Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Elul: Kas olete oma südant juba uurinud?

Kuu, kus me praegu oleme, on elulikuu. See on heebrea kalendri viimane kõige lühem kuu (29 päeva).

Elulit mainitakse Piiblis esimest korda Nehemja 6:15: “Nõnda sai müür valmis elulikuu kahekümne viiendal päeval…” Juudi traditsioonis on see aeg, et analüüsida möödunud aastat – suhet Jumalaga, inimestega, aeg meelt parandada ja andestust paluda. See on puhastumise kuu – liikuda edasi ilma vanade probleemide, pattude ja vigade koormata. Aeg valmistuda “Yamim Noramimiks” – “kohutavateks päevadeks”, mis algavad Rosh Hashanah’ga ja kestavad kuni Yom Kippuri lõpuni.

Šofarit tuleb puhuda kuu igal päeval. Pasuna puhumise eesmärk on äratada üles inimeste südamed, õhutada neid meeleparandusele (teshuvale). Prohvetid kutsusid rahvast üles seda tegema: Nutulaulud 3:40 – “Uurigem ja proovigem oma teid ja pöördugem tagasi Issanda juurde!” Sefanja 2: 1 – “Uurige ennast lähemalt, vaadake ennast üle te ohjeldamatud inimesed.” (vene keelne tõlge) Apostel Paulus ütles sedasama – „Katsuge ennast, kas olete usus? Pange end proovile.”(2. Korintlastele 13: 5).

Seda kuud nimetatakse halastuse ja andestuse kuuks. See nimi on seotud juutide ajalooga kõrbes. Moshe (Mooses) ronis Siinai mäele, viibis 40 päeva Jumala ligiolus, võttis vastu seadusetahvlid kümne käsuga. Moshe murdis need lauad, kui nägi inimesi kuldvasikat kummardamas. Arvatakse, et just selle kuu esimesel päeval tõusis Moshe teist korda Siinai mäele ja viibis seal veel 40 päeva. Yom Kippuril 10. tisreikuul laskus ta mäelt koos uute seaduselaudade. Jumal näitas oma halastust.

See on Jumala halastuse, soosingu ja andestamise aeg. Sel ajal on kombeks üksteist õnnistada “Ktiva Vahatim Tov” sooviga – “Et uueks aastaks võetaks vastu ja kinnitataks teie kohta hea otsus.”


Juudid ütlevad, et tõeline vabanemine seisneb võimaluses viia oma elu Kõigekõrgema tahte ja Tema Sõnaga kooskõlla. Jumal annab kõigile selle võimaluse. Saame seda traditsiooni oma elus rakendada. Nendel päevadel on kasulik analüüsida, mis on meie südames, kas oleme keskendunud Jumalale, kas januneme Tema järele, kas sõltume Temast, täidame Tema tahet, kas armastame Teda kogu südamest, kogu hingest ja kogu oma jõuga? Kas kõik meie elus on Pühakirjale vastav?

Kui eemaldame kõik, mis takistab meid olemast lähedases ja sügavas suhtes meie Taevase Peigmehega, siis saab Elulikuu teise ​​tähenduse meie eludes. Nelja heebrea keele tähte “elul” peetakse ka lühendiks “Ani le-dodi, ve-dodi li” – “Mina kuulun oma kallimale ja mu kallim on minu,” (Ülemlaul 6: 3).

Allikas: https://ieshua.org/elul-a-ty-uzhe-issledoval-svoe-serdtse.htm