Usk et jääda sihikindlaks

Kuna sa oled pidanud Minu käsku, mis käsib  kannatlikult kannatada, siis hoian ka Mina sind läbikatsumistunni eest, mis on tulemas kogu ilmamaa peale, et katsuda läbi ilmamaal elavaid. Ilmutuse 3:10 ( inglise keelne tõlge ).

Sihikindlus tähendab midagi enamat kui vastupidavus. See on midagi rohkemat kui lihtsalt lõpuni vastupidamine. Püha inimese elu on Jumala käes nagu nool ja vibu vibulaskija käes. Jumal sihib midagi, mida püha ei näe, aga meie Issand jätkab painutamist ja pingule tõmbamist ja iga natukese aja tagant püha ütleb:  „Ma ei suuda seda rohkem taluda. ” Ometi Jumal ei pööra sellele mingit tähelepanu. Ta jätkab venitamist kuni näeb sihtmärki ja laseb siis noole lendu. Usalda end Jumala kätte. Kas sinu elus on midagi, millepärast sa praegu vajad sihikindlust?  Säilita oma lähedane suhe Jeesuse Kristusega läbi selle usu katsumise. Kuuluta nagu Iiob:  „Kuigi Ta tapab mind, ma usaldan Teda. ” Iiob 13:15 (inglise keelne tõlge).

Usk ei ole mingi nõrk, haletsusväärne emotsioon aga see on tugev ja jõuline kindlameelsus, mis on  ehitatud faktile, et Jumal on püha armastus. Ja kuigi sa ei suuda  Teda praegu näha  ja ei saa aru, mida Ta teeb, tunned sa Teda. Õnnetus juhtub sinu elus siis, kui sul pole piisavalt vaimset rahulikkust, mis põhineb enda rajamisel pühale tõele, et Jumal on püha armastus. Usk on sinu elu suurim jõupingutus – heita ennast Jumala meelevalla alla olles täielikult kindel Jumalas.

Jumal riskis kõigega Jeesuses Kristuses selleks, et meid päästa ja nüüd Ta tahab, et meie täielikult annaksime end Tema meelevalda olles totaalselt kindlad Temas. Meie elus on kohti, kus See usk ei ole veel töötanud – paigad, mida Jumala elu ei ole veel puudutanud. Jeesuse Kristuse elus ei olnud selliseid paiku ja neid ei peaks olema ka meie elus. Jeesus palvetas:  „Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud (Johannese 17:3 ) ”.

Tõeline igavese elu mõte on elu, mis võib ükskõik millega silmitsi seista,  ilma kõhklemata. Kui me võtame omaks sellise vaatenurga, siis meie elust saab üks suurimaid romansse – auline võimalus näha imelisi asju kogu aeg. Jumal distsiplineerib meid, et me jõuaksime sinna kesksesse väe paika.

My utmost for His highest. Oswald Chambers.