Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Maldiivid – radikaalsed moslemid kontrollivad ühiskonda

Maldiivid, eriti selle peamine saar Malé, on üks maailma kõige tihedamalt asustatud riike. Tihedalt seotud, homogeensed kogukonnad on loomulikult valvsad kõigi kõrvalekallete, sealhulgas ka usulise valiku osas. Kõik poliitikud kordavad väsimatult, et hoiavad Maldiivid 100 protsenti moslemiriigina, andes sellega sõnumi, et teistel religioonidel pole riigis kohta.

Maldiivide põhiseadus nõuab, et kõik kodanikud oleksid moslemid. Islamist lahkumine tähendab, et usku vahetanud inimeselt võidakse kodakondsus ära võtta ja teda Shariaadi seaduste alusel karistada. Isegi võõrtöölisi, kes on kristlased, jälgitakse tähelepanelikult, mis muudab kirikuelu äärmiselt keeruliseks ja peaaegu olematuks. Kirikud on keelatud ja Piibli avalikult kaasaskandmine on ebaseaduslik. Riik on islami seaduste järgi nii rangelt kontrollitud, et enamiku Maldiivide kodanike emakeelde pole isegi Piiblit terves mahus tõlgitud.

Kuidas kristlased Maldiividel kannatavad

Maldiivide kristlased peavad oma usku täielikult saladuses hoidma. On olnud juhtumeid, kus abikaasad on alles aastate pärast avastanud,kuna nad olid oma usu teineteise eest varjanud, et mõlemad on aktiivsed kristlased. Kui nad avastatakse, kaotavad nad kodakondsuse. Isegi Piibli omamine võib kaasa tuua vangistuse. Praktikas pole kirikukoosolekud võimalikud.

Enamik Maldiivide kristlasi on kodumaalt pagendatud ja enamik eelistavad, koosolekuid mitte korraldada, tagajärgede kartuses. Evangeeliumi jagamine moslemitega on ebaseaduslik ja võib põhjustada pagendamise.

Mõned hiljutised näited tagakiusamistest

Kuna kristlus on riigis keelatud, ei saa pöördunuid ristida ja see tuleb läbi viia väljaspool Maldiive – ja isegi siis salaja, nii et pöördumisest ei saadaks teada.

Ka ristiusku pöördunute lapsi põlatakse ja kiusatakse koolis. Samuti võivad nad olla sunnitud koolist lahkuma ja neil ei ole muud võimalust, kui minna õppima välismaal asuvasse kooli, kui nad tahavad õpinguid jätkata (ja nende vanemad saavad seda endale lubada). See on võimalus, mida paljud välismaalastest kristlased oma laste jaoks kasutavad, lihtsalt selleks, et vältida igapäevast survet kristlastele.

Tööl avaldavad töökaaslased pidevat survet välismaal elavatele kristlastele, et veenda neid islamisse pöörduma. Nad püüavad tõestada kristlastest võõrtöölistele, et Jeesus pole Päästja, ja kasutavad mõnikord raha või lubavad edutamist. Kristlusesse pöördunud inimesed püüavad sulanduda enamuse hulka, et varjata oma usku.

Palvetage Maldiivide eest

  • Kuna valitsus võitleb praegu opositsioonijõududega, siis tajudes ohtu (nagu kristlus) kõrvaldatakse see kiiresti ja karmilt. Palvetage, et võimulolijate südamed kristlaste suhtes pehmeneksid.
  • Endine president Mohamed Nasheed valiti 2019. aasta mais parlamendi spiikeriks. See teeb ametlikuks tema taasilmumise Maldiivide poliitilisele areenile ja suurendab lootust muutustele, sealhulgas inimõiguste ja usuvabaduse valdkonnas. Need on aga pikaajalised, mitte lühiajalised lootused. Palvetage, et lootus inimõigustele osutuksid tõeks.
  • Palvetage, et Jumal aitaks salajastel usklikel leida osadust.
  • Maldiivide keel on dhivehi: selles keeles pole täielik Piibel veel saadaval. Palvetage, et usklikel oleks juurdepääs Piiblile nende emakeeles.

Allikas: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/maldives/