Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Issanda puud saavad toidust küllalt – Psalm 104:16

Puu ei saa ilma mahlata õitseda ega isegi elada. Vitaalsus on kristlasele elutähtis. Meis peab olema elu – vitaalsuse printsiip peab olema meisse sisendatud Püha Vaimu läbi muidu me ei saa olla Issanda puud. Lihtsalt kristlase nimetus on surnud asi, meie aga peame olema täidetud pühaliku elu vaimuga. See elu on salapärane. Me ei saa aru mahla tsirkuleerimisest, mis jõud paneb mahla liikuma. Samamoodi on elu meie sees üks püha müsteerium.

Ülevalt sünd leiab aset kui Püha Vaim siseneb inimesesse ja saab inimese eluks ja see püha elu uskliku sees toitub Kristuse ihust ja verest ja on varustatud  pühaliku toiduga aga kust ta tuleb ja kuhu läheb kes meile seletaks? Juured kombivad maa sees oma spongioolidega aga meie ei näe, kuidas nad imevad väja erinevad gaasid või muudavad mineraalid köögiviljaks; see töö toimub pimedas.

Meie juur on Jeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) ja meie elu on peidus Temas, see on Issanda saladus. Kristlase elu juur on iseenesest salajane. Kui püsivalt aktiivne on seedripuu mahl! Kristlase püha elu on alati täis energiat – mitte alati viljakandmises aga seesmistes operatsioonides.

Uskliku elu pulbitseb lakkamatult. Ta ei tööta küll alati Issanda heaks aga tema süda alati elab Temas. Nii nagu mahl toob esile lehestiku ja puu vilja nii manifesteerub tõeliselt terve kristlase elus Jumala arm nii tema kõnnakus kui jutuajamistes. Kui sa temaga räägid, siis ta ei saa sinna midagi parata, et räägib pidevalt Jeshuast (Jeesusest). Kui näed tema tegusid, siis saad aru, et ta on olnud koos Jeshuaga (Jeesusega). Tal on niipalju mahla enda sees, et see täidab tema käitumise  ja kõne eluga.