Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Kristlased kutsuvad üles ülemaailmselt palvetama koroonaviiruse lõpetamiseks

Uute konfessioonide ristiusuliste kristlaste koalitsioon ühineb et palvetada koroonaviiruse lõppemise eest.

Cindy Jacobs Generals Internationalist ütles, et sai Jumalalt sõna, et kutsuda üles ülemaailmsele palvepäevale – koroonaviiruse leviku peatamiseka. Jacobs lisab, et Püha Vaim rääkis temaga taas, andes meelevalla, kuid ainult siis kui kristlased ülemaailmselt kogunevad.

“Pärast kogu riigi ja maailma prohvetitelt tarkuse ja prohvetliku nõu otsimis usume kindlalt, et kuna see on ülemaailmne probleem, siis on vaja et kogu kirik tuleks kokku selleks, et hüüda üheskoos Jumala armu ja tervendavat jõu järele selle viiruse ohjeldamiseks.”

Praegu plaanivad juhid 3. märtsil ühiselt seista ja pöörduda Suveräänse Isanda poole Tema halastuse pärast.

  1. Ajar 7:14 lõigust selgub, et kui Jumala inimesed palvetavad, otsivad Tema palet ja pöörduvad kurjalt teelt, siis Ta ravib meie maad.

“Kui mu rahvas, keda minu nimega kutsutakse, alandab ennast ja palvetab ning otsib mu nägu ja pöördub oma õelatelt teedelt; siis Ma kuulen taevast ja annan neile andeks nende patu ja teen nende maa terveks. “

Juhid paluvad, et üleriigiline kogunemine toimuks sel teisipäeval. See koosneb paastumisest ja palvest, et peatada viiruse levik ja tervendada inimesi, keda see mõjutab.

Mida me peaksime sel palve ajal tegema?

  1. Palvetage psalmi 91 oma perede ja rahvaste üle. ” Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib.”
  2. Palvetage hirmu vastu, teades, et Jumal pole meile andnud hirmuvaimu. 2. Timoteosele 1: 7 öeldakse: “Sest Jumal pole meile andnud hirmu, vaid väe, armastuse ja mõistliku meele vaimu.”
  3. Palvetage tarkust meie juhtidele ja kaitset hädaolukordadele reageerijate eest, kaitstes samal ajal oma inimesi ja hoides ära viiruse leviku.
  4. Paluge, et kristlastel oleks julgust ja nad jagaksid kriisi ajal tõhusalt Sõna.
  5. Prohvetlikud hääled kogu maailmas on ennustanud järgmise suure ärkamise saabumist kogu maailmas. Palvetage, et kurjuse jõud ei kasutaks seda eelseisvate ärkamiste häirimiseks. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti. (Johannese 10:10)
  6. Palvetage, et Jumal lõpetaks koroonaviiruse kogu maailmas ja et Ta raviks kõiki, keda see praegu mõjutab.
  7. Pühendage armulaua läbi end ja oma perekondi ning oma rahvast Jumalale ja pidage meeles paasapüha.

1Kr 10: 14-17 selgitab “Just seepärast, mu armsad, põgenege ebajumalateenistuse eest! Ma räägin teile kui arusaajaile, otsustage ise, 
mida ma räägin: Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, – eks see ole 
Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, – eks see ole Kristuse 
ihu osadus? Et leib on üks, siis ka meie, paljud, oleme üks ihu, sest me 
kõik saame osa sellest ühest leivast.

Allikas: https://www1.cbn.com/cbnnews/world/2020/march/christians-call-for-global-day-of-prayer-to-end-coronavirus?fbclid=IwAR1nc1g1Dm-IskNTL26DqFYXk7J9Da3VHs9sk3FM-pmypSBg3-iLUkgGzF8