Ülista Adonaid

Pōhjuseid, mille eest Jumalat kiita on lugematu arv! Ülistamine on Jumalale meelepärane, see on õige – see on Tõe kinnitamine. Tuletan sulle meelde, et ülistaksid Teda (mitte ainult Koguduses) alati!
Kui usklik ei ülista Jumalat siis tema vaimne tervis on käest ära.

Ps 23:1-3 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind; Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.

Agape
Pastor Paul Armand

__________________________________________________________

Seoses riigis valitseva eriolukorraga palume, et Te leiaksite endas soovi ja tahet hoida meie kogudust ja kodulehte edasi funktsioneerimas ja tegutsemas.