Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Rabi järeldus

Jeruusalemast. Rabi Yehuda Click, üks tuntud rabidest tegi järelduse:


1. Koroonaviirus on karistus Jumalalt.


2. Me peaksime leidma pōhjuse, miks see tuli. 2 Moosese raamatus tulid karistused vaarao ja Egiptuse peale ning 7 ptk oli Jumala soov, et nii ühed kui teised mōistaksid, et on ainult üks Jumal HaShem!


3. See on aeg, kus peaksime palvetama ja Teda meenutama.


4. Kuna kōik rahvad on ühtmoodi rünnatud, ole sa moslem, ebajumalakummardaja vōi kristlane, Jumala soov on, et kōik rahvad oleksid ühtsed ja tegutseksid koos nagu nad ühiselt töötavad välja vaktsiini viiruse vastu.


Kokkuvōte: Kooronaviirus on Jumala karistus.Jumal soovib, et kōik rahvad elaksid koos ja tegutseksid ühiselt.Ja mōistaksid, et on ainult üks Jumal!

Ja, et hoiduksid pimedusest, kättemaksust, laimujuttudest ja kontrolimatutest faktidest jne…

Lisanud P.A.

Vahendanud

Pastor Paul Armand