Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Elul on mõrsjakuu

Mina olen armsama oma ja mu armsaim on minu oma (Ülemlaul 6:3).

Igas suhtes on olukordi, kus „meespool“, andja partner võtab initsiatiivi, aga „naispool“, saaja partner, väljendab esimesena oma tundeid ja selliselt stimuleerib oma partneri tundeid.

Partnerivahelised suhted sõltuvalt suuresti sellest, kes võtab initsiatiivi enda kätte. Kokkuvõttes väljendavad nad mõlemad oma vastastikust armastust, kuid see, kes teeb esimese sammu, määrab, milline saab olema vastus.

Ülemlaul avab meie suhteid Kõigekõrgemaga, kasutades peigmehe ja mõrsja armastuse vahelist sümboolikat. Siin leidub armastuse väljendust, mida esitab nais- , aga ka meespool. Ühes kohas on öeldud: „Minu armsam kuulub mulle, ja mina kuulun temale,“, samuti: „Mina kuulun armsamale ning minu armsam – mulle.“

Muidugi on õige, et Kõrgemalt poolt äratatud armastus on palju kõrgem sellest, mida me äratame endas ise. Kui initsiatiiv lähtub Kõigekõrgemalt, siis see on palju piiritum ja ülevam, nagu on ka selle Allikas ise, Kes äratab meis tundeid, milleks me ise võimelised pole. Me oleme täielikult pimestatud sellest armastusest, mis on võrratult suurem kui me ise, ning meie vastuarmastus on vastavalt sellele „suurem, kui elu ise“; siinjuures ei ole eriti tähtis, kes me oleme ise oma elus.

Teisest küljest, kuigi meie endi poolt äratatud armastus ei ole nii ülev ega ilus, on see sügavam ja tõesem. See on sihiteadlik armastus – see lähtub meist endist ja väljendab meie kõige sügavamaid soove. Ja kui me äratame sellise armastuse endas, vastab J-mal meile samaga, avades meie ees armastuse, mis ei vasta meie endi olemusele, see tõstab meid kõrgeimale vaimsuse tasemele.

Elul (august-september) on mõrsjakuu.

Eluli kuu on eriline aeg Taevase Peigmehe ja Tema pruudi – Iisraeli rahva vaheliseks eriliseks läheduseks. Sellekohase vihje sisaldab ülemlaulu esimest fraasi: „Ma kuulun oma armsamale ja minu armsam kuulub mulle.“ See lause heebrea keeles sisaldab Eluli kuu nime. Selles sisalduv abreviatuur (tingmärklühend) tekib armastust kirjeldavast fraasist ning lähtub Peigmehest. See kuu on inimese ja J-mala erilise läheduse aeg, kuid Elul on samal ajal kõige argisem kuu, kus ei ole ühtegi püha. Teisisõnu see ei ole aeg, kui me eemaldume igapäevaelust pühade vaimsesse atmosfääri. Vastupidi, sel ajal me oleme oma loomulikus seisundis, füüsilised olendid, kes elavad oma materiaalset elu. Elul on mõrsjakuu.

Allikas: tundmatu autor