Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Mõeldes Jeesuse ristisurmale

Mt.27:46 Kella kolme paiku aga kisendas Jeesus valju häälega: „Elii, elii, lemaa sabahtani?” – see tähendab: „Mu Jumal, Mu Jumal, miks sa Mu maha jätsid?”


Jeshua teab ja tunneb sinu valu! Enne surma hüüdis Jeshua oma emakeeles (aramea) suures ahastuses Isa poole. Kui palju Ta meid armastas, et läks sellistesse kannatustesse, et meie saaksime kord olla ühes Temaga taevariigis. Ta koges seda hingevalu ja kohutavaid piinu inimesena nii nagu meie seda kogeme. Au ja kiitus Talle! 


Ta on katnud meid õiguse kuuega! Ta andis end vabatahtlikult piinajate kätte, andes oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkuvad karvu. 


Jh. 12:31,32 Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. “Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.”


Jeshua tõmbas meid kõiki ristil enese juurde! Me olime sel hetkel Temas ja võit saatana üle on saavutatud! Halleluuja! 


Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse.


Ta ei tuleta sulle kunagi meelde su minevikku, Ta räägib alati su tulevikust! Tule Tema valgusesse!