Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Avram & Sarai: esimene Olim

Toora ütleb meile, et Terachist sai 70-aastaselt Avrami (Aabrami) isa. [1] Juudi legend, Midrash ja Õiglase raamat [2] jagavad Terachi kohta peaaegu identseid Piibliväliseid lugusid, mis muudab need veelgi usaldusväärsemaks, ehkki neid Pühakirjas ei mainita. Need lood räägivad meile, et Terach (Terah) oli ebajumalate valmistaja. Nii teenis ta oma elatise Uris, [3] Eufrati jõe ääres, tänapäevases Lõuna-Iraagis.

Avram hakkas kahtlustama, et jumalad, keda tema isa Terach kummardas, olid ebajumalad. Ta valmistas koos emaga jumalatele maitsva pidusöögi, kuid mitte ükski neist jumalatest ei sirutanud kätt välja, et seda pidusööki süüa. Seejärel hakkas Avram neid mõnitama, aga mitte ükski neist ebajumalatest ei reageerinud.

Ta sai nende ebajumalate ja oma isa Terachi peale väga kurjaks. Ta võttis väikse kirve, läks oma isa ebajumalate poodi ja hävitas kõik ebajumalad, välja arvatud suurima. Seejärel pani ta kirve suurima jumala kätte.

Terach kuulis ebajumalate hävitamise müra ja jooksis toimuvat vaatama. Ta nägi, kuidas kõik ebajumalad olid maha kukkunud ja purunenud ning suurima ebajumala käes olevat kirvest, samuti pidusööki, mille Avram oli ebajumalate jaoks valmistanud.

Terach sai väga vihaseks. See oli tema elatusvahend ja ta uskus, et Avram hävitas mitte ainult tema ebajumalad, vaid ka elatise. Kui ta süüdistas Avrami ebajumalate hävitamises, oli Avramil rääkida hämmastav lugu. Ta ütles: „Mitte seda, mu isand, aga ma tõin neile maitsvat liha ja kui ma nendele lihaga lähenesin, et nad sööksid, sirutasid nad kõik korraga käed söömiseks välja, enne suurimat jumalat. ” [4] Siis ütles Avram talle, et suur jumal hävitas oma vihas kõik teised jumalad.

Kallis eakas isa aga ei uskunud Avrami. Terach süüdistas Avramit valetamises, sest need ebajumalad ei näe ega kuule ega neil ole väge midagi teha. Ja Avram küsis: “No miks te siis kummardate neid?”

Seejärel võttis Avram suure ebajumala käest kirve ja põgenes oma isa viha eest. Terach läks aga Nimrodi juurde, et Avram arreteerida. Avram ja tema vend Haran visati tulisesse ahju, nii nagu juhtus hiljem Danieli sõprade – Shadrachi, Mišachi ja Abednegoga. Haran hukkus tulekahjus, [5] kuid Avram jäi ellu. [6] Nimrod võttis seda märgina, et Avramit ei tohiks tappa. Varsti pärast seda põgenesid Terach, Avram, tema naine Sarai, Avrami vennapoeg Lot ja Nahor Uurist, kavatsedes minna Kaananisse. Kuid nad jõudsid Haranini [7] ja asusid sinna elama. Haran asub täna Süüria kirdeosas Eufrati jõe lähedal.

1. Moosese 11:32 ütleb meile, et Terach suri Haranis 205-aastaselt. Avram oli 75-aastane (1Ms 12: 4), kui ta isa Haranist lahkus. Väga lihtsa aritmeetika abil näeme, et Terach elas veel 60 aastat Haranis pärast seda, kui Avram lahkus Kaananisse. Ta oleks elanud piisavalt kaua, et näha oma pojapoega Yitzchakit (Iisak), kes sündis 25 aastat pärast Avrami lahkumist Haranist.

Pealkirjas kutsusin Avramit ja Saraid “esimeseks olimiks”. Mõistet “olim” [8] kasutatakse inimeste kohta, kes teevad aliyah, st kes “lähevad üles” või emigreeruvad Iisraeli. HaShem kutsub oma rahvast Maale tagasi. Esimesed Tema valitud inimesed, kes aliyahi tegid, olid siiski Avram ja Sarai. Tänapäeval elab palju iisraellasi välismaal. Iisraelist lahkujate kohta kasutatakse terminit „jordim“, mis tähendab „neid, kes lähevad alla“. Sellel pole kõrgusega mingit pistmist, sest suur osa Iisraelist Surnumere lähedal asub merepinnast madalamal. Vaimselt peetakse neid, kes Iisraelist lahkuvad, „alla laskujateks”. Seetõttu, kuigi jordim on teistes riikides elavate iisraellaste kohta kasutatav korrektne sõna, peavad sealsed iisraellased seda halvustavaks sõnaks.

Avram oli juba lahkunud oma pere juurest Urist, mis oli üks Sumeri ja Babüloonia tsivilisatsiooni kolmest tähtsamast asustuskeskusest koos Kiši ja Urukiga. Ja nüüd, et lahkuda oma isast ja teistest sugulastest, vajas ta pisut julgustust HaShemilt. [9] Jumal ütles Avramile: “Lech L’cha (‘Mine ise’) 1omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille Ma sulle näitan!Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks!Siis Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!”. ” [10]

Avramil oli käsk jätta Haran ja minna maale, mida YHWH talle näitas. Ja kui Avram on sõnakuulelik, lubas Jumal, et Ta teeb Avramist suure rahva. Samuti lubas Ta õnnistada neid, kes teda õnnistavad, ja needa neid, kes teda neavad. See on tavaline Piibliformaat: kõigepealt on meil käsk. Siis on meil kuulekus käsule. Lõpuks tunnustähed järgivad meid. Näiteks näeme sama mustrit kõigis Egiptuse nuhtlustes. [11]

Ja Jumal tegi Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi järeltulijad suureks rahvaks. Maailm on sellest vaimset kasu saanud. Pühakirjad – nii Tanakhi (VT.) kui ka Uue Testamendi on kirjutanud juudid. Mooses ja prohvetid olid kõik juudid, välja arvatud Bileam. Jeshua, Messias, sündis juudina, elas juudina, suri juudina ja naaseb juudina. Maailm on kasu saanud ka juudi intellektist teaduses, leiutistes, meditsiinis, tehnoloogias ja hariduses.

Täna on Iisrael uuesti sündinud oma esiisade maal, keset maailma kõige vastikumat osa, mis on täis vägivalda, rahutusi ja kaost. Iisrael on aga jõukuse, inimõiguste ja demokraatia saar, mida ümbritsevad diktatuurid, rõhumine ja kurjus. Pisikesel Iisraeli rahval on suurem sisemajanduse kogutoodang kui kõigil naaberriikidel kokku ning tal on ka üks võimsamaid sõjavägesid maailmas.

1. Moosese 12:3 lubab Jumal õnnistada neid, kes õnnistavad Tema rahvast, ja needa neid, kes kiruvad Tema rahvast. Iga rahvas, kes kerkis üles, et Tema rahvast needa või hävitada, on saanud lüüa. Vägevaid Babüloonia, Pärsia, Assüüria, Kreeka ja Rooma impeeriume pole enam. Nad panid vastu Jumala valitud inimestele ja nad heideti ajaloo prügikasti. Hispaania impeerium pöördus juudi rahva vastu ja enam seda ei eksisteeri. Sada aastat tagasi öeldi, et päike pole kunagi Briti impeeriumi kohal loojunud. Siis aga takistas Suurbritannia juutidest põgenikel natside ajal ja isegi peale sõda kodumaale jõuda. Ja siis tegi Suurbritannia 1948. aastal kõik endast oleneva, et takistada Iisraeli juudiriigi tekkimist. Täna enam Briti impeeriumi ei eksisteeri. Sama saatus oleks tabanud ka Saksamaad. Pärast teist maailmasõda otsustas Saksamaa aga siiski õnnistada Iisraeli ja juudi rahvast. Saksamaa õitseb nii kaua, kui ta jääb sellele teele.

Iisraelil on täna palju vaenlasi. Antisemitism oli hingehaigus, mis tundus olevat minevik. Antisemitism on aga ometi kättemaksuga tagasi tulnud. Isegi USA-s on ülikoolilinnakud muutunud paljude juutidest tudengite jaoks vaenulikuks territooriumiks. Kõige halvem antisemitism pärineb radikaalsest islamist. Moslemiradikaalid peaksid ajaloost õppima. Nad tahavad taastada iidse islami hiilguse. Kuni nad fanaatilisest antisemitismist kindlalt kinni hoiavad, ei koge nad aga kunagi õitsengut. Pühakirjas on palju teisi salme, mis kinnitavad, et Jumal õnnistab neid, kes õnnistavad Tema rahvast, ja neab neid, kes kiruvad Tema rahvast: 1.Moosese 26: 4; 27:29; 4. Mo. 23: 8; 24: 9; Jes. 41:11; 24: 6; 54: 15-17; 60:12; Jer. 2: 3; Hesek. 28:26; Sak. 2: 8; Mat. 25: 40-45; jne. Kui selles elus antisemiitide üle kohut ei mõisteta, siis toimub kohus järgmises elus. Jumal võib tegelikult kasutada rahvaid ja inimesi selleks, et oma rahva üle kohut mõista. Sellegipoolest mõistetakse kohut ka rahvuste või üksikisikute üle, kes tulevad Tema rahva vastu, “sest see, kes teid (juudi rahvas) puudutab, puudutab Minu silmatera (Sak. 2:8).”

1. Moosese 12: 4 ütleb meile, et Avram lahkus 75-aastaselt Haranist, olles kuulekas Adonaile. Järgmises salmis on enamus Piibleid kahetsusväärselt tõlgitud: “Ja Aabram võttis oma naise Saarai ja oma vennapoja Loti ja kogu nende varanduse, mis nad olid soetanud, ja Haaranis hangitud hingelised, ja nad läksid teele Kaananimaa poole. Ja nad jõudsid 
Kaananimaale… ”

See osa, mis on rasvases kirjas kirjutatud kõlab, nagu oleks Avram kogunud endale palju orje. See jätab Avramist mulje kui süütute inimeste rõhujast. Kuid 1. Moosese 12: 5 heebreakeelses tekstis kõlab: ha’nefesh asher asu, mis tuleks tõlkida: “nende tehtud hinged”. Teisisõnu, Avram ja Sarai tunnistasid inimestele ning paljud pöördusid HaShemi usku. [12] Need ainsa Jumala usku „pöördujad” polnud lihtsalt orjad. 1Moosese 14:14 ütleb meile, et Avram võttis oma 318 treenitud meest, kes võitlesid Avrami nimel tema vaenlaste vastu. Kui nad oleksid lihtsalt orjad olnud, poleks nad Avrami eest lojaalselt võidelnud. Nad oleksid selle asemel ära jooksnud! Ma oletan, et tal oli teisi lojaalseid meessoost pöördunuid, keda polnud lahinguks treenitud ja samuti sadu naissoost pöördunuid. Avram ja tema mehed saavutasid võidu oma vaenlaste üle ja suutsid päästa Loti ja teised, kelle need erinevad kuningad olid röövinud. 1Ms 14:20 loeme, et Avram andis Melkisedekile kümnendiku oma varandusest, mis on Pühakirja esimene viide kümnisele.

1.Moosese 12:7 lubab HaShem anda Kaananimaa Avramile ja tema järeltulijatele. Avram naasis pärast näljahäda Kaananisse. Jumalal on 1. Moosese raamatus õnnistusi ka Hagari ja Ismaeli järeltulijatele. Kaanani maa kuulub aga Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi järeltulijatele. Araablased elavad samuti tõotatud maal ning on teretulnud jääma ja olema edukad sel maal. Kui nad ei suuda juudi rahvaga rahus elada, siis on neil veel 22 Araabia riiki, kuhu nad võivad kolida.

Jumala sõnakuulelik järgimine ei tähenda veel, et teel ei tekiks probleeme. Jumal käskis Avramil ja Saaral minna Kaananisse. Varsti pärast saabumist leidsid nad end keset ränka näljahäda. Selle tagajärjel olid nad sunnitud põgenema Egiptusesse.

Nad lahkusid Haranist, kui Avram oli 75 ja Saara oli Avramist kümme aastat noorem ehk 65-aastane. Ma ei tea, kui vana ta oli, kui nad Egiptusesse läksid. Kuid ta oli nii ilus, et Avram palus tal öelda inimestele, et ta on tema õde, sest ta kartis, et mehed tapavad ta ja võtavad ta endale naiseks. See polnud õige tegu, kuid nii ta tegi. 1. Moosese 12: 15-19 ütleb meile, et vaarao võttis Saara oma naiseks [13] ja selle tulemusel saatis Jumal vaarao majapidamisse nuhtluse. Aastaid hiljem, kui Saara oli umbes 90-aastane, rääkis Aabraham sama juttu ka Abimelechile, [14] kuna ta kartis taas, et mehed võivad ta Saara suure ilu pärast tappa, ja naise endale võtta. Psalm 103: 5 ütleb meile, et meie iga on võimalik uuendada nagu kotkal! Saaral pidi see õnnistus olema. Kuid Jumal tuli Abimelechit öösel hoiatama, et ta Saarat ei võtaks. Enda kaitseks ütles Aabraham Abimelechile, et Saara oli tõepoolest tema poolõde, mis oli tõsi, kuid ta ei olnud talle öelnud, et ta on tema naine. Mõnikord on poolik tõde terve vale.

1. Mo 15 peatükis tõotatakse Avramile anda poeg. HaShem viis Avrami õue ja palus tal tähti loendada ning ütles, et tema järeltulijad on nagu tähed, mida ei jõua loendada. Siis loeme 6. salmist: “Ja ta (Avram) uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks.” Paljud inimesed tahavad siin Piibli kinni panna. Ometi pärast uskumist kuuletus Aabraham Talle, tehes 99-aastaselt koos oma meestega läbi ümberlõikamise riituse. 1. Moosese 26: 5 ütleb meile, et „Aabraham kuuletus Mulle ja hoidis Minu kohustusi (mishmeret), Minu käske (mitzvot), Minu määruseid (chukot) ja Minu juhiseid (tarot). ” See on selline abrahamlik usk, mida me peame jäljendama!

 [1] B’reisheet (1. Moosese raamat) 11:26.

[2] Õiglase raamatut mainitakse Joosua raamatus 10:13 ja 2. Saamueli 1:18. Õiglase raamat, mis meil täna on, võib aga väga vabalt olla andekas võltsing. See Õiglase raamatu versioon avastati 1800. aastate alguses, see oli kirjutatud täielikult heebrea keeles ja seejärel tõlgitud inglise keelde. See sisaldab paljusid lugusid Midrashist ja Talmudist. Mina ei pea seda Pühakirjaks. Näiteks on tema lood Joosepi kohta väga ulmelised. Kuid see on sageli kasulik nende tühikute täitmisel, mida Pühakiri ei hõlma, ja see aitab aega säästa ja mitte hakata üles otsima kõiki Midrashi erinevaid raamatuid, et neid uurida.

[3] „Ur” on ka kaldeakeelne sõna, mis tähendab leeki, ahju või tuleahju.

[4] Õiglase raamat 11:39.

[5] 1. Moosese 11:28 kinnitab, et Haran suri Uris.

[6] See kõik vastab Midrashile, mis võib aga ei pruugi tõsi olla. (Ma isiklikult kipun seda uskuma.)

[7] Heebrea keeles kirjutatakse Harani linn (“Kharan”) chet’iga (g), samal ajal kui mehe nimi Haran on kirjutatud hei (d) abil.

[8] See sõna on mitmuses. Ainsuses meessoovorm on oleh ja ainsuse naissoovorm on “olah”.

[9] (Jumala nimi).

[10] Bereisheet (1. Moosese raamat) 12: 1–3.

[11] Vt näiteks 2. Moosese 8: 5-6; 9: 8-10.

[12] Rabide sõnul pööras Avram usku mehi ja Sarai naisi. Pühakirjas ei viita miski sellele, et mehed ei saaks naisi usku pöörata või et naised ei saaks mehi usku pöörata.

[13] Õiglase raamatu 15 väitel ei olnud vaaraol Sarai’ga suhteid, kuigi 1Ms 12:19 näib viitavat sellele, et tal need olid.

[14] 1Ms 20: 3.