõna ütleb, et mulle kuulub või millesse ma usun, enne kui ma seda oma suuga ei tunnista. Piibel õpetab et südamega usutakse…, suuga aga tunnistatakse päästeks. (Roomlastele 10:10)

Tunnistus: Jumal on minus. Jumal töötab minu sees. Jumal töötab minu läbi!