Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Hüüdsin Teda, aga Ta ei vastanud mulle.  Ül 5:6

Kuigi Issand on andnud meile suure usu on Ta tuntud selle poolest, et proovib meie usku pikkade viivitustega. Ta on lasknud oma teenijate häältel kajada nende endi kõrvus otsekui palved, mis  põrkuvad vastu  põlastavat taevast. Usklikud on koputanud taeva väravale, aga see on jäänud suletuks, nagu oleksid selle hinged roostes. Ja nad on hüüdnud nagu Jeremija „ Sa oled peitunud pilvesse, et palved ei pääseks läbi. “ Nl 3:44.

Tõelised Jumala pühad on olnud kannatlikud läbi pikkade vaikuse aegade, mitte et nad poleks palunud intensiivseid palveid  või et Jumal ei oleks nende anumisi kuulda võtnud. Neilt nõuti ootamist, sest Temale, kes on ülim, oli see meelepärane ja Tema annab vastavalt oma heale eesmärgile. Filipi 2:13 „Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite Tema hea nõu kohaselt. “

Ükski palve ei kao kuhugi ära ja ükski ohkamine ei ole asjata. Pole sellist asja nagu Jumala poolt vastamata  või märkamata palve ja mõned asjad, mida meie näeme kui keeldumist või  äraütlemist on lihtsalt viivitused. Horatius Bonar

Kristus vahetevahel viivitab oma abiga, et Ta võiks testida meie usku ja õhutada üles palveid. Meie laeva võibolla visatakse lainetel edasi-tagasi samal ajal kui Tema jätkuvalt magab, aga Ta ärkab üles enne kui laev ära upub. Ta magab aga Ta ei maga kunagi sisse, sest Ta ei jää kunagi hiljaks. Alexander Maclaren