Vapustavad hanuka numbrid

Autor: rabi Dovid Rosenfeld.

On teatud numbrid, mis torkavad hanuka ajal eriliselt silma. Nad ei ole seal juhuslikult. Nad sisaldavad tähtsat sümbolismi, mis aitab mõista, mida see püha endast kujutab

8: üle loodusliku.
Kaheksa on kõige sagedamini esinev number hanuka loose.  Vaadakem mõnda näidet ja rääkigem nende tähendusest.

Kui makabiidid pühitsesid Templi ja tulid Menorad süütama, siis neil oli õli ainult üheks päevaks aga imelisel viisil põles Menora 8 päeva.
Selleks, et seda pühitseda me tähistame Hanukad 8 päeva, põletades 8 öö jooksul 8 küünalt.
Sel ajal kui ime sündis oli vaja 8 päeva, et uut õli saaks Menorast.
Ime juhtus shemeniga = õliga, mis on peaaegu sama sõna nagu shemonah = kaheksa.
Preesterlik pere, kes juhtis mässu kreeklaste vastu kandis nime Chasmonai. See koosneb heebrea tähest ‘het’, mille numeraalne väärtus on 8, pluss sõna  shemonah, mis tähendab 8.
Ümberlõikamine toimub beebi-poisi 8ndal elupäeval. See on üks kombeid, mille kreeklased ära keelasid.

Origaalne Kogudusetelk kõrbes pühitseti 8.päevase tseremoonia käigus (vaata 2. Moosese 29 ja 3.moosese 8-9). Pärast pühitsemist ütles Jumal Aaronile, et Menora süütamine on kõige tähtsam teenistus  (Rashi, 4.Mo 8:2).
Imelistel lõpuaegadel on oktaavis 7 noodi asemel 8 unikaalset nooti (Talmud Erchin 13b).
Juutide arusaamise järgi tähendavad numbrid  6, 7 ja 8 edenemist. 6 sümboliseerib füüsilist universumi. See vastab neljale ilmakaarele – põhi, lõuna, ida, lääs – koos suundadega üles ja alla.

Seitse sümboliseerib pühadust – mitte füüsilise universumi elementi. Šabat on seitsmendal nädalapäeval, päeval, mil Jumal “puhkas” ja enam ei olnud vaja midagi füüsilisse maailma lisada. See meenutab meile, et maailm ei ole ainult füüsiline, vaid tema sees on ka vaimne.

Kaheksa on sellest suurem number seega  tähendab füüsilise universumi ületamist. Beebi  lõigatakse ümber kaheksandal päeval sümboliseerides, et juudid ei ole ainult füüsilise maailma looming, pühendunud selle naudingutesse. Me peame end pühendama millelegi, mis on kõrgem. Samuti Templis me teenime transtsendentset Jumalat.

Lahing selootide-kreeklaste ja juutide vahel toimus selle numbri ümber. Hellenistlik kultuur oli oma ajast ees hinnates kõike ilusat – kunsti, arhitektuuri, sporti, luulet, filosoofiat, retoorikat jne. Aga enamasti puudutas nende imetlus kõike füüsilist – ilusaid kehasid, spordi saavutusi, massiivseid kolosseume, teaduslikke saavutusi, inimintelligentsi arengut. Isegi jumalad ei olnud rohkem kui üliinimesed, kes omasid inimesele omaseid jooni nagu väiklus ja kadedus.

Kreeklased samuti tolereerisid juudikultuuri ja isegi meie ilusat Templit – mida nad kunagi ei püüdnud hävitada. Aga nad ei suutnud ettekujutada Templi teenistust lõputule ja ainetule Jumalale või inimkeha moonutamist ümberlõikamise kaudu. Nende jaoks religioon oli selleks, et edendada inimese füüsilist heaolu mitte selleks, et alistuda kõrgemale eesmärgile. Ümberlõikamine oli keelatud ja Templis võis ainult teenida füüsilisi kreeklaste jumalaid.

Kui makabiidid astusid juudi religiooni ja väärtuste eest üles, siis oli see lahing 8 nimel. Kreeklased kogu oma kultuurilise arenguga elasid füüsilise maailma pärast. Jumalakartlikud juudid märkasid, et hellenism kogu oma ilus oli pinnapealne ja surnud. Ja nemad seisid millegi eest, mis on kõrgem, religiooni eest mis käsib sirutuda füüsilisest maailmast välja ja ühineda lõpmatusega – 8   valdustega. Nii nad siis ületasid oma füüsilised piirid ja vallutasid iidse maailma kõige edukama armee. Ja Jumal tasus neile lahkesti – koos oliiviõliga, mis ületas füüsilised piirid ja põles 8 päevad.

Oh, ja ära unusta neid 8’id:

Sa pead võtma juurde vähemalt 8 naela (3.6 kg) süües pühade jooksul latkeseid, sufganiyot ja Hanuka küpsiseid. Ja nii nagu küünlad suureneb ka sinu kaal pühade jooksul 1 kg võrra (loodame, et mitte rohkem).
On olemas (vähemalt) 8 viisi kuidas kirjutada sõna Chanukah… või, Hanukkah inglise keeles.

25: pühendumine pühadusele.

Teine väga tähtis number selle püha ajal on 25. Vaatame mõnda neist natuke:

Hanuka algab 25. kislevikuus. See on päev, mil makabiidid taaspühitsesid Templi.
Heebrea keelne sõna hanuka võib tähenda  “nad olid laagris (ehk armee puhkas) 25ndal” (“chanu kaf-hei”).
Templi esemete ehitamine – nagu seaduselaegas, menora, palgid ja kardinad – lõppes 25. kislevikuus (Bamidbar Rabbah 13:2).
Teine tempel pühitseti 24. kislevikuus (Haggai 2:18) ja kahtlemata tähistati seda järgmisel päeval.
Rosh Hashanah, maailma sünnipäev meenutab inimese loomist kuuendal loomise päeval. Lugedes viis päeva tagasi saame teada, et esimene loomise päev leidis aset 25ndas elulikuus.
25s sõna Tooras on “ohr” (valgus) – võimalik vihje Hanuka imele.
Kui Iisraeli lapsed reisisid kõrbes nimetati nende 25ndat telkimispaika   “Chashmonah” (4 Mo 33:29) – rabavalt sarnane Hanuka Chashmonai perekonnaga mis samamoodi “oli laagris” 25ndas kislevikuus pärast oma võitu.
Lause “Shema Yisrael…” (“Kuule, oo Israel,” 5.Mo . 6:4), kus me deklareerime oma ustavust Jumalale sisaldab 25 tähte.
25 sümboliseerib siis pühitsemist – pühendada end kõrgemale missioonile. Võibolla siin on vihje selle väärtusele. 26 on Jumala nime numeraalne väärtus, Tetragrammaton. 25 esindab pühitsust, mis juhib meid enda Jumalale pühitsemisele.

36: peidetud valgus.

See number sisaldab veel sügavamaid vihjeid Hanuka kohta. Vaatame neist mõnda:

8 Hanuka päeva ajal me paneme põlema kokku 36 küünalt (see ei sisalda Shamashi – lisa küünal, mida me kasutame selleks, et teisi süüdata. Tegelik Mitzvah tehakse 36e küünlaga)
Sõna “valgus” kõigis oma pööretes esineb Tooras 36 korda (5.moosese raamatus).
On 6 peamist sefiroti (Jumala mõju väljavoolu) mis mõjutavad maailma. (Kuigi kokku on 10 sefiroti, siis kõrgemad on liiga aulised, et inimene neist arusaaks.) Kabalistid jagavad igaühe neist kuude põhilisse komponenti, nii et kokku tuleb 36 välja voolamist.
Loomise originaalne valgus ehk “ohr ha’ganuz”, säras 36 tundi enne kui Jumal peitis selle uue maailma jaoks, mis õigetele luuakse. See koguarv 36 baseerub faktil, et Jumal lõi valguse esimesel päeval aga  päikese ja taevakehad pani oma kohtadele neljandal (1.Mo 1:14-19). Nii et esimesed 3 päeva – kus päevavalgust oli 12×3 tundi – Jumala enda valgus säras läbi maailma ilma takistusteta.
Igas põlvkonnas on 36 peidetud õiget hinge, kes “kogevad Püha Ligidalolu iga päev” (Talmud Sukkah 45b).
Babüloonia Talmudis on 36 traktaati.
36 tähendab Toora ja universumi sügavamaid aspekte – Talmud ja kabala tarkus ja jumalik valgus mille abil me mõistame igavikku. Kui me süütame Hanuka küünlad, siis me saame väikse helgi  originaalsest pühast loomise valgusest. Jumalakartlikud juudid läbi ajastute pole muud teinud kui vaadanud ainiti hanuka küünaldesse, imedes endasse nende püha kuma. Hanuka annab meile ka võimaluse  näha Jumala tarkust nii nagu ei mingil muul ajal.

Õnnelikku Hanukat kõigile!

Seda artiklit saab inglise keeles lugeda siit: http://www.aish.com/h/c/t/dt/The-Fascinating-Numbers-of-Hanukkah.html