Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Ilmutus, mis ei tekita küsimusi

Ja sel päeval ei küsi te Minult enam midagi… (Johannese 16:23)

Millal on “see päev”? See on siis kui taevasse läinud Issand teeb sind üheks Isaga. “Sel päeval” oled sa üks Isaga just nii nagu Jeesus on ja Ta ütles, “sel päeval te ei küsi Minult midagi”. Enne seda, kui Jeesuse ülestõusmise elu saab sinus täielikult avalikuks, on sul küsimusi paljude asjade kohta. Seejärel sa avastad, et paljud sinu küsimused on kuhugi kadunud – sul ei ole enam küsimusi. Sa oled jõudnud punkti, kus sa täielikult toetud Jeesuse ülestõusmise elu peale, mis viib sind täielikku ühtusesse Jumala eesmärgiga. Kas sa elad sellist elu praegu? Kui ei, siis miks sa seda elu ei ela?

“Sel päeval” võibolla palju asju, mis on sinu arusaamise eest peidetud, aga nad ei tule sinu südame ja Jumala vahele. “Sel päeval ei küsi te Minult enam midagi” – sul pole vajadust küsida, sest sa oled kindel, et Jumal ilmutab asju vastavalt Oma tahtele. Johannese 14:1 kirjeldatud usust ja rahust on saanud sinu täielik südame hoiak ja sul ei ole enam küsimusi, mida esitada. Kui mingi asi on sinu jaoks salapärane ja tuleb sinu ja Jumala vahele, siis ära otsi vastust oma mõistusest, aga otsi seda oma vaimust, sinu tõelisest sisemusest – seal peitub probleem.

Kui sinu sisemine vaimne loomus on tulvil tahtmist alistuda Jeesuse elule, siis saab su arusaamine täiuslikult selgeks ja sa jõuad paika, kus Isa ja sinu, Tema lapse, vahel pole mingit distantsi, sest Issand on teinud teid üheks. “Ja sel päeval ei küsi te Minult enam midagi.”

Katkend Oswald Chambersi raamatust “My utmost for His highest.”