Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Kes algusest alates kuulutab lõppu

Aabraham aga istutas Beer-Sebasse ühe tamariskipuu ja hüüdis seal appi Issanda, Igavese Jumala nime. (1. Mo 21:33)

See on esimene kord, kus Aabraham kasutas Jumala kohta nime Igavene Jumal. See haaras mu tähelepanu, et miks ta kasutas äkitselt uut nime, mida pole kunagi varem kasutatud selleks et Jumala poole hüüda. Elohim ei rahuldanud teda. Yahweh polnud õige sõna või nimi. Need nimed kõik tähendavad midagi. El Shaddai ei sobinud ka ja Adonai polnud õige. Mul on vaja uut nime, mõtles Aabraham ja ütles: “Sa oled Olam El!”

Ja see ei tähenda pelgalt seda, et Ta on Jumal, kes on igavene, vaid et Ta on Jumal väljaspool aega. Kes elab igavikus, ajatus sfääris. Ühe leksikoni järgi tähendab igavik kõige kaugemat oleviku, mineviku ja tuleviku aega aga ka see definitsioon rikub olami kontseptsiooni, sest igakord kui sa kasutad aega selleks, et seda defineerida oled juba rikkunud selle mõistet. Sa ei saa kasutada sõna “aeg” või isegi “kauget aega”.

Ta on Igavene Jumal, kes on väljaspool aega ja näeb eilset, tänast ja igavest ühe hetkega.

Jesaja 46:10 on kirjutatud:

 “Kes algusest alates kuulutab lõppu…”

Ta kuulutab lõppu enne algust. Jumal on ainus isik, kes ei alusta algusest. Ta alustab lõpust. Ta näeb lõppu ja Ta kuulutab lõppu algusest alates! Ja siis Ta läheb tagasi algusesse ja hakkab arenemisprotsessi avama, seetõttu ei ürita Ta kunagi midagi välja nuputada. Tema puhul ei ole nii et ühel hetkel Talle jõuab midagi kohale, Ta ei võta vastu mingit otsust aga alati liigub selles suunas, mida Ta on juba ette näinud.

Nii et juba enne kui pattulangemine aset leidis oli Ta ette valmistanud risti ja Talle. Kas see pole võrratu et Ta ei pea kunagi välja mõtlema, kuidas küll kuradit ülekavaldada? Ta on kuradi ülekavaldanud juba enne kui kurat on oma sammu astunud.

Nii et Aabraham oli siis läinud läbi 25 aastapikkusest perioodist oodates Iisakit, tõotust saada poeg ja selle poja läbi rahvas. Aabrahamil olid ka omad tõusud ja langused. Kuigi ta oli suur usumees ja ta ei kahelnud, siis see oli reaalsus alles tema elu lõpus. Alguses ta kõhkles küll. Ta kõhkles niipalju et nii tema kui Saaara naersid Jumala üle. Ühel korral kui Jumal ütles: “Sa saad poja!” Vastas Aabraham: “Mina olen 99- aastane, tema on 90.. Seda küll ei juhtu!” Saara jaoks polnud mitte ainult lapsesaamise aeg möödas, aga ta keha ei olnud üldse võimeline viljastuma. Nad kõhklesid niipalju, et selle tulemusena sündis Ismael. Aabrahamil oli suhe oma teenijaga. Kaks korda oma elu jooksul valetas ta kuningale, et Saara on tema õde, sest kartis, et muidu kuningas tapab ta ja võtab Saara endale naiseks, sest Saara oli väga kaunis naine. Minu arust kõlab see kui lepingu rikkumine, igatahes on see valetamine.

Aga Aabraham ei ole kuulus selle poolest ja Jumal ei räägi temast kui lepingurikkujast või valetajast või ebaustavast või kõhklejast. Seda seetõttu, et Jumal kui Ta vaatas Aabrahami Ta ei vaadanud ja öelnud, et oh, ta võib siin midagi tuksi keerata või seal, aga Ta ütles: “Ma olen juba näinud lõppu ja Ma tean, et Ma võin selle kõik ära koristada ja selle mehe muuta ning panna tema sisse selle, mis Mul vaja on! Ja kui kõik on tehtud, siis ei ole Ta enam lepingurikkuja, vaid lepingupidaja. Ta ei ole valetaja, aga Minu sõber! Ta ei ole enam kõhkleja, kes peab oma naise teenijaga salaplaane hauduma, aga ta on tugev usuisa!”

Aabraham ütles, et Jumal, kes on väljaspool ajaarvamist suudab puhastada mu mineviku ja viia mind sellesse tulevikku, mis Tal on minu jaoks plaanitud. Minu vigadest hoolimata võib Ta mind sellest kõigest läbi navigeerida. Ja ta hüüdis appi Jumalat, Kes suudab tervendada mineviku, tegeleda olevikuga ja garanteerida tuleviku.

Issand ütles mulle, et kui ma kavatsen hiiglasi hävitada, siis üks poksikinnastest, mis mul peab olema on usk, et Jumal olen suurem kui minu läbikukkumised.

Ja kui Jumal nimetas selle rahva (Ameerika) üheks planeedi tugevamaks evangeeliumi kindluseks, siis Ta teadis, et see rahvas kukub läbi, et pärismaalastega rikutakse lepinguid, et tekib orjade probleem, et 60 miljonit beebit surevad abordi tagajärjel, aga Ta teadis ka, et Jeesuse veri võib puhastada kõigest sellest ja Ta vaatas lõppu ja nägi, et suudab evangeeliumi kuulutada just selle rahva läbi.

Ma räägin inimestele, et minu usk ei ole Ameerika headusesse.

Minu usk seisneb selles, et Jeesuse veri puhastab kõigest patust ja ülekohtust.