Uue Testamendi verepiserdus

Usutunnistus – Usk, tunnistamise kaudu vabastab Jeesuse vereväe!

Kasuta õigesti UT verepuhastust. St, et sina ei piserda Jeesuse verd oma otseste sōnadega – kutsudes verd enda vōi teiste peale. Sina usud ja tunnistad ning Jeesus piserdab – katab kui Ülempreester. See ongi UT uskliku veerepiserdus. PV avab, sina tunnistad Sõna ja Jeesus piserdab – puhastab.

1Jh 1:9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.
Vōit tuleb vormistada! Patu tunnistamine on alles ‘pool tööd’. Patu tunnistamine ei ole meeleparandus. Järgnevalt tuleks uuendada oma mōtted Jumala Sōnaga ja siis käituda vastavalt, Jumala abiga! Ja alles siis Jumala rahu – shalom, valitseb meid.

Veelkord: verepiserdus kindlasti ei sisalda inimeste, oma vara või koduloomade peale Jeesuse vere kutsumist – katmist! Mitte kusagil UT-s ei leidu näidet, et keegi pühadest oleks katnud elus- vōi elutaolendeid Jeesuse verega! Veres on hing..ja Jeesuse verega katta kaitseks, nt koduloomi: siga jt. on lepingu rikkumine. Jumal on küll teadmatust sallinud aga Ta ei salli seda mitte lõppmatuseni.

Verepiserdus UT-s on ainult Jeesuse eesõigus. Tema on ülempreester Melkisedeki korra järele. Sinul on võimalik vabastada verepiserduse vägi. Uskliku ōigus – kohustus on väjakuulutada JS! Ja seda ongi vaja teha! Aga veelkord ainult lubatu raamides! Kindlasti peaks julgelt kasutama usu tunnistamiseks sõnu: Jeesuse veri, Ristiveri, Uuelepingu veri, Kolgatal valatud veri, Verevägi jne.. Nii tunnistades me vabastame Jumala väe pimeduse vastu ja see on hästi efektiivne.

Vana Testament.

Need sündmused leidsid asest veel siis kui ei olnud ametisse määratud preestreid – leevite. Erijuhtumid ei ole reegelid. Hiljem tegelesid verepiserdusega üksnes preestrid – leviidid.

2Ms 12:21-22 Otsekohe kutsus Mooses kõik Iisraeli vanemad ja ütles neile: Minge ja valige oma perele lamba- või kitsetall ning tapke paasaohver. 22 Seejärel kastke iisopikimp verekaussi ning määrige verd oma ukse pealispuule ja mõlemale uksepiidale…(Pesah-Paasa)

VT-s Mooses piserdas: Hb 9:19-20 …võttis ta noorte pullide ja kitsede vere, samuti vee, ning piserdas seda erepunase villa ja iisopi abil nii rullraamatu kui ka rahva peale, 20 öeldes: “See on selle lepingu veri, mida Jumal on käskinud teil täita.”

Vale verepiserdus.

Mt 27:25 Ja kogu rahvas kostis talle: ‘Tema veri tulgu meie ja meie laste peale!’
Ja siin näide kuidas rahvas käitus valesti ja kasutas Jeesuse verd oma kahjuks. Kattes Jeesuse verega (oma sõnadega) patused inimesed. Me teame, mis hiljem juhtus kui kutsutu tuli uskumatute peale – Jeruusalemm hävitati ja juudid hajutati.
Sul on suur vastutus!
Õps 18:21 Surm ja elu on keele võimuses, kel meeldib seda kasutada, sööb selle vilja.

AGAPE
Pastor Paul Armand